செவ்வாய், 3 ஜூலை, 2018

என்னைப்போல் இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை !

என்னைப்போல் இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை !

நோவாது நோன்பெனைப்போல் நோற்றவரும்

எஞ்ஞான்றும்
சாவா வரம்எனைப்போல் சார்ந்தவரும் -

தேவாநின்
பேரருளை என்போலப் பெற்றவரும்

எவ்வுலகில்
யார்உளர்நீ சற்றே அறை.

என்னும் பாடல் வரிகளில் அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவர் இடமே கேள்வி கேட்கிறார்...

என்போல் பேர் அருளை  பெற்றவர்களோ. என்போர் சாகாவரமும் சார்ந்தவர்களோ உலகில் எங்கேயாவது இருக்கிறார்களா என்று வள்ளலார் கேட்கிறார்..

அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவரும் பதில் சொல்லுகின்றார்... உன்னைப்போல் ஒருவரும் என்னைத் தொடர்பு கொள்ளவும் இல்லை.மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு பெறவும் இல்லை என்கிறார்...

வள்ளலார் பாடல் !

நீயேஎன் பிள்ளைஇங்கு நின்பாட்டில் குற்றமொன்றும்ஆயேம்என் றந்தோ அணிந்துகொண்டான் - நாயேன்செய்புண்ணியம்இவ் வானிற் புவியின் மிகப்பெரிதால்எண்ணியஎல் லாம்புரிகின் றேன்.

என்கின்றார்....மேலும் அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவர் சொல்லியது...

நீடுலகில் உற்றவர்கள் நன்குற உரைக்கின்றநின்வார்த்தை யாவும்நமதுநீள்வார்த்தை யாகும்இது உண்மைமக னேசற்றும்நெஞ்சம்அஞ் சேல் உனக்கே

ஆடுறும் அருட்பெருஞ் சோதிஈந் தனம்என்றும்அழியாத நிலையின்நின்றேஅன்பினால் எங்கெங்கும் எண்ணிய படிக்குநீஆடிவாழ் கென்றகுருவே

நாடுநடு நாட்டத்தில் உற்றஅனு பவஞானம்நான்இளங் காலைஅடையநல்கிய பெருங்கருணை அப்பனே அம்மையேநண்பனே துணைவனேஎன்

ஊடுபிரி யாதுற்ற இன்பனே அன்பனேஒருவனே அருவனேஉள்ஊறும்அமு தாகிஓர் ஆறின்முடி மீதிலேஓங்குநட ராஜபதியே.!

என்னும் பாடல் வாயிலாக தெரிவிக்கின்றார்...

வள்ளலாருக்கு சம்மானவர் அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவர் மட்டுமே...வேறு ஒருவரும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு..வள்ளலார் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்க மெய்நெறியைக் கடைபிடித்து மெய்ப்பொருளை நன்கு உணர்ந்தால் மட்டுமே நாம் மேல்நிலைக்கு செல்ல முடியும்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !
கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்..

திங்கள், 2 ஜூலை, 2018

விதியா ? மதியா ?

விதியா ? மதியா ?

வள்ளலார் பாடல் !

மதியைக் கெடுத்து மரணம்எனும் வழக்கைப் பெருக்கி இடர்ப்படும்ஓர்

விதியைக் குறித்த சமயநெறி மேவா தென்னைத் தடுத்தருளாம்

பதியைக் கருதிச் சன்மார்க்கப் பயன்பெற் றிடஎன் உட்கலந்தோர்

கதியைக் கொடுத்தாய் நின்தனக்குக் கைம்மா றேது கொடுப்பேனே.!

மேலே கண்ட பாடலை நன்கு உற்று நோக்கி படிக்கவும்.

சமய மதங்களின் கொள்கைகள் அனைத்தும் .அச்சம்.
பயம்.ஏழ்மை.துன்பம் மரணம் என்பது இயற்கையின் விதி என்றும் இறைவன் கட்டளை என்றும்.அனுபவித்து தான் ஆகவேண்டும் என்று.. பொய்யான கற்பனைக் கதைகளை மக்கள் மனதிலே விதைத்து விட்டார்கள்..

எனவே மக்கள் அவற்றை உண்மை என்று நம்பி எல்லாம் விதியால் வந்த வினை என்றும்.ஏற்றுக் கொண்டு அப்பாவி மக்கள் வாழத்தெரியாமல் வாழ்ந்து .இறுதியில் மரணம் என்பதும் விதிப்பயன் தான் என்று ஏற்றுக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள்...

