சனி, 31 ஜூலை, 2010

'' தருமச்சாலை ''

   '' உலகில் முதன் முதலில் பசித்த ஜீவர்களுக்கு, பசியை
    போக்க வடலூரில் வள்ளலாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட
    தருமச்சாலை .''

தருமச் சாலை


        உலகில் மானிடப்பிறவி எடுத்த அனைவருக்கும் ,
உண்ண உணவு ,உடுக்க உடை ,இருக்க இருப்பிடம்
இவை மூன்றும் அவசியமானதாகும் ,

      வள்ளலார் காலத்தில் நம் நாடு ஆங்கிலேயர் பிடியில்
இருந்தது ,ஆங்கிலேயர் ஆட்சிபுரிந்து வந்தார்கள் .அப்போது
நம் நாட்டில் வாழ்ந்த மக்களை  ,மாட்டு மந்தைகள்போல
நடத்தி வந்தார்கள் ,எந்த வித உரிமையும் கொடுக்காமல் ,
அடக்கு முறை ஆட்சி செய்து வந்தாக்கள் என்பது அனைவரும்
அறிந்ததேயாகும்  ,

      கோடிக்கணக்கான மக்களைக் கொன்று குவித்து வந்த
ஆங்கிலேய ஆட்சிகாலத்தில் ,நாட்டுமக்கள் வறுமையும் ,
துன்பமும் ,துயரமும் ,அச்சமும் ,அவலமும் அடைந்து
இருந்தார்கள் .என்னசெய்வதென்றே புரியாமல் தவித்துக்
கொண்டு இருந்தார்கள் .

      இதை கண்ட வள்ளலார் அவர்கள், வறுமையில் வாடும்
மக்களை பார்த்து மிகவும் வேதனை அடைந்துள்ளார் .அவர்
பட்ட வேதனைகளை பல பாடல்களில் பதிவு செய்துள்ளார் .

வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம்
வாடினேன் பசியினால் இளைத்தே
வீடு தோறும இரந்தும் பசியறா தயர்ந்த
வெற்றரைக் கண்டு உளம் பதைத்தேன்
நீடிய பிணியால் வருந்து கின்றோர் என்
நேருறக் கண்டு உளம் துடித்தேன்
ஈடின் மானிகளாய் ஏழைகளாய் நெஞ்
சிளைத்தவர் தமைக் கண்டே இளைத்தேன் .

அடுத்தபாடல் ;--

உடுக்கவோ ஒரு கந்தைக்கு மேலில்லை
உண்ணவோ உணவுக்கும் வழி இல்லை
படுக்கவோ பழம் பாய்க்கும் கதி இல்லை
பாரில் நல்லவர் பாற்சென்று பிச்சை நான்
எடுக்கவோ திடமில்லை என்பால் உனக்கு
இரக்கம் என்பதுமில்லை என்செய்குவேன் .

சோறில்லை மேல் வெள்ளைச சொக்காய் இல்லை
நல்ல சோமனில்லை
பாடில்லை கையில் பணமும் இல்லை
தேகப் பருமனில்லை
வீடில்லை யாதொரு வீராப்பும் இல்லை

எனறு மக்கள் படும் துயரத்தை தான படுவதுபோல்
வெளிப்படுத்துகிறார் வள்ளலார் .இவைபோல்
பலபாடல்கள் பதிவுசெய்துள்ளார் .

அடுத்து;----ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியை கண்டித்து பலபாடல்கள்
எழுதிவைத்துள்ளார் வள்ளலார்;---

கருணை இலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக
அருள் நயந்த நன்மார்க்கர் ஆள்க --தெருள் நயந்த
நல்லோர் நினைத்த நலம் பெறுக நன்று நினைத்
தெல்லோரும் வாழ்க இசைந்து .

நடு நிலையில்லாக் கூட்டத்தைக் கருணை
நண்ணிடார் தமையரை நாளுங்
கெடுநிலை நினைக்குஞ் சிற்றதிகாரக்
கேடரைப் பொய்யலார் கிளத்தாய்
படுநிலை யவரைப் பார்த்த போதெல்லாம்
பயந்தனன் சுத்த சன்மார்க்கம்
விடுநிலை யுலக நடைஎலாங் கண்டே
வெருவினேன் வெருவினேன் நெந்தாய்

எனறு ஆட்சியில் இருப்பவர்களை கடுமையாக
சாடுகிறார் வள்ளலார், மக்களை கவனித்து ,மக்களுக்கு
நண்மை செய்யவேண்டிய அரசு ,கொடுமைகளை
செய்கிறது ,கொடுமைகள் செய்யும் அரசு அழிந்தால்
தவறில்லை எனறு தனது வேதனையை
வெளிப்படுத்துகிறார் ,கருணையே வடிவானவர்
இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி இருக்கிறார்
என்றால் ,ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் அடக்கு முறை
எந்த அளவிற்க்கு இருந்திருக்கும் என்பதை
எண்ணிப்பார்க்கவேண்டும் .

