புதன், 19 செப்டம்பர், 2018

கடவுள் ஒருவரே ! அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி யர் !

கடவுள் ஒருவரே !
அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர்.
என்பதை மிகவும் அழுத்தமாக சொல்லி உள்ளலார் .வள்ளலார்.

அவர் எங்கு இருந்து இயங்கி கொண்டு உள்ளார் என்பதையும் தெளிவுபட விளங்கும்படி விளக்கி உள்ளார்..

அருட்பெருஞ்ஜோதி அட்டகத்தின் முதல் பாடல் !

அருட்பெரு வெளியில் அருட்பெரு உலகத்தருட்பெருந் தலத்துமேல் நிலையில்

அருட்பெரும் பீடத் தருட்பெரு வடிவில்அருட்பெருந் திருவிலே அமர்ந்த

அருட்பெரும் பதியே அருட்பெரு நிதியேஅருட்பெருஞ் சித்திஎன் அமுதே

அருட்பெருங் களிப்பே அருட்பெருஞ் சுகமேஅருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.!

என்னும் பாடலில் ....அருட்பெரும் வெளியான அருள் வெளியில் .அருட்பெருஞ்ஜோதி யாக இயற்கை உண்மையாக.இயற்கை விளக்கமாக.இயற்கை இன்பமாக ...

எல்லா அண்டங்களையும்.எல்லா உலகங்களையும்.அதில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும்.எல்லாப் பொருள்களையும்.எல்லா தத்துவங்களையும்.தத்துவி களையும்.

தோற்றுவித்தல்.இயக்குவித்தல்.அடக்குவித்தல்.மயக்குவித்தல்.தெளிவித்தலும் ஆகிய தொழில்களை செய்விக்கும்.அருள் ஆற்றல் உள்ள ஜோதிதான் அருட்பெருஞ்ஜோதி என்பதாகும்..

அந்த அருட்பெருஞ்ஜோதி யை கண்டவர்தான் வள்ளலார்.எனவே தான் அந்த உண்மைக் கடவுளை உலக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வடலூரில்.சாதி.சமயம்.மதம்.அற்ற சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானசபை யைத் தோற்றுவித்துள்ளார்..

வடலூர் சத்திய ஞானசபையானது ..உருவ வழிபாடு அற்ற ஒளிவழிபாட்டை குறிக்கும். செய்யும் இடமாகும்..

இந்த உண்மைத் தெரியாமல் மக்கள் உருவ வழிபாட்டையும்.ஒளி வழிபாட்டையும் ஒன்றாக நினைத்து வழிபடுவது வழிபாடு செய்வது அறியாமையாகும்...

வள்ளலார் கொள்கையை பின் பற்றுபவர்களே இன்னும் அறிவு விளக்கம் இல்லாமல் அறியாமையில் இருப்பது வேதனையாக .வருத்தமாக இருக்கின்றது...இவர்களே திருந்தாமல் மக்களை எப்படி நல்வழிக்கு கொண்டு வருவார்கள்...

கடவுள் ஒருவரே ! அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்ற உண்மை தெரியாமல்.அவரிடம் தொடர்பு கொள்ளாமல்..எந்த ஒழுக்கமும் கை கூடாது..

 சுத்த சன்மார்க்க கொள்கைக்கு முக்கிய தடையாக இருப்பது..எது என்பதை வள்ளலார் தெளிவாக சொல்லுகிறார்...

வள்ளலார் சொல்வதை கவனமாக படித்து பாருங்கள் !

எல்லாம் உடைய அருட்பெருஞ்ஜோதி அற்புதக் கடவுளே !

இது தொடங்கி எக்காலத்திலும் சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கியத் தடையாகிய சமயங்கள்.மதங்கள்.மார்க்கங்கள் என்பவற்றின் ஆசார .சங்கற்ப .விகற்பங்களும்.வருணம்.ஆசிரிம்ம் முதலிய

உலக ஆச்சார சங்கற்ப விகற்பங்களும் .எங்கள் மனத்தில் பற்றாத வண்ணம் அருள் செய்தல் வேண்டும்...