அச்சம் பயம் துன்பம்.ஏழ்மை மரணத்தை வெல்லும் வழி தெரியாமல் .அறிவு விளக்கமும்.அருள் விளக்கமும் அறிந்து தெரிந்து கொள்ளாத சமய மதங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு உளறி உள்ளார்கள்.நாமும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு.அவற்றை நம்பிக்கொண்டு விதிதான் கதி என்று வாழ்ந்து வருகின்றோம்..

விதி என்ற வார்த்தையை அழித்து ஒழித்து பதியைக் காட்ட வந்தவர்தான்... வந்து உள்ளவர்தான் வள்ளலார்..

சமய மதங்கள் எல்லாம் உண்மையான இறைவனை நேரில் கண்டு. தெரிந்து அறிந்து புரிந்து கொள்ளாமலும்.புழுகிய புளுகு மூட்டைகளை .கண்டு கொள்ளாமல் சமய மத நெறியை மேவாது தடுத்து அருளைப் பெறும் மெய்நெறியாம் சுத்த சன்மார்க்க பொது நெறியான மெய்நெறியில் பற்று வைத்தாய் ...
அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே உமக்கு கைமாறு ஏது கொடுப்பேன் என்று.மெய்பொருளான அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவரைப் போற்றி புகழ்கின்றார்...

விதியைச் சொல்லி மக்களை ஏமாற்றும்  பொய் நெறியாம் சமய மதங்களில் மனதைச் செலுத்தாமல்...வள்ளலார் காட்டிய உண்மை நெறியான சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய நெறியைப் பின்பற்றி .அறிவைப் பெருக்கி அருளைப் பெற்று.மரணத்தை வென்று வாழ்வாங்கு வாழ்வோம்.

சமய மதங்கள் சொல்லியவிதியை அழித்து. மதியைப் பெருக்கி மரணத்தை வென்று வாழ்வாங்கு வாழ்வோம்....

படைக்கப்பட்ட விதியை மதி என்னும் அறிவால் அழிப்பது தான் சுத்த சன்மார்க்கம் காட்டும் வழியாகும்..

வள்ளலார் பாடல் !

திருநெறிஒன் றேஅதுதான் சமரசசன் மார்க்கச்சிவநெறிஎன் றுணர்ந்துலகீர் சேர்ந்திடுமின் ஈண்டு

வருநெறியில் எனையாட்கொண் டருளமுதம் அளித்துவல்லபசத் திகளெல்லாம் வழங்கியஓர் வள்ளல்

பெருநெறியில் சித்தாடத் திருவுளங்கொண் டருளிப்பெருங்கருணை வடிவினொடு வருதருணம் இதுவே

கருநெறிவீழ்ந் துழலாதீர் கலக்கமடை யாதீர்கண்மையினால் கருத்தொருமித் துண்மைஉரைத் தேனே.!

மேலே கண்ட பாடலின் வாயிலாக தெளிவாக விளக்கி உள்ளார் வள்ளலார்...

மனித குலத்தை நல் ஒழுக்கத்தில் மாற்றி இறைவனுடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒரே மார்க்கம் சுத்த சன்மார்க்கம்..

எல்லா உலகத்திற்கும் ஒரே கடவுள் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்னும் அருள் பேரொளி ஒன்றே ஒன்று மட்டுமே !

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று  வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்...

வெள்ளி, 29 ஜூன், 2018

இயற்கையான செயற்கை உணவு!

*உங்க குழந்தைகள் மீது உங்களுக்கு கொள்ளைப்பிரியமா???*

*தயவு செய்து*
*வேர்க்கடலை,*
*பேரீச்சம்பழம்* *தினமும் ஸ்நாக்சாக கொடுங்கள்!*
*கீரை வாரம் 3 முறை பருப்புக்கூட்டாகவும்,*
*ராகியை*
*சேமியாவாக,கொழுக்கைட்டையாக,ரொட்டியாக வாரம்* *இருமுறை கொடுக்கவும்!*
*ஆப்பிள்,ஆரஞ்சைவிட பப்பாளி,கொய்யாவில் சத்துக்கள் அதிகம்!*
*தினமும் சாப்பிடக்கொடுங்கள்!*

கரிசாலையை சட்னியாகவோ.பருப்பில்சேர்த்தோ.ரசமாகவோ.கசாயமாகவோ.பவுடராகவோ.
லேகியமாகவோ. தினமும் ஒருவேலை கொடுக்கவும்.