     வள்ளலார் மற்ற ஆன்மீக வாதிகள் போல்
இல்லாமல் தனித்தன்மை வாய்ந்தவராக இருந்தார் .
மக்கள் மீதும் ஆட்சியாளர்கள் மீதும் அக்கறைக்
கொண்டு கவனித்து வந்துள்ளார் என்பது ,தெள்ள
தெளிவாக தெரிகிறது .

    வாயால் சொன்னால் போதாது ,எழுத்தால் எழுதி
வைத்தால் போதாது ,செயலால் செய்து காட்ட
வேண்டும் எனறு எண்ணி செயல்படுத்தி காட்டுகின்றார்
வள்ளலார் ,

       ''சத்திய தருமச்சாலை ''    

       பசி ,பட்டினி ,வறுமை, துன்பம் ,எனறு போராடிக் 
கொண்டிருக்கும் ,மக்களுக்காக முதலில் மக்களின் 
பசிப்பிணியை போக்கவேண்டும் எனறு எண்ணிய 
வள்ளலார் அவர்கள் ,


       உலகத்தின் ,மத்தியப் பகுதியான் தமிழ் நாட்டில் 
வறுமை அதிகம் உள்ள ,உத்திர ஞான சிதம்பரம் எனறு 
அழைக்கப்படும் ,''வடலூரில் '' ,முதன் முதலில் 
பசியின் கொடுமையைப் போக்க ,பசித்தோருக்கு 
உணவு அளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணப்பாட்டில் .
வள்ளலார் திருக்கரங்களால் ஏற்றிய அடுப்பு
        23 --5 --1867 ,ஆம்ஆண்டு வைகாசி 11 ,ஆம் நாள் 
வடலூர் பெருவெளியில் சத்திய தருமசாலையை,
வள்ளலார் அவர்கள் ,அவர் கையாலே அடுப்பு மூட்டி
ஆரம்பித்து வைக்கிறார் ,அவர் முட்டிய அடுப்பு ,
இன்றுவரை அணையாமல் எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது .


அணையா அடுப்பு
     அங்கு வரும் அனைவருக்கும் ,எந்தவித வேறுபாடும் 
இல்லாமல் தினசரி சமரச சாப்பாடு அளித்துவருகிறார்கள் .
இவை உலகம் அறிந்த உண்மையாகும் .இந்த செயல்பாட்டினை 
வள்ளலார் அவர்களே,தானே முன் நின்று செயல்பட்டார்கள் 
என்பதும் உண்மையாகும்.


      அவர் கையால் எரியவிட்ட அடுப்பு, அது தொடர்ந்து 
இன்றுவரை, தங்குதடை ஏதும் இன்றி, வட லூர் 
பெருவெளியில் ''சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய 
தருமச்சாலையாக''விளங்கி அன்னதானப்பணிகளை 
நடைமுறைப் படுத்திக் கொண்டு வருகிறது .


      உலகிலுள்ள ஆன்மீக வாதிகள் ,யோகிகள் ,தவசிகள் ,
 ஞானிகள் ,மேலோர்கள் எல்லாம் ,கடவுளைக் காண 
வேண்டும் எனறும் ,கடவுளின் அருளைப் பெறவேண்டும் 
எனறும் ,யாகம், தவம்,யோகம் ,தியானம் செய்ய வேண்டி 
காடுகளிலும் ,மலைகளிலும் ,குகைகளிலும்,
ஆலயங்களிலும்,அலைந்து திரிந்தார்களே தவிர ,
மக்களைப் பற்றி சிந்திக்கவில்லை ,அவர்கள் 
மக்கள் பசியின் கொடுமையை அகற்ற வேண்டும் 
என்றோ ,மக்களின் அவல நிலையை போக்க 
வேண்டும் என்றோ எண்ணியதாக தெரியவில்லை .


      அந்த பெரியோர்கள் எல்லாம் முக்திநிலையை 
அடையவே முயற்ச்சி செய்தார்களே தவிர வேறு 
முயற்ச்சிகள்  எதுவும் செய்யவில்லை , 


     மற்றும் சிலர் ,கல்லு ,மண் ,மரம் ,வெள்ளி ,தங்கம் ,
போன்ற சிலை வடிவில் உள்ள ,பொய்யான உருவங்களை 
கடவுளாக எண்ணி ,அவைகளுக்கு பெயர் சூட்டி,பக்திப் 
பாடல்கள் ,பாடி பணிந்தார்க்ளே தவிர ,உலகில் உள்ள 
நடமாடும் உயிரினங்களைப் பற்றி ,கவலைப் பட்டதாக 
எதுவும் தெரியவில்லை .


       உலகில் மக்கள், மற்றும் உயிரினங்கள்,துன்பப் 
படுவதைப் பார்த்தவர்கள் ,அது அவரவர்கள் செய்த ,
பாவமும் ,புண்ணியமும் எனறு விளக்கம் தந்தார்கள் .
பாவமும் ,புண்ணியமும் கடவுளால் கொடுக்கப்
படுகிறது ,எனறு சொல்லிவிட்டு ஒதுங்கிக் 
கொண்டார்கள் ,


    ஆனால் வள்ளலார் அவர்கள் சொல்லிய கருத்துக்களை 
மறுத்து ,உண்மை கருத்துக்களை உலகுக்கு
எடுத்து உரைத்துள்ளார் ,பாவம் ,புண்ணியம் என்பது 
எல்லாம் ஏமாற்றுவேலை என்கிறார் .