என்று அழுத்தமாக விண்ணப்பம் செய்கின்றார்..செய்யச் சொல்லுகிறார்...

நாம் வள்ளலார் சொல்லிய வண்ணம் கடைபிடிக்கிறோமா ? பின் பற்றுகிறோமா ?

எந்த ஆச்சார சங்கற்பங்களையும்.விடாமல்.சமய.மத வாதிகளைப் போல் .சன்மார்க்கிகள் செயல்பட்டுக் கொண்டு இருப்பதை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் ஏற்றுக் கொள்வாரா ? என்றால் ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார் என்பதுதான் உண்மை...

இந்த உண்மையை ஈரோடு கதிர்வேல்.எடுத்து சொன்னால்.அவனை நீங்கள் எதிரியாக பார்க்கிறீர்கள் .

நான் சமய மதங்களை சாடுவதாக நினைக்கிறார்கள்..வள்ளலார்தான் சமய மதங்கள் யாவும் பொய் என்று ஆதாரத்தோடு சொல்லுகின்றார்.அவர் சொல்லியதை நான் மக்களிடம் கொண்டு செல்கிறேன் ...என் தனிப்பட்ட கருத்தோ.சொந்த கருத்தோ எதுவும் கிடையாது என்பதை தயவு செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய் என்று ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெருஞ்ஜோதி ! ...என்கின்றார்...

மேலும்...

வேதம் ஆகமங்கள் என்று வீண்வாதம் ஆடுகின்றீர்

வேதம் ஆகமத்தின. விளைவு அறியீர்.

சூதாக சொன்னது அலால் உண்மை வெளித் தோன்ற உரைக்கவில்லை..

என்ன பயனோ இவை !

என்று வேதம் ஆகம்ம்.புராணம்.இதிகாசம்.சாத்திரம் எல்லாம் பொய் என்றுசாடுகின்றார் .

மேலும்......

எய்வகைசார்357 மதங்களிலே பொய்வகைச்சாத் திரங்கள்எடுத்துரைத்தே எமதுதெய்வம் எமதுதெய்வம் என்று

கைவகையே கதறுகின்றீர் தெய்வம்ஒன்றென் றறியீர்கரிபிடித்துக் கலகமிட்ட பெரியரினும் பெரியீர்

ஐவகைய பூதவுடம் பழிந்திடில்என் புரிவீர்அழியுடம்பை அழியாமை ஆக்கும்வகை அறியீர்

உய்வகைஎன் தனித்தந்தை வருகின்ற தருணம்உற்றதிவண் உற்றிடுவீர் பெற்றிடுவீர் உவப்பே.!

என்று ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களிலும் உரைநடைப் பகுதிகளிலும் தெரியப்படுத்தி உள்ளார்....

நம்மைப் படைத்த உண்மையான அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைத் தெரியாமல்.பொய்யான தாய் தந்தையை வணங்க செய்தவர்கள் தான் சமய மதவாத ஆன்மீக பொய்யான அருளாளர்கள் என்பதை வள்ளலார் சாடுகின்றார்.

நான் அதைத்தான் மக்களிடம் சொல்லுகிறேன்.....

கடவுள் உண்மையை உலக மக்கள் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்...

கடவுள் எங்கும் உள்ளலார் .நம்மை கவனித்துக் கொண்டும் உள்ளலார்..

வள்ளலார் பாடல் !

எங்கே கருணை யியற்கையி னுள்ளனஅங்கே விளங்கிய வருட்பெருஞ் சிவமே !

என்றும்..