*உங்கள்* *மனைவியின் ஆரோக்கியத்தின் மீது அதிக அக்கறை கொண்டவரா நீங்கள்???*
*தயவு செய்து மண் சட்டியும், இரும்புக்கடாயும், மரச்செக்கு எண்ணெய்யும்* *வாங்கிக்கொடுக்கவும்!*
*தினமும்* *5பேரிச்சம்பழம்* *குறைந்த பட்சம் சாப்பிடக்கட்டாயப்படுத்துங்கள்!*
*கருப்பு அரிசி,கருப்பு எள்,கருப்பட்டி,கருப்பு உளுந்து,மண் பானை தண்ணீர் சாப்பிட* *வலியுறுத்துங்கள்!*

*உங்கள் கணவர் மீது அதிக அக்கறை கொண்ட* *மனைவியா நீங்கள்???*
🚪 *தயவு செய்து* *பிரிட்ஜில் வைத்த குழம்பு வகை,மாவு வகைகளை கொடுக்காதீர்கள்!*
🍅🥕🥒🍆🌰🥔 *ஃப்ரஷ்ஷான காய்கறிகளை, சமைக்கவும்!*
🥃 *சீரகத்தண்ணீர்,சோம்புத்தண்ணீர்* *குடிக்கக்கொடுக்கவும்!*

*நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய உணவுப்பழக்கங்களை எப்பொழுது கைவிட்டோமோ!* *அன்றே நாம் நோய்யின் பிடியில் சிக்கிக் கொண்டோம்...* *இழந்த ஆரோக்கியத்தை* *முழுமையாக மீட்டெடுக்க முடியாது என்றாலும் 50%* *ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்க நாம் நம் முன்னோர்களின் பயன்பாட்டில் இருந்த உணவுப் பழக்கத்தை நாம் நம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவன் மூலம் சாத்தியமாகும்.*
*இன்றே!மீட்டெடுப்போம்! *வாருங்கள்!*

*சாதம் எப்படி சாப்பிடவேண்டும்...???*

*சாதத்தை எப்படி சாப்பிடுகிறோம்*
*என்பதில்தான் நல்ல உடல் நலத்துக்கான சூட்சமம் இருக்கிறது...!*

*தமிழ் நாட்டில் அதிக அளவில் சர்க்கரை நோய் இருப்பதற்கு காரணம் தினமும் அரிசி சாதம் சாப்பிடுவது என்று பலரும் சொல்கிறார்கள். அது தவறு...*

*அதை எப்படி சாப்பிடுகிறோம் என்பது தான் முக்கியம்....*

*பலரும் இன்று குக்கரில்* *வேகவைத்த சாதம்*
*சாப்பிடுகிறார்கள்.*
*கஞ்சியை* *வடிக்காமல்*
*சாதம்* *சாப்பிடுவதால்* *தான் நீரிழிவு* *ஏற்படுகிறது....*

*சாதம் வடித்த கஞ்சி சூடாக*
*இருக்கும்போது சிறிது உப்பைப்போட்டு பருகினால் கண் எரிச்சல், பித்தம் ஆகியவை அகலும்...!*

*அதுவே கஞ்சி ஆறிப்போய் குடித்தால் வாயுவை ஏற்படுத்தும்...!*

*சாதம் உலையில் கொதிக்கும் போதே கஞ்சியை* *எடுத்துப்பருகினால்*
*நீர்க்கடுப்பை* *நீக்கும்.*

*கொதிக்கக்கொதிக்க சோறு*
*சாப்பிடக்கூடாது...!*

*மிதமான சூட்டிலேயே சாப்பிட வேண்டும்...!*

*அதே நேரம் சில்லென்று ஆறிப்போய்* *சாப்பிட்டால் கீல்*
*வாதம், மூட்டு* *வாதத்தை* *ஏற்படுத்தும்...*

*பழையமுது சாப்பிட்டுத்தான் நம் முன்னோர்* *நல்ல தெம்புடனும்*
*ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ்ந்தார்கள்...!*

*முதல் நாள் தண்ணீர் சாதத்தில் ஊற்றி, மறு நாள் காலையில் பழைய சோற்றை*
*சாப்பிடுவது உடலுக்கு குளிர்ச்சி, வலிமை தருவதுடன் வயிற்றுக்கோளாறு, அல்சர், மூட்டு வலி, தோல் நோய்கள்*
*எதுவும் பாதிக்காமல் பாதுகாக்கிறது...!*

*பழைய சோற்றில் தயிர் ஊற்றி*
*சாப்பிடக்கூடாது.* *மோரைக்கடைந்து*
*ஊற்றி சாப்பிட வேண்டும்....*

*சோறு* *வெதுவெதுப்பாக இருக்கையில் பசும்பால் ஊற்றி சாப்பிட்டால்*
*தண்ணீர்த்தாகம் ஏற்படுவதும் பித்தம் உண்டாவதும் நீங்கும்...!*

*பச்சரிசி சோற்றில் பால் சேர்த்துச்சாப்பிட வாதம், பித்தம் நீங்கும்....*

*சிலர் சாம்பார், ரசம்,*
*வற்றல்குழம்பு என்று சாதத்தில் பிசைந்துசாப்பிட்டு மோர் போட்டு சாப்பிடாமல்*
*எழுந்து விடுவார்கள். இது உடம்புக்கு மிகவும் கெடுதல்...!*