   பாவமும் ,புண்ணியமும் நாம் செய்யும் செயல்பாட்டில் 
தான் வருகிறது ,நல்லதை நினைத்து நல்லது 
செய்தால் நண்மைகள் கிடைக்கும் ,கெட்டதை
நினைத்து கெட்டதை செய்தால் ,தீமைகள தான் 
வந்துசேரும் ,நன்மையையும் ,தீமையும் பிறர்தர 
வாரா என்பதுபோல் ,நன்மைக்கும் தீமைக்கும் 
நாமேகாரணமே ஒழிய பிறரால் வருவதில்லை ,
கடவுளுக்கும் ,இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எனறு 
வெளிச்சம் போட்டு காட்டியவர் வள்ளலார் .


உலகிலுள்ள உயிர்களை தம்முயிர் போல் எண்ணி 
அவைகளுக்கு துன்பம் தராமல் ,துன்பம் வந்தால் 
அத்துன்பங்களை ,போக்குவதற்கு உண்டான 
வழிவகைகளை கண்டுபிடித்து அவைகளைப் 
போக்குவதுதான்,கடவுள் வழிபாடு என்றார் 
வள்ளலார் ,


     உலகினில் உயிர்களுக்குறும் இடையுறுறேல்லாம்
விலக நீ யடைந்து விளக்குக மகிழ்க .


உயிருள் யாம் எம்முள் உயிர் இவை யுணர்ந்தே 
உயிர்நலம் பரவுக எனறு உரைத்த மெய்ச்சிவமே .


உயிரெலாம் பொதுவில் உளம் பட நோக்குக 
செயிரெலாம் விடுகெனச செப்பிய சிவமே .


பயிர்ப்புறு கரணப்பரிசுகள் பற்பல 
உயிர்த்திரள் ஒன்றென உரைத்த மெய்ச்சிவமே .


பட்டினி யுற்றோர் பசித்தனர் களையால்
பரதவிக்கின்றனர் என்றே 
ஒட்டிய பிறராற் நேட்ட போதெல்லாம் 
உளம் பகீர் என நடுககுர்றேன்
இட்ட இவுலகிற் பசி எனில் லெந்தாய் 
என்னுளம் நடுங்குவது இயல்பே .


எனறு உயிகளைப் பற்றி பல பாடல்கள் அருட்பாவில் எழுதி வைத்துள்ளார்.          


    எழுதி வைத்ததோடல்லாமல் உயிர்கள் 
படும் துன்பங்களை பார்த்து ,தான் படுவது 
போல் எண்ணி ,வேதனையும் ,வருத்தமும் 
அடைந்து நடுங்கியுள்ளார் ,


   கடவுள் படைப்பில் உள்ள உயிர் இனங்களை 
வாழ வைப்பதே பெரும் தவமாகும் என்றார் .


தவம், யோகம்,யாகம் தியானம் செய்யும் ,
சித்தர்கள்,முத்தர்கள் ,மேலோர்கள் அனைவரும் 
ஜீவகாருண்யம் செய்யாமல் இறை அருளைப் பெற
முடியாது என்றார் .


ஜீவகாருண்யமே கடவுள் வழிபாடு !


உயிர்கள்மேல் அன்பு செலுத்துவதே 
கடவுள்வழிபாடு !


உயிர்க்கொலை செய்யாதது தான் 
கடவுள்வழிபாடு !

ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடுதான் 
கடவுள் வழிபாடு !


கடவுள் ஒருவரே! அவர் அருட்பெரும்ஒளியாக 
இருக்கிறார் என்பதை ,அறிவுசார்ந்த தெளிவுடன் 
உணர்வதே கடவுள் வழிபாடு! .


என்பதை உண்மையுடன் உணர்ந்த வள்ளலார் 
உயிர்களின் பசிப்பிணியை போக்க வடலூரில் 
சத்திய தருமச்சாலையை தோற்றுவித்தார் .


      தொடர்ச்சி ;--            


வள்ளலார் தருமச்சாலை தோற்றுவித்த பிறகு,
ஆலயங்களில் பிரசாதம் கொடுத்த வந்தவர்கள் ,
அன்னதானம் வழங்க ஆரம்பித்தார்கள் ,


தமிழக அரசின் காங்கிரசு ஆட்சியில் திரு ,காமராஜர் அவர்கள் 
முதல்வராக இருந்த காலத்தில் ,பள்ளியில் படிக்கும் 
ஏழை மாணவர்களுக்கு ,மதிய உணவு திட்டத்தை ,
சட்டபூர்வமாக கொண்டுவந்தார் ,


அடுத்து வந்த தமிழக முதல்வர் திரு ,எம், ஜி,  ,,ராமச்சந்திரன்
அவர்கள் ,சத்துணவு திட்டமாக கொண்டுவந்து ,
ஏழை எளிய மாணவர்களின் பசியை போக்கிவந்தார்கள்  ,