எங்குமாய் விளங்கும் சிற்சபை இடத்தேஇதுஅது எனஉரைப் பரிதாய்த்

தங்கும்ஓர் இயற்கைத் தனிஅனு பவத்தைத்தந்தெனைத் தன்மயம் ஆக்கிப்

பொங்கும்ஆ னந்த போகபோக் கியனாய்ப்புத்தமு தருத்திஎன் உளத்தே

அங்கையில் கனிபோன் றமர்ந்தருள் புரிந்தஅருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.!

எங்குமாய் விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர்.நம் சிரநடு சிற்றம்பலத்திலே.உள் ஒளியாக அமர்ந்து இயங்கி இயக்கிக் கொண்டு இருப்பவர் தான் அருட்பெருஞ்ஜோதி!

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !
கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்..

திங்கள், 17 செப்டம்பர், 2018

மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு !

மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு !

பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வு  !

மரணத்தை வென்றவர் உடம்பு எவ் வண்ணமாக இருக்கும் என்பதை வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ளார்..

பேரின்ப லாபத்தை யடைந்தவர் பெருமை எது என்றறிய வேண்டில்:-

தோல், நரம்பு, என்பு, தசை, இரத்தம், சுக்கிலம் முதலிய அசுத்தபூத காரியங்களும் அவற்றின் காரணங்களாகிய அசுத்த பிரகிருதி அணுக்களுமாகிய தேகத்தை மாற்றி,

மாற்று இவ்வளவு என்றறியப்படாத உயர்ந்த பொன்னாகிய சுத்த பூதகாரிய சுத்த தேகத்தையும்,

பொன்வடிவாகத் தோன்றுதல் மாத்திரமேயன்றி ஆகாயம்போல் பரிசிக்கப்படாத சுத்தபூதகாரண பிரணவ தேகத்தையும்.

தோன்றப்படுதலுமின்றி ஆகாயம்போல் விளங்குகின்ற ஞானதேகத்தையும்பெற்றவர்களா யிருப்பார்கள்.

அவர்களின் பெருமை.அருள் ஆற்றல் !

1.உள்ளே மண்ணினது திண்மையால் தறிக்கப்படார்கள்;

2.புறத்தே மண் கல் முதலியவற்றால் எறியினும் அவை அவர் வடிவில் தாக்குவனவல்ல.

3.உள்ளே நீரினது தன்மையால் குளிரப்படார்கள்;

4.புறத்தே நீரிலழுத்தினும் அவர் வடிவம் அழுந்தாது.

5.உள்ளே நெருப்பினது வெம்மையால் சுடப்படார்கள்;

6.புறத்தே நெருப்பிற் சுடினும் அவர் தேகத்தில் சூடும் வடுவும் தோன்றுவனவல்ல.

7.உள்ளே காற்றினது ஊக்கத்தால் அசைக்கப்படார்கள்;
புறத்தே காற்று அவர் வடிவைப் பரிசித் தசைக்கமாட்டாது.

8.உள்ளே ஆகாயத்தினது கலப்பினால் அந்தரிக்கப்படார்கள்;

9.புறத்தே ஆகாயம் அவர் தேகத்தை அந்தரிக்கமாட்டாது.

10.ஆதாரத்திலன்றி நிராதாரத்திலும் அவர் தேகம் உலாவும்.

11.அவரது கண்கள் முதலிய ஞானேந்திரியங்களும் வாக்கு முதலிய கர்மேந்திரியங்களும் பார்த்தல் முதலிய விஷயங்களையும் பேசுதல் முதலிய விஷயங்களையும் பற்றுவனவல்ல;

12.தயையினால் விஷயங்களைப் பற்றவேண்டில், சுவர் மலை முதலிய தடைகளும் அவர் கண்களை மறைப்பன வல்ல.

13.அண்ட பிண்டங்களில் அகம் புறம் முதலிய எவ்விடத்துமுள்ள விடயங்களை அவர் கண்கள் இருந்த விடத்திருந்தே கண்டறியும்.

14.அண்ட பிண்டங்களி லெவ்விடத்திருந்து பேசினும் அவர் செவிகள் இருந்த விடத்திருந்தே கேட்டறியும்.