*மோர் சாதம் செரிமானக் கோளாறுகளை நீக்கி, வாதம், பித்ததை தணிக்கிறது...!*

*மாதாந்திர* *பிரச்சினை உள்ள*
*பெண்களுக்கு* *சிவப்பரிசி சாதம் மிகவும் நல்லது...!*

*சம்பா அரிசி சோறு வயிற்றுப் பொருமலுக்கு மிகவும் நல்லது...*

*வாழையிலையில் சாப்பிடுவதால் அதிலுள்ள துவர்ப்பு சத்து உடலில் சேர்ந்து*
*நன்மை* *செய்கிறது....!*

*வாழ்வில் நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க கடைபிடிக்க வேண்டியவை...*

*1. 4 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கட்டாயம் சிறுநீர் கழியுங்கள்.*
*கோடை காலத்திலும் கட்டாயம் நான்கு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கழித்தாக வேண்டும்...!*

*2. காலையிலும், இரவு உணவுக்கு முன்பும் கட்டாயம்*
*மலம் கழிக்க வேண்டும்...*
*கண்ட நேரத்தில் கழிப்பது மலச்சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும்...!*

*காலை, மாலை இருவேளை குளிக்கவும். மழைக்காலங்களில் காலையில் குளித்தால் போதும்...*

*3. உள்ளாடைகள் கிழியாவிட்டாலும்*
*6 மாதத்திற்கு* *ஒருமுறை* *மாற்றுங்கள்...*
*ஒருநாள் பயன்படுத்திய பிறகு கட்டாயம் துவைத்துக் காயப்போடுங்கள்...!*

*4. சிறுவர்கள் 1 ஸ்பூன், பெரியவர்கள் 2 ஸ்பூன் ஊறவைத்த வெந்தயத்தை, வெறும் வயிற்றில் மென்று விழுங்க வேண்டும்,*
*சர்க்கரையும்,* *இரத்தக் கொதிப்பு வராமல்* *தடுக்கப்படும்.*
*வந்தால் கட்டுக்குள் இருக்கும்...!*

*5. காலை* *உணவுக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்*
*தோல் நீக்கிய இஞ்சித் துண்டைச் சாப்பிடுங்கள்...*
*கொழுப்பைக் குறைக்கும். தொப்பையைக் கரைக்கும்...!*

*உணவை நன்றாக மென்று,*
*பொறுமையாக உண்ணுங்கள்...!*

*6. சுட்ட எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்திச் செய்யப்பட்ட பண்டங்களைச் சாப்பிடக் கூடாது.*
*அதனால் கெட்ட கொழுப்பு அதிகரிக்கும்...*
*புற்றுநோயை உருவாக்கும்...!*

*7. மைதா பரோட்டா வேண்டவே வேண்டாம்...*
*வாழ்நாளைக் குறைக்கும்.*
*குளிர்பானம், பாக்கெட் தீனிகள் வேண்டாம்...!*

*8.மதியம்* *சாப்பாட்டுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்பு*
*சுக்குக் காபி* *சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது...!*

*9உண்ட உணவு முழுமையாகச் செரிக்கும் முன்பு*
*அடுத்த திட உணவு கூடாது...!*

*10. பாதாம், முந்திரி, உலர்பழம், பழங்கள், கீரைகள், டார்க் சாக்லட், கிரின் டீ, கடலை மிட்டாய், எள் உருண்டை, பனைவெல்லம், சோற்றுக்கற்றாழை (ஏழு முறை சுத்தம் செய்து தேன் கலந்து) நாள்தோறும் சாப்பிடவும்...!*

*11. பயோட்டின் (எச் வைட்டமின்) என்ற வைட்டமின் குறைவால், தலைமுடி உதிர்தல், நகங்கள் உடைதல், தோல் நோய், எடை குறைவு, தசைவலி, கொழுப்பு அடைப்பு, மன அழுத்தம் ஏற்படும். இவற்றைத் தவிர்க்க, வேர்க்கடலை, முந்திரி,  வாழைப்பழம், பப்பாளி, தக்காளி, காலிபிளவர், காளான், மோர் சாப்பிடவேண்டும்...!*

*12. காலை அல்லது மாலை 1 மணி நேரம் உடற்பயிற்சி,*
*இரவு 11 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை*
*கட்டாயம் உறங்க* *வேண்டும்....!*

எக்காரணத்தைக் கொண்டும் மாமிச உணவை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்ககூடாது.வீட்டிலும் செய்யக்கூடாது.

இயற்கை உணவே இன்பம் பெருகும். உயிரையும் உடம்பையும் காப்பாற்றும்.

 இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு நண்பன்.
"வாழ்க நலமுடன்"...