அடுத்து வந்த தமிழக முதல்வர் ,திரு ,மு ,கலைஞர் ,
கருணாநிதி அவர்கள் சத்துணவு திட்டத்தை ,மேலும் 
மேம்படுத்தி அதிக முட்டைகள் வழங்கி,அனைத்து பள்ளி
மாணவர்களுக்கும், உணவு வழங்க சட்டத்தின்மூலம்
நிறைவேற்றி வந்துள்ளார் ,


அதுமட்டும் அல்லாமல் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து 
தரப்பு மக்களும் பயன்படும் வகையில் ,ஒரு ரூபாய்க்கு,
ஒருகிலோ அரிசி திட்டத்தை ,சட்ட பபூர்வமாக
கொண்டுவந்து ,அனைவரின் பசியை போக்கியுள்ளார்கள்,


இவையெல்லாம் எதைக்காட்டுகிறது ,என்றால் 
வள்ளலார்அவர்களின்  எண்ணங்களும் ,உணர்வுகளும் ,
வழிகாட்டுதலும் ,செயல்பட்டுக்கொண்டு வருகிறது 
என்பதை கட்டுகிறது ,


இன்று உலகம் முழுவதும் தமிழ் நாட்டை பார்க்கிறது ,
தமிழ்நாட்டின் செயல்பாடுகளை கவனித்து ,பின்பற்றி 
வருகிறது ,என்பது அனைவரும் அறிந்ததேயாகும் .


வள்ளலாரின் அருள் ஆற்றல் உ லகமுழுவதும்
பரவப்போகிறது ,இதில் எந்தவிதமான சந்தேகத்திற்கும் 
இடம்மில்லை ,உலகமுழுவதும் ,அமைதி நிலவ 
வேண்டும் என்பது தான், வள்ளலார் அவர்களின் ''சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்க'' ,கொள்கையாகும் ,
திருஅருட்பா பாடல் ஒன்று;------உலகமெலாம் தொழ உற்றது எனக்கு உண்மை ---யொண்மை தந்தே 
இலக வெலாம் படைத்து ஆருயிர் காத்து 
அருள்கின்றது என்றும் 
கலகமிலாச சுத்த சன்மார்க்க சங்கங் கலந்தது 
பார்த்திலகமெல்லாம் நின்றது 
உத்தர ஞான சிதம்பரமே ,


என்ற பாடலில் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார் வள்ளலார் 
உலகமுழுவதும் ஒருமையில் ஓங்க வேண்டும் 
என்பது வள்ளலாரின் விருப்பமாகும் .


வள்ளலாரின் சுத்தசன்மார்க்க கொள்கைகளை 
கடைப்பிடித்து அனைவரும் நலமுடன் வாழ்வோம் ,


கொல்லா நெறியே குவலயம் ஓங்குக!
எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !
  
அன்புடன் ;--கதிர்வேலு .
மீண்டும் பூக்கும்------- புதன், 28 ஜூலை, 2010

உயிர்க் கொலை செய்யக்கூடாது ! புலால் உண்ணக்க் கூடாது !

    
      ''வள்ளலார்'' உணவை இரண்டாக பிரிக்கிறார் .ஒன்று ''பொருள் உணவு ,''
      மற்றொன்று ''அருள் உணவு '' இவை இரண்டும் மனிதர்களுக்கு மிகவும்
      முக்கிய மானதாகும் .