15.எவ்விடத் திருக்கின்ற ரசங்களையும் அவர் நா இருந்த விடத்திருந்தே சுவைத்தறியும்.

16.எவ்விடத்திருக்கின்ற பரிசங்களையும் அவர் மெய் இருந்த விடத்திருந்தே பரிசித்தறியும்.

17.எவ்விடத் திருக்கின்ற சுகந்தகங்களையும் அவர் நாசி இருந்த இடத் திருந்தே முகர்ந்தறியும்.

18.எவ்விடத்திலிருக்கின்றவர்களுக்கும் அவரது கைகள் இருந்த விடத்திருந்தே கொடுத்தல் கூடும்.

19.எவ்விடத்திலும் அவரது கால்கள் இருந்த விடத்திருந்தே நடத்தல் கூடும்.

20.அவரது வாக்கு எவ்விடத்திலிருக்கின்ற எவ்வௌர்களோடும் இருந்த விடத்திருந்தே பேசுதல் கூடும்.

21. மற்ற இந்திரியங்கள் இருந்த விடத்திருந்தே எவ்விடத்தும் ஆனந்தித்தல் கூடும்.

22.மன முதலான கரணங்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களையும் பற்றுவனவல்ல;

23.தயவினால் பற்றத் தொடங்கில் எல்லா உயிர்களினது எல்லாச் சங்கற்ப விகற்பங்களையும் ஒரு நிமிடத்தில் ஒருங்கே நினைத்து விசாரித்து நிச்சயித்துக் கொள்ளும்.

24.அவரறிவு ஒன்றையும் சுட்டியறியாது;

25.தயவினால் சுட்டியறியத் தொடங்கில் எல்லா அண்டங்களையும் எல்லா உயிர்களையும் எல்லாப் பண்புகளையும் எல்லா அனுபவங்களையும் எல்லா பயன்களையும் ஒருங்கே ஒரு நிமிடத்தில் சுட்டி யறியும்.

26.அவர்கள் நிர்க்குணத்தராவார்களல்லது,

27.தாமச இராசத சாத்துவிக முதலிய முக்குணங்களாலும் உள்ளே விகாரப்படார்கள்;

28.புறத்தே அவரது குணங்கள் கரணங்களைப் பற்றுவனவல்ல.

29.உள்ளே பிரகிருதியினால் மூடப்படார்கள்;

30.புறத்தே அவரது பிரகிருதி குணங்களைப் பற்றுவனவல்ல.

31.உள்ளே காலதத்துவத்தால் வேற்றுமைப்படார்கள்;

32.புறத்தே காலத்தால் அவரது திருமேனி தடைபடாது.

33.உள்ளே நியதி அளவால் அளக்கப்படார்கள்;

34.புறத்தே நியதியால் அவரது திருமேனி வரைபடாது.

35.அன்றிக் காலம் வித்தை ராகம் புருடன் முதலிய மற்றைத் தத்துவங்களும் தத்துவ காரியங்களும் அவர்களுக்கு இல்லை.

36.மாயையால் பேதப்படார்கள்; சுத்தமகாமாயையைக் கடந்து அதன்மேல் அறிவுருவாக விளங்குவார்கள்.

37.ஆகாரம், நித்திரை, மைதுனம், பயம் என்பவைகளால் தடைபடார்கள்.

38.அவர்கள் தேகத்திற்குச் சாயை, வியர்வை, அழுக்கு, நரை, திரை, மூப்பு, இறப்பு முதலிய குற்றங்கள் உண்டானவல்ல.

39.பனி, மழை, இடி, வெயில் முதலியவற்றாலும், இராக்கதர், அசுரர், பூதம், பிசாசு முதலியவற்றாலும், தேவர், முனிவர், மனிதர், நரகர், மிருகம், பறவை, ஊர்வன, தாவரம் என்பவைகளாலும் எவ்விடத்தும் எக்காலத்தும் அவர் தேகம் வாதிக்கப்படாது;

 40.வாள் கத்தி முதலிய கருவிகளாலும் கண்டிக்கப்படாது.