புதன், 27 ஜூன், 2018

மனித உடம்பு பஞ்ச பூத அணுக்களால் பின்னப்பட்டது !

மனித உடம்பு பஞ்ச பூத அணுக்களால் பின்னப்பட்டது !

மனித உடம்பானது .
வாலணு.
திரவ அணு.
குரு அணு.
லகுஅணு.
அணு.
பரமாணு.
விபு அணு...
என்னும் ஏழு வித கலப்பு அணுக்களால் அனந்த வண்ண பேதமாய் படைக்கப்பட்டு உள்ளன.

மேற்படி அணுக்கள்.பல வண்ணங்கள் உடையதால்.அந்த அணுக்கள்.ஆன்மாவின் தன்மைக்கு ஏற்ப பஞ்ச பூத உடம்பு கொடுக்கப் படுகின்றது. உடம்பு இயங்குவதற்கு உயிர் என்னும் உயிர் ஒளியும் கொடுக்கப்படுகிறது...

ஏழு விதமான அணுக்களும் உயிர் ஒளியும். ஆன்மா வாழ்வதற்காக.
இறைவன் ஆணைப்படி மாயையால் கட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாடகை வீடாகும்..இதேபோல் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உடம்பு கொடுக்கப் படுகின்றது.... இதற்கு காரிய தேகம் என்றும் பஞ்ச பூத தேகம் என்றும் பெயர்..

மனித தேகத்திற்கு மட்டும் காரண காரிய தேகம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அதனால் தான் உயர்ந்த அறிவு மனித தேகத்திற்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளன...
அதனால் தான் நம் உடம்பிற்கு அசுத்த பூத காரிய தேகம் என்றும் பெயர்.

வள்ளலார் அகவல் !

காரண காரியங் காட்டிடு வெளியெனும்
ஆரணச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி !

உடம்பு வந்த வழியும் உயிர் வந்த வழியும்..அதன் காரண காரியத்தை தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே சாகாக்கல்வி என்னும் கல்வியைக் கற்றுக் கொள்ள முடியும்..என்பதை வள்ளலார் தெளிவுப் படுத்தி உள்ளார்.

..மனித தேகம் கொடுத்த காரியத்தையும்.அதன் காரணத்தையும் இறைவன் வள்ளலாருக்கு ஒளிவு மறைப்பு இல்லாமல் காட்டி உள்ளார்....

வள்ளலார் பாடல் !

காரண காரியக் கல்விகள் எல்லாம்கற்பித்தென் னுள்ளே கலந்துகொண்டு

என்னைநாரணர் நான்முகர் போற்றமேல் ஏற்றிநாதாந்த நாட்டுக்கோர் நாயகன் ஆக்கிப்

பூரண மாம்இன்பம் பொங்கித் ததும்பப்புத்தமு தாம்அருட் போனகம் தந்தே

ஆரண வீதியில் ஆடச்செய் தீரேஅருட்பெருஞ் ஜோதிஎன் ஆண்டவர் நீரே.!

என்னும் பாடல் வாயிலாக தெரியப் படுத்துகின்றார்...

ஆன்மாக்களின் காரணத்தை அறிந்து..உடம்பு என்னும் அசுத்த பூத  காரிய காரணமான உடம்பை.சுத்த பூதகாரிய உடம்பாக.சுத்தப்படுத்தி.அசுத்தங்களான அணுக்களை.சுத்த பூத காரிய அணுக்களாக மாற்றினால் தான் இறைவன் அருளைப் பெற முடியும்.

ஏன் அருளைப் பெற வேண்டும்?

உலகில் உணவு இரண்டு வகை உள்ளன.ஒன்று பொருள் உணவு..
ஒன்று அருள் உணவு.

பொருள் உணவு கீழ் பிறப்புகளுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படுகின்றது

உயர்ந்த அறிவாகிய மனிதப்பிறப்பு எடுத்தவர்கள் பொருள் உணவை நிறுத்தி அருள் உணவு பெறும் வழியைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்...

பொருள் உணவு இந்த உலகத்தில் மாயையால் கொடுக்கப் படுகின்றது...

அருள் உணவு அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரால் கொடுக்கப் படுகின்றது..

வள்ளலார் பாடல் !

அருளும் பொருளும் யான்பெறவே அடுத்த தருணம் இதுஎன்றே

தெருளும் படிநின் அருள்உணர்த்தத் தெரிந்தேன் துன்பத் திகைப்பொழிந்தேன்

மருளும் மனந்தான் என்னுடைய வசத்தே நின்று வயங்கியதால்இருளும் தொலைந்த தினிச்சிறிதும் இளைக்க மாட்டேன் எனக்கருளே.!