      பொருள் உணவு என்றால் என்ன ?
       இவ்வுலகில் உ யிர் இல்லாத அனைத்துப் பொருள்களும்  .
உலகில் உள்ள,அனைத்து  உயிருள்ள ஜீவ ராசிகளும்,
வாழ்வதற்காக படைக்கப் பட்டவைகளாகும்.
       இந்த உண்மை தெரியாத மனித சமுதாயம் உயிர் உள்ள ,
ஜீவராசிகளை கொன்று அதன் இறைச்சியை உண்ணுகிறார்கள் ,
இவை எந்த விதத்தில் நியாயம் ,எனறு கேட்கிறார் வள்ளலார் 
அவர்கள் .   அவர் உயிர் கொலை செய்வதை நினைத்து 
வேதனையுடன் திருஅருட்பாவில் பதிவு செய்துள்ளபாடல் ,
பாடல் ;---
துண்ணெனக் கொடியோர் பிறவுயிர் கொள்ளத் 
தொடங்கிய போதெலாம் பயந்தேன் 
கண்ணினா ஐயோ பிறவுயிர் பதைக்கக் 
கண்ட காலத்திலும் பதைத்தேன் 
மண்ணினில் வளையும் தூண்டிலும் கண்ணி
வகைகளும் கண்ட போதெல்லாம் 
எண்ணி என்னுள்ளே நடுங்கிய நடுக்கம் 
எந்தை நின் திருவுலமறியும்.
   எனறு வேதனைப்படுகிறார் வள்ளலார் .
மனிதன் மனிதனாக வாழாமல் ,வாயில்லாத 
ஆடு ,மாடு ,கோழி ,பன்றி, மீன்கள் போன்ற உயிர்லுள்ள 
ஜீவன்களை கொன்று ,உண்பதற்கு எப்படி மனம் ,
துணிந்தது ,இவைகளைப் படைத்த ,இறைவன் 
இவர்களை எப்படி ஏற்றுக் கொள்வார் ,இவர்களுக்கு 
எப்படி கருணைக் காட்டுவார் ,இவர்களுக்கு அறிவு 
எப்போது தெளிவடையும் ,எனறு நினைத்து ,
உள்ளம் நடுங்கி வேதனைப் படுகிறார் வள்ளலார் . 
பொருள் உணவு இருக்க ,அருளுணவு இருக்க ,
இப்படி வாயில்லாத ,உயிர்களைக் கொன்று ,
உண்பது ,இயற்கையின் சட்டவிரோதமான ,
செய்கையாகும் ,இதை உலகிலுள்ள அனைவரும் 
தெரிந்து கொள்ளவேண்டியதாகும்.
கடவுள் பெயரால் உயிர்கொலை செய்வது ;----
       கடவுள் பேரால் உயிர் பலிக்கொடுப்பது
கொடுமையிலும் கொடுமையாகும்.என்கிறார் வள்ளலார் .
உயிரைக் கொடுத்த இறைவனுக்கு ,உயிரை பலிக் 
கொடுக்கலாமா ? இவைகள் எவ்வளவு அறியாமை 
செயல்களாகும் .இந்த வழிமுறைகளை ,உலக 
மக்களுக்கு ,அறிமுகப் படுத்தியவன் யார் ?
அவன் மனிதனா ?மனிதனாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட 
வழிமுறைகளை ,உலகிற்கு அறிமுகப் படுத்தி 
இருக்கமாட்டான் .இவைகள் யாவும் மாயையின் 
சேட்டைகள் .மாயையில் சிக்குண்டவன் ,
இந்தக்காரியத்தை செய்திருக்கிறான் .அதை 
உண்மை எனறு நம்பி மக்கள் ஏமாந்து ,அப்படியே 
கடைப்பிடித்து வருகிறார்கள்.
      மக்களை அழிவு பாதையில் இருந்து மீட்டு 
நல்வழிப் படுத்தவே வள்ளலாரை ,இந்த உலகத்திற்கு 
அனுப்பியுள்ளார் ''அருட்பெரும்ஜோதி''ஆண்டவர் .
கடவுள் பெயரால் உயிர்பலி இடுவதை ப்பற்றி 
ஒருபாடல் ;---
நலிதரு சிறிய தெய்வம் எனறு ஐய்யோ
நாட்டிலே பல பெயர் நாட்டிப் 
பலிதர ஆடு பன்றி குக்குடங்கள் 
பலிக்கடா முதலிய உயிரைப் 
பொலிவுறக் கொண்டே போகவும் கண்டே 
புத்தி நொந்து உளம் நடுக்கம் உற்றேன் 
கலியுறு சிறிய தெய்வ வெங்கோயில்
கண்ட காலத்திலும் பயந்தேன் . 
     எனறு வேதனைப்படுகிறார் வள்ளலார் .
உயிர்களை பழிவாங்கும் ,தெய்வங்களை ,
கொடுமையான சிறிய தெய்வங்கள் என்கிறார் .
அந்த தெய்வங்களைப் பார்த்த போதெல்லாம் ,
என் உள்ளம் நடுங்கி பயந்தேன் என்கிறார் .
இன்னும் எத்தனை உயிகளை பலி வாங்கப் 
போகிறதோ என்பதை நினைத்து வேதனைப் 
படுகிறார் .
    இந்த கோயில்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கலாமா? 
அவைகளை அகற்றி விடுவது ,எவ்வளவு பெரிய 
புண்ணியம் தெரியுமா !அந்த புண்ணியத்தை 
செய்பவர் யார்?அப்படி அந்த புண்ணியத்தை 
செய்பவரை கடவுளாகவே,கருதவேண்டும் 
       கற்பனைக் கதைகளையும் ,மூட நம்பிக்கைகளையும் ,
ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவி மக்கள் மத்தியில் ,பரப்பி 
விட்ட அந்த மாமனிதர் யார் ?அவர்விதைத்த விதை ,
உலகமெலாம் பரவி,வளர்ந்து பெரிய மரமாகி விட்டது ,
     இதை வள்ளலார் தெளிவுப்படுத்துகிறார் ,
ஆதியிலே இதை மறைத்தவன் ஓர் வல்லவன் ,அவன் 
மறைத்ததை இதுவரைக்கும் ஒருவரும் கண்டபாடில்லை 
அவன் பூட்டிய பூட்டை,ஒருவரும் திறக்கவில்லை ,
இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்டவன் பூட்டிய பூட்டை ,
உடைக்கஒருவரும் வரவில்லை என்கிறார் வள்ளலார் .
      அவர் சொல்லியதன் அர்த்தம் அந்த பூட்டை திறந்து 
விட்டேன்,அந்த பூட்டைஉடைத்துவிட்டேன் ,இனிமேல் 
எந்த கவலையும் பயமும் வேண்டாம் என்கிறார் .
    அவர் பதிவு செதுள்ள பாடல் ,
கலையுரைத்த கற்பனையே நிலையெனக் கொண்டாடும் 
கண்மூடி வழக்கமெலாம் மண்மூடிப் போக !
வேத நெறி யாகமத்தின் நெறி புராணங்கள் 
விளம்பு நெறி இதிகாசம் விதித்த நெறி முழுதும் 
ஓதுகின்ற சூதனைத்தும் உளவனைத்தும் காட்டி 
உள்ளதனை யுள்ளபடி யுணர யுணர்த்தினையே
ஏதமற வுனர்ந்தணன் வீண் போது கழிப்ப பதற்கோர் 
எள்ளளவு எண்ணம் இல்லேன் என்னோடு நீ புணர்ந்து 
தீதறவே அனைத்தும் வல்ல சித்தாடல் புரிவாய் 
சித்த சிகாமணியே என் திருநட நாயகனே .
என்றும் ;--
கூருகின்ற சமய மெலாம் மதங்கள் எல்லாம் பிடித்துக் 
கூவுகின்றார் பலன் ஒன்றும் கொண்டறியார் வீணே 
நீறுகின்றார் மண்ணாகி நாருகின்றார் அவர் போல் 
நீடுலகில் அழிந்துவிட நினைத்தேனோ நிலைமேல் 
ஏறுகின்ற திறம் விழைந்தேன் ஏற்று வித்தாய் யாங்கே 
இலங்கு திருக் கதவும் திறந்து இன்னமுதம் மளித்தே 
தேறுகின்ற மெய்ஞ் ஞான சித்தியுறப்புரிவாய் 
சித்த சிகாமணியே என் திருநட நாயகனே .
     எனறு பலபாடல்களில் தெரியப் படுத்தியுள்ளார் .
இப்படி நம் முண்ணோர்கள் வகுத்த வழிமுறைகள் 
யாவையும் வெட்ட வெளிச்சமாக்கி விட்டார் வள்ளலார் .
      உணவு பழக்கத்தில் இருந்து ,வாழ்க்கை முறை ,
வழிப்பாட்டு முறை,ஆட்சிமுறை ,அதிகாரமுறை ,
அனைத்தையும் ,பொய்யானது எனறு வெளிச்சம் 
போட்டு காட்டிவிட்டார் ,வள்ளலார் 
      1874 ,ம்ஆண்டுக்கு பிறகு பகுத்தறிவு கொள்கைகள் 
உலகமெங்கும் பரவியுள்ளது ,அதற்க்கு அடித்தளம்
போட்டவர் வள்ளலார் என்பது அனைவருக்கும் 
தெரியும் ,
      ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை உலகமெங்கும் 
பரவிக்கொண்டு வருகிறது ,ஆன்மாவை அதாவது 
அனைத்து உயிரையும் தம் உயிர்போல் பார்க்கும்
நிலை ஏற்பட்டால் ,எந்த உயிரையும் கொன்று ,
திண்ணும் பழக்கம் இருக்கும் இடம் தெரியாமல்,
அழிந்துவிடும்.
    இதை உலக ஆட்சி யாளர்களும் ,அறிவியல் 
வல்லுனர்களும் ,அணு ஆராட்சியாளர்களும்,
ஆன்மீக சிந்தனையாளர்களும் ,சிந்தித்து செயல்ப் 
பட்டால் ,உலகிலுள்ள அனைத்து உயிர்களும் ,
துன்பமும் துயரமும் இல்லாமல் ,அமைதியான 
உலகத்தை காணலாம் .
''கொல்லாநெறியே குவலயம் ஓங்குக
எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க ''
 அன்புடன் ;--கதிர்வேலு .
மீண்டும் பூக்கும் .