41.எல்லா அண்டங்களும் அணுக்கள் போலச் சிறிதாகத் தோற்றலும், எல்லா அணுக்களும் அண்டங்கள் போலப் பெரிதாகத் தோற்றலும் அவர் தேகத்திற்கு உரித்து.

42.இறந்தோரை எழுப்புதல் வார்த்திபரை வாலிபராக்கல் முதலியகருமசித்திகளும் யோகசித்திகளும்ஞானசித்திகளும் அவர் சந்நிதியில் இடைவிடாது விளங்கும்.

43.சிருஷ்டித்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அனுக்கிரகித்தல் என்கின்ற கிருத்தியங்களும் அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் நடக்கும்.

44.பஞ்சகர்த்தாக்களும் அவர் கடைக்கண் பார்வையால் தங்கள் தங்கள் தொழில் நடத்துவார்கள்.

45.அவர்கள் அறிவு கடவுளறிவாக இருக்கும். அவர்கள் செய்கை கடவுள் செய்கையாக இருக்கும். அவர்கள் அனுபவம் கடவுள் அனுபவமாக இருக்கும்.

46.சர்வசக்தியு முடையவர்களாய், எக்காலத்தும் அழிவில்லாதவர்களாய், ஆணவம், மாயை கன்மம் என்னும் மும்மலங்களும் அம்மலவாதனைகளும் இல்லாதவர்களாய், பேரருள்வண்ண முடையவர்களாய் விளங்குவார்கள்.

47.ஜடமாகிய ஒரு துரும்பும் அவரது திருநோக்கத்தால் உயிர் பெற்றுப் பஞ்சகிருத்தியங்களும் செய்யும்.

48.அவரது பெருமை வேதாந்த, சித்தாந்த, கலாந்த, போதாந்த, நாதாந்த, யோகாந்தம் என்கின்ற ஆறந்தங்களிலும் விளங்கும்; அவற்றைக் கடந்தும் விளங்குமென்று அறியவேண்டும்.

49.இவை பேரின்பலாபத்தை யடைந்தவர் பெருமை யென்று அறிய வேண்டும்.

இம்மை இன்பம்..!
மறுமை இன்பம்.!
பேரின்பம் !

இம்மூவகை இன்ப லாப வாழ்வையும் எதனால் பெறக்கூடுமென்றறிய வேண்டில்:-

கடவுளின் இயற்கை விளக்கமாகிய அருளின் ஏகதேசத்தைக் கொண்டும்

அருட்பூரணத்தைக் கொண்டும் அடையக் கூடுமென்றும் அறியவேண்டும்.

இம்மூவகை இன்பங்களில் '

அருளின் ஏகதேசத்தைக் கொண்டு அடையத்தக்கவை எவை? அருட்பூரணத்தைக் கொண்டு அடையத்தக்கது யாது?' என்றறியவேண்டில்:-

இம்மையின்பலாபம் மறுமையின்பலாபம் என்கின்ற இரண்டையும் அருளின் ஏகதேசத்தைக் கொண்டு அடையக்கூடு மென்றும்

பேரின்பலாப மென்கின்ற ஒன்றையும் அருட்பூரணத்தைக் கொண்டு அடையக்கூடு மென்றும் அறிய வேண்டும்.

அருளின் வண்ணம் !

கடவுளின் இயற்கைவிளக்கமாகிய அருள் எந்த வண்ணத்தை உடையது என்றறியவேண்டில்:-

சொல்லுவார் சொல்லும் வண்ணங்களும்,

நினைப்பார் நினைக்கும் வண்ணங்களும்,

அறிவார் அறியும் வண்ணங்களும்,

அனுபவிப்பார் அனுபவிக்கும் வண்ணங்களும்

ஆகிய சர்வசத்தி வண்ணங்களும் தனது ஏகதேச வண்ணங்களாக விளங்க விளக்கி விளங்குகின்ற பூரண விளக்க வண்ணத்தை யுடையது என்று அறிய வேண்டும்.