என்னும் பாடலிலே தெரியப்
படுத்துகின்றார். எனவே மாயையால் கொடுக்கப் படுகின்ற பொருள் உணவை நிறுத்தி.அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவரால் கொடுப்படும் அருள் உணவைப் பெறும் தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்...

அணுக்களால் ஆன அசுத்த பூத காரிய தேகத்தை .சுத்த பூத காரிய தேகமாக்கி.சுத்த பிரணவ தேகமாக்கி.சுத்த ஞான தேகமாக மாற்ற வேண்டும்.இந்த மூன்று தேக மாற்றம் உண்டாக அருள் உணவு தேவை.. அருளைப் பெறும் வழியைத்தான்.
வள்ளலார் காட்டும் சுத்த சன்மார்க்கத்தில் கற்றுத் தரப்படுகின்றது...

ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டு இருக்கும் திரைகள் என்பதே ஆணுக்களின் கூட்டுச் சேர்க்கைதான.என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்...அசுத்த பூதகாரிய அணுக்களை சுத்த பூதகாரிய காரண ஓளி அணுக்களாக மாற்ற வேண்டும்.

அப்படி மாற்றம் அடைய செய்விப்பதற்காகத்தான் மனிதனுக்கு உயர்ந்த  அறிவை இறைவனால் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அருளைப் பெறும் வழியைத் தான்..முதலில் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்று வள்ளலார் பெயர் வைத்துள்ளார்... அடுத்தது சத்விசாரம் என்று பெயர் வைத்துள்ளார்....

இந்த இரண்டு வழிகள் தவிர வேறு வழிகளில் சென்றால் அருள் கிடைக்காது....

நாம் உண்ணும் உணவால்.விந்தும் .
விந்துவால் உண்டாகும் பேச்சும்.உலகியலின் செயலும். பின் மரணம் போன்ற கீழ்நிலைகள் கிடைக்கும்..

அருளால்...
பரவிந்து.
பரநாதம்.
திக்கிராந்தம்.
அதிக்கிராந்தம்.
சம்மேளனம்.
சுத்தம்.
அதீதம் என்னும் மேல் நிலைகள் தோன்றி.
மரணத்தை வென்று முத்தேக சித்தி என்னும்.ஆன்ம  காரண ஒளி தேகம் மாற்றம் கிடைக்கும.

பின் காரண காரிய தேகத்தை மாற்றி..அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவரின் நிலையான. கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாக இறைவன் மாற்றிக் கொள்வார்..

வள்ளலார் அகவல் வரிகள்!

அருளறி யார்தமை யறியார் எம்மையும்
பொருளறி யாரெனப் புகன்றமெய்ச் சிவமே !

498. அருணிலை யொன்றே யனைத்தும் பெறுநிலை
பொருணிலை காண்கெனப் புகன்றமெய்ச் சிவமே !

499. அருள்வடி வதுவே யழியாத் தனிவடி
வருள்பெற முயலுகென் றருளிய சிவமே !

500. அருளே நம்மிய லருளே நம்முரு
அருளே நம்வடி வாமென்ற சிவமே !

501. அருளே நம்மடி யருளே நம்முடி
அருளே நம்நடு வாமென்ற சிவமே !

502. அருளே நம்மறி வருளே நம்மனம்
அருளே நங்குண மாமென்ற சிவமே !

503. அருளே நம்பதி யருளே நம்பதம்
அருளே நம்மிட மாமென்ற சிவமே !

504. அருளே நந்துணை யருளே நந்தொழில்
அருளே நம்விருப் பாமென்ற சிவமே !

505. அருளே நம்பொரு ளருளே நம்மொளி
அருளே நாமறி வாயென்ற சிவமே !

506. அருளே நங்குல மருளே நம்மினம்
அருளே நாமறி வாயென்ற சிவமே !

507. அருளே நஞ்சுக மருளே நம்பெயர்
அருளே நாமறி வாயென்ற சிவமே !

508. அருளொளி யடைந்தனை யருளமு துண்டனை
அருண்மதி வாழ்கவென் றருளிய சிவமே !

509. அருணிலை பெற்றனை யருள்வடி வுற்றனை
அருளர சியற்றுகென் றருளிய சிவமே !

முயற்சி செய்வோம் முடியாத்து ஒன்றும் இல்லை...

என்றும் அழியும் ஊன தேகமே போதுமா ?

என்றும் அழியாத ஒளிதேகம் வேண்டுமா ?

உங்கள் விருப்பம் தான்.

ஊதுகிற சங்கை ஊத வேண்டியது என் கடமை.என் ஆன்மநேய உரிமை

விரித்தால் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும்.
.
எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

சனி, 23 ஜூன், 2018

நான் எந்த நூலும் படிப்பதில்லை !

நான் எந்த நூலும் படிப்பதில்லை !