ஞாயிறு, 25 ஜூலை, 2010

''புலால் உண்ணக் கூடாது .உயிர்க்கொலை செய்யக்கூடாது !''        
இவ்வுலகில் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு


அடிப்படைகாரண்ம்,உயிர்க்கொலைசெய்வதும்,


 மாமிசம் [புலால்]உண்பதும்.


       இவ்வுலகில் உணவு, இரண்டு வகையாகப் 


பழக்கத்தில் உள்ளது ,சைவஉணவு ,அசைவ உணவு ,


என்பதாகும். 


பலபேர் சைவஉணவு விரும்புகிறார்கள் ,பலபேர் அசைவஉணவு ,


விரும்புகிறார்கள்,இந்த மாற்றத்திற்கு என்னக்காரணம் ,?


யார்காரணம் ? என்பதை கவனித்தால் நன்குவிலங்கும் ,


ஆதியிலே மனிதன் காட்டுமிராண்டிகளாய் வாழ்ந்த காலத்தில் 


வேட்டையாடி விளங்க்க்குகளை புசித்துவந்தான் ,அதன் பிறகு 


மனிதனை மேம்படுத்த வந்த சமயங்களும் ,மதங்களும் ,


சாஸ்திரங்களும் ,உணவு வகைகளை முறைபடுத்த ,


தவறிவிட்டது,


    கடவுளைப் பற்றி போதிக்கவந்த சமயங்களும் ,மதங்களும்,


அவர்கள் எழுதிய , 


கதைகளில்,வேட்டையாடுவதும்,கொலைகள் செய்வதும் 


போன்ற, கற்பனை கதைகளில்,கொலைகள் செவது குற்றமில்லை ,


புலால் உண்பது குற்றமில்லை ,அதற்கு உண்டான பரிகாரம் ,


செய்தால் ,யாவும் தீர்ந்து விடும் ,எனறு பொய்யான செய்திகளை 


மக்கள் மத்தியில் விதைத்துவிட்டு சென்றுவிட்டார்கள் .