நான் வள்ளலார் எழுதிய திருஅருட்பா தவிர வேறு எந்த நூல்களும் படிப்பதில்லை..

வள்ளலாரின் சுத்த சன்மார்க்க கொள்கைக்கு வரும் முன் நிறைய நூல்களைப் படித்துள்ளேன்...

வள்ளலார் உலகியலில் உள்ள நூல்கள்  அனைத்தும் பொய். நூல்கள் என்கிறார்..பெய்ப்பொருளைப் பற்றி எந்த நூல்களும் சொல்லவில்லை... அதனால் எவற்றையும் படிக்க வேண்டாம் என்று அழுத்தமாக சொல்லுகின்றார்..

வள்ளலார் பாடல் !

கண்டதெலாம் அநித்தியமே கேட்டதெலாம் பழுதே

கற்றதெலாம் பொய்யேநீர் களித்ததெலாம் வீணே

உண்டதெலாம் மலமேஉட் கொண்டதெலாம் குறையேஉலகியலீர் இதுவரையும் உண்மையறிந் திலிரே

விண்டதனால் என்இனிநீர் சமரசசன் மார்க்கமெய்ந்நெறியைக் கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள்நன் குணர்ந்தே

எண்டகுசிற் றம்பலத்தே எந்தைஅருள் அடைமின்இறவாத வரம்பெறலாம் இன்பமுற லாமே.!

மேலே கண்ட பாடலில் தெளிவாக சொல்லி உள்ளார்...

எல்லா நூல்களும்..உலகியலில் வாழ்வதற்கும் பணம்.பட்டம்.பதவி.புகழ்  சம்பாதிக்கவும்.சாவதற்கும் வழிக் காட்டுகின்றது .மரணத்தை வெல்லும் வழியைக் காட்டவும்.பேரின்ப சித்தி பெருவாழ்வு வாழும் வழியையும் காட்டவில்லை...

திருஅருட்பா ஒன்றுதான் இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட. மெய் நூலாகும்.பெய்பொருளைக் காட்டும் நூலாகும்.எனவே திருஅருட்பாவை மட்டுமே படித்து வருகிறேன்....

மேலும் வள்ளலார் பாடல் !

கற்றேன்சிற் றம்பலக் கல்வியைக் கற்றுக் கருணைநெறி

உற்றேன்எக் காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளிவடிவம்பெற்றேன் உயர்நிலை

பெற்றேன் உலகில் பிறநிலையைப்பற்றேன் சிவானந்தப் பற்றேஎன் பற்றெனப் பற்றினனே.!

வள்ளலாரே சிற்றம்பலக் கல்வியைக் கற்று உலகிற்கு வழங்கி உள்ளார்..

எனவே நாமும் உண்மையான மெய்நூலான திருஅருட்பாவை கற்று.உயிர்க் கருணையைப் பெற்று.
.கருணையினால் திருஅருளைப் பெற்று மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வில் வாழ்வாங்கு வாழ்வோம்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

வெள்ளி, 22 ஜூன், 2018

ஜீவகாருண்யத்தை கடைப்பிடிப்பவர்கள் கவனித்திற்கு !

ஜீவ காருண்யத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் கவனத்திற்கு !

ஜீவ காருண்யத்தைக் கடைபிடிப்பவர்கள் ஆச்சார சங்கற்ப விகற்பங்களை கடைபிடித்துக் கொண்டு பசியாற்றுவிப்பதால் எந்த பயனும் கிடைக்காது.அருளும் கிடைக்காது.

வள்ளலார் சொல்லுவதைப் பாருங்கள் !.

உலகில்
சாதி ஆச்சாரம்.
குல ஆச்சாரம்
ஆசிரம ஆச்சாரம்
லோக ஆச்சாரம்
தேச ஆச்சாரம்
கிரியா ஆச்சாரம்
சமய ஆசாரம்
மத ஆசாரம்
மரபு ஆசாரம்
கலா ஆசாரம்.
சாதனா ஆசாரம்
அந்த ஆசாரம்.
சாஸ்திர ஆசாரம்.

முதலிய ஆசாரங்கள் உள்ளன.

ஆதலால் மேற்குறித்த ஆசாரங்கள் ஒழிந்து.

சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞான ஆச்சாரத்தை கடைபிடித்து பொது நோக்கம் வந்தால் தான்.

மேற்படி காருண்யம் விருத்தியாகும்.அப்படி விருத்தியானால் தான் கடவுள் அருளைப் பெற முடியும்.சித்தி முத்திகளைப் பெற முடியுமே அல்லது அப்படி இல்லாவிடில் எந்த பயனும் கிடைக்காது.