அவைகளை உண்மை எனறு நம்பி,இன்றுவரை மக்கள்,


அறியாமையால் அப்படியே கடைப்பிடித்து வருகிறார்கள் ,


    '' திருவள்ளுவர் '


   திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறளில் ,133 ,அதிகாரங்களில் ,


1330 ,குறள்களில், இரண்டு அதிகாரங்களில், இருபது 


குறள்கள், கொல்லாமை பற்றியும் ,புலால் உண்ணாமைப்


பற்றியும் ,மிகத் தெளிவாக எழுதிவைத்துள்ளார் .


தமிழ்ப் படித்த,சான்றோர்கள் ,தமிழ் அறிஞ்ஞர்கள்,


தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள்,தமிழ்க்  காவலர்கள்,


தமிழை வளர்ப்பவர்கள்,தமிழ் பல்கலைக் கழகங்கள்


தமிழ் பேராசிரியர்கள் ,தமிழ் வளர்ச்சி நிறுவனங்கள் ,


அனைத்தும்,என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ,


     மனித வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது உணவு ,


உணவு வகைகளில்,தாவர உணவு உடலுக்கு நல்லது ,


புலால் உணவு உடலுக்கு கெடுதல் ,என்பதை வலியுறுத்தி 


சொல்லாததின் காரணம் என்ன ?


     உயிர்க்கொலை செய்வது படுபாதகச செயல் என்பதை 


வலியுறுத்தி சொல்லாததின் காரணம் என்ன ?


திருவள்ளுவர் எழுதி வைத்த ,கொல்லாமை ,


புலால் உண்ணாமை,போன்ற அதிகாரங்களில் 


உள்ள குறள்கள் தேவையா ?தேவையில்லையா ?


     மேடைகளில் திருக்குறளைப் பற்றி பேசும் ,


தமிழ் சான்றோர்கள்,கொல்லாமை ,புலால் உண்ணாமைப் 


பற்றி பேசுவதே இல்லை,ஏன்? அவர்களால் புலால் 


உண்ணாமல் இருக்க முடியாது என்பதால் ,அவர்கள் 


பேசுவதற்கு,தயங்கு கிறார்கள் போலும் .


    தயவு செய்து திருவள்ளுவர் வலியுறுத்திய 


கொல்லாமை,புலால் உண்ணாமையைப் பற்றி ,


உலக மக்களுக்கு தெரியப் படுத்துங்கள் .


உலக பொதுமறை திருக்குறள் எனறு 


சொன்னால் போதாது ,திருக்குறளில் உள்ள 


மிக முக்கியமான குறள்கள் ,கொல்லாமை ,


புலால் உண்ணாமை ,என்ற அதிகாரத்தில்உள்ள 


குறட்பாக்களாகும்,சமுதாயம் மேம்பட வேண்டுமானால் ,


'' பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா 


  செய்தொழில் வேற்றுமை யான்''


என்ற குறளின் கருத்தை பார்த்தால் நன்கு விளங்கும் ,


எல்லா உயிர்களும் ஒன்று எனறு நினைக்கவேண்டும் ,


எல்லா உயிகளும் ஒன்று எனறு நினைத்தால் ,


வாயில்லா ஜீவன்களை ,கொன்று திண்ணலாம்


என்ற எண்ணம் வருமா !


திருவள்ளுவர் எழுதிவைத்த திருக்குறள் ;---


கொல்லாமை ;--


  1 ,அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் 


       பிறவினை எல்லாந தரும் .


  2 ,பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்


    தொகுத்த வற்றுள் எல்லாந தலை .


 3 ,ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் 


     பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று .


 4 ,நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின் 
     யாதொன்றும் 


    கொல்லாமை  சூழும் நெறி . 


 5 ,நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை                    அஞ்சிக் 
     கொல்லாமை சூழ்வான் தலை .

 6 ,கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் 
     வாழ்நாள் மேல் 
    செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று .


7 ,தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது
    இன்னுயிர் நீக்கும் வினை .


8 ,நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும்   சான்றோர்க்குக்
    கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை .


9 ,கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர் 
     புன்மை தெரிவா ரகத்து .


10 ,உயிர்உடம்பின் நீக்கியார் என்பசெயிர் உடம்பின் 
     செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர்.


      அடுத்து ;-- ''புலால் மறுத்தல் ''


1  தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான் பிறிது உணுன்பான்
    எங்கனம் ஆளும் அருள்.


2 ,பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை 
    அருளாட்சி 
    ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு .


3 ,படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நனரூக்காது
    ஒன்றன் 
    உடல் சுவை உண்டார் மனம்.


4 ,அருளல்லது யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் 
    பொருளல்லது அவ்வூன் தினல்.


5 ,உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண 
    அண்ணாத்தல் செய்யாது அன்று .


6 ,தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின்
    யாரும் 
    விலைப் பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல் .


7 ,உண்ணாமை வேண்டும் புலால் பிறிதொன்றன் 
    புண்ணது உணர்வார்ப் பெறின்.


8 ,செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
    உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன் .


9 ,அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் 
    உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று .


10 ,கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் 
      கைகூப்பி 
      எல்லா உயிரும் தொழும் .


       மேலே கண்ட குறள்கள் ,கொல்லாமை பற்றியும் ,


புலால் உண்ணாமைப் பற்றியும் மிகத்தெளிவாக 


தெரிவித்துள்ளார் ,
     
      பிற உயிர்கள் படும் துன்பத்தை தன் துன்பம் போல் 


எண்ணிக் காப்பாற்றாவிட்டால் அறிவு பெற்று ,எவ்வளவுதான் 


படித்து இருந்தாலும் என்ன பயன் என்கிறார் திருவள்ளுவர் .


     நல்ல வழி எனறு சொல்லப்படுவது ,எது என்றால் எந்த 


உயிரையும் கொல்லாமை என்பதாகும் ,அதுவே எல்லா 


அறத்தை விட உயர்ந்த அறமாகும் ,


    உண்மை பேசுவதைவிட ஒருஉயிரைக் கொல்லாதிருப்பது ,


உயர்ந்த கொள்கையாகும் என்கிறார் .கொலை செய்பவர்கள் 


எந்த காலத்திலும் உயர்ந்த நிலையை அடையமுடியாது ,


என்கிறார் ,கொலைசெய்பவர்களுக்கு,ஆண்டவரிடத்தில் ,


மன்னிப்பு என்பதே கிடையாது என்கிறார் .


    திருக்குறளை படித்தால் ''கொலை செய்வது '' என்பது ,எவ்வளவு 


கொடுமையான செயல் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் .


   அடுத்து ;--'புலால் மறுத்தல்'--  


   திருவள்ளுவர் புலால் மறுத்தல் பற்றி மிகவும் 


தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் ,


தன்னுடைய உடம்பை வளர்ப்பதிற்க்காக இன்னோர் உயிரை 


கொன்று அதன் இறைச்சியை தின்பவன் எப்படிக் கருணை 


உள்ளவனாக இருக்கமுடியும் ,


     ஓர் உயிர் வாழ்ந்த உடம்பை சுவையாகப் பக்குவப்படுத்திச 


சாப்பிட்டவரின் மனம் கொலைக் கருவியைக் கையில் 


வைத்திருப்பவரின் நெஞ்சம் போன்றது ,அங்கே கருணை 


எப்படி இருக்கும் ,கருணை எப்படிவரும் ,   


    அருளைப் பற்றி பேசுகிறார்கள், ஓர் உயிரை கொன்று 


தின்பவர்களுக்கு ,அருள் எப்படி வரும், எப்படி கிடைக்கும்,


உங்கள் தவறை தீர்த்துக் கொள்ள, ஆயிரம் யாகங்கள்  


செய்வதை விட ,ஓர் உயிரை கொன்று அதன் உடம்பை  


உண்ணாதிருத்தல் பல கோடி புண்ணியம் தரும் .   


     ஓர் உயிரையும் கொள்ளாமல், மாமிசம் சாப்பிடாமல்


இருப்பவரை உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் ,


கைக்கூப்பி வணங்கும் என்கிறார் திருவள்ளுவர் .


அவர்களே கடவுளாகக் கருதப் படுவார்கள் . 


    மனிதன் உணவு உண்டு வாழ்வதற்காக ,இயற்கை நமக்கு 


அளவு கடந்த தாவர உணவுகளை வழங்கி இருக்கிறது ,

அவைகளை உண்டு வாழ்ந்தாலே போதுமானதாகும் .


அவைகளை உண்பது  உயிக்கொலையாகாது ,


அவைகளை உண்பதால் அறிவு வளர்ச்சி பெருகும் ,


கருணையும்,அன்பும் ,தயவும் மேன்மேல் பெருகும் .


    அதனால் மனித நேயம் ,ஆன்மநேயம் உண்டாகும் ,


உலகில் அமைதி ஏற்ப்படும் ,உலகில் உள்ள அனைவரும் ,


நலமுடன் வாழலாம்.
   
     இதனை உலக நாடுகள் கவனிக்கவேண்டும் .உலக 


அறிவியல் ஆராச்சியாளர்கள் ,ஆன்மீக சிந்தனையாளர்கள்,


அரசியல் மேதைகள் ,பொதுஅறிவுக் கொளகையுடையவர்கள்.


அணு ஆராச்சியாளர்கள் ,மத போதகர்கள்,மற்றும் ,


விஞ்ஞானிகள்,மற்றும் 


உலகில் உள்ளஅனைவரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும் .


    மேலும் அருட்பிரகாச வள்ளலார் அவர்கள் ,


உயிர்க்கொலைப் பற்றியும் ,புலால் உண்ணாமைப்


பற்றியும் ,என்ன சொல்கிறார் என்பதை அடுத்த 


வலைப்பூவைப் பாருங்கள் .


நன்றி ;--அன்புடன் கதிர்வேலு .


மீண்டும் பூக்கும்.