எனவே சன்மார்க்க அன்பர்கள் மேலே கண்ட உலக ஆச்சார சங்கற்பங்களை முழுதும்  பற்று அற விட்டுவிட்டு.ஜீவகாருண்யத்தை கடைபிடித்தால் மட்டுமே இறைவன் அருளைப்பெறும் தகுதி உடையவர்கள் ஆவோம்..

இனிமேல் ஜீவகாருண்யம் செய்பவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கை யோடு பொது நோக்கத்தோடு தங்கள் ஜீவகாருண்யப் பணியை செய்ய வேண்டும்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

புதன், 20 ஜூன், 2018

வள்ளலாரின் சுத்த சன்மார்க்க கட்டளைகள் !

வள்ளலாரின் சுத்த சன்மார்க்க கட்டளைகள். !

1.கடவுள் ஒருவரே. அவரே
அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்பதை உணர்ந்து பின் பற்ற வேண்டும் !

2.சிறு தெய்வ வழிபாடு கூடாது.என்பதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.!

3.தெய்வங்கள் பெயரால் உயிர்ப்பலி செய்யக் கூடாது என்பதில் கவனமாய் இருக்க வேண்டும் !.

4. புலால் ( மாமிசம்) எக்காரணத்தைக் கொண்டும் உண்ணக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் !

5.சாதி.சமயம்.மதம் போன்ற வேறுபாடுகள் மனத்தில் பற்றாவண்ணம் கடைபிடிக்க வேண்டும்!

6.எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர் போல்.எக்காலத்திலும் எண்ணுதல் வேண்டும்.!

7.ஏழைகளின் பசி தவிர்த்தலாகிய ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கமே பேரின்ப வீட்டின் திறவுகோல் என்பதை இடைவிடாது கவனித்து கடைபிடிக்க வேண்டும்!.

8.புராணங்களும்.வேதங்கள்.ஆகமங்கள்.இதிகாசங்கள்.சாத்திரங்கள் போன்றவைகளால் உண்மையான கடவுளை தெரிந்து கொள்ள முடியாது.என்பதில் அறிவு சார்ந்து அகற்ற வேண்டும் !

9. கணவன் இறந்தால் மனைவி தாலி வாங்குதல் கூடாது.என்பதில் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் !

10.மனைவி இறந்தால் கணவன் வேறு திருமணம் செய்யக் கூடாது.என்பதிலும் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும்!

10.இறந்தவரை புதைக்க வேண்டும் எரிக்கக் கூடாது.என்பதை செயல் படுத்த வேண்டும்!

11.கருமாதி.திதி முதலிய சடங்குகள் .எக்காரணம் கொண்டும் செய்ய வேண்டாம் !

12. ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமையை உண்மையுடன் உணர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும்.!

13.இந்திரியங்கள்.கரணங்கள்.ஜீவன்.ஆனம ஒழுக்கங்களை இடைவிடாது கடைபிடிக்க வேண்டும்.!

14. சமய மத உலக ஆச்சார சங்கற்ப விகற்பங்கள் மனதில் பற்றாமல் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.

15.எதிலும் எப்போதும் எக்காலத்தும்.எவ்விடத்தும் பொது நோக்கம் தவறாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்..

மேலே கண்ட 15. கட்டளைகளை. சுத்த சன்மார்க்கத்தை பின் பற்றுபவர்கள் அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வள்ளலார் திருஅருட்பா வில் பதிவு செய்துள்ளார்.

மேலே கண்ட ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுபவர்களே.
**சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தை நடத்த தகுதி உடையவர்கள்* ஆவார்கள்..பின்பற்ற தகுதி உடையவர்கள்.

*மேலே கண்ட ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடிப்பவர்கள் மட்டுமே.***
சாகாக்கல்வி கற்பதற்கு இறைவனால் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்***

மற்றவர்கள் எல்லாம் வீண் காலம் களித்து மரணம் அடைவார்கள்..

சன்மார்க்க அன்பர்கள்.சமய மத வாதிகள் போல் .
உள் ஒன்று வைத்து.புறம் ஒன்று பேசி. வெளிவேஷம் போட்டுக்கொண்டு. அலைவதால் எந்த பயனும் எக்காலத்திலும் கிடைக்காது....

காலம் உள்ளபோதே தங்களைத் திருத்திக் கொண்டு வள்ளலார் காட்டிய உண்மை ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி .சாகாக்கல்வியைக் கற்று மரணத்தை வென்று .பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வில் வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு. **வள்ளல்பெருமான்**.ஆன்மநேய உரிமையுடன் அன்புடன் அழைக்கின்றார்....

வள்ளலார் சொல்லிய உண்மை ஒழுக்க நெறிகளைப் பின்பற்றுவோம்.சாகாக்கல்வி யின்
தேர்வில் வெற்றி பெறுவோம்..

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.