மேலே கண்டவாறு.... அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் அருள் பூரணத்தைப் பெற்றவர்களின் உடம்பில் இவ்வளவு மாற்றங்கள் உண்டாகும்.

இவ்வாறான மாற்றங்களைப் பெற்று பேரின்ப சித்தி பெருவாழ்வில் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர் வள்ளலார் ஒருவரே !

வள்ளலார் வாழ்ந்து காட்டிய.சுத்த சன்மார்க்க பெருநெறியை.
தனிநெறியை.
திருநெறியை.
அருள்நெறியை.

நாமும் பின்பற்றி வாழ்ந்தால். ஊன  உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாற்றம் பெற்று மரணத்தை வென்று பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வில் வாழ்வாங்கு வாழலாம்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்..

ஞாயிறு, 9 செப்டம்பர், 2018

உடலின் மொழி !

👬உடலின் மொழி👫

1.  உடல் - உணவை கேட்கும் மொழி - பசி

2.  உடல் - தண்ணீரை கேட்கும் மொழி  - தாகம்

3.  உடல்  - ஓய்வை கேட்கும் மொழி  - சோர்வு, தலைவலி

4.  உடல் - நுரையீரலை தூய்மை செய்யும் மொழி - தும்மல், சளி, இருமல்.

5.  உடல் - உச்சி முதல் பாதம் வரை உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறேன் என்று சொல்லும் மொழி - காய்ச்சல்

6.  உடல் - காய்ச்சலின் போது உணவை உண்ணாதே என்று சொல்லும் மொழி -  வாய் கசப்பு மற்றும் பசியின்மை

7.  உடல் - காய்ச்சலின் போது நான் உடலை தூய்மை செய்கிறேன், நீ எந்த வேலையும் செய்யாதே என்று சொல்லும் மொழி - உடல் அசதி

8.  உடல் - எனக்கு செரிமானம் ஆகாத உணவை நான் வெளியேற்றுகிறேன் என்று சொல்லும் மொழி - வாந்தி

9.  உடல் - நான் குடல்களில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறேன் என்று சொல்லும் மொழி - பேதி

10. உடல் - இரத்தத்தில் உள்ள நச்சை நான் தோல் வழியாக வெளியேற்றுகிறேன் என்று சொல்லும் மொழி - வியர்வை

11.. உடல் - நான் வெப்பநிலையை சீர் செய்து இரத்தத்தில் உள்ள நச்சை முறிக்கப்போகிறேன் என்று சொல்லும் மொழி - உறக்கம்

12. உடல் - நான் முறித்த நச்சை இதோ வெளியேற்றுகிறேன் என்று சொல்லும் மொழி - சிறுநீர் கழித்தல்

13. உடல் - உணவில் உள்ள சத்தை பிரித்து இரத்தத்தில் கலந்து, சக்கையை வெளியேற்றுகிறேன் என்று சொல்லும் மொழி - மலம் கழித்தல்


       எனவே நாம் அனைவரும் உடலின் மொழி அறிந்து, நமக்கு ஏதேனும் உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டால் அதை உடனே மருந்தோ, மாத்திரையோ கொண்டு தடை செய்ய வேண்டாம். உடல் தன் வேலையை சீராக செய்ய நாம் அனுமதித்தால் தான், நாம் நோய் எனும் பிணியில் இருந்து விடுபட்டு ஆரோக்கியமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ முடியும்.

      நாம் அனைவரும் முதலில் நம் உடலை நேசிப்போம், நம் உடல் உள் உறுப்புகளை நேசிப்போம், நாம் நம்மை நேசிப்போம்.

       நாம் வெளி உறுப்புகளுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமோ, அதே அளவிற்கு நம் உள் உறுப்புகளின் உணர்வுகளும், மொழிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நாம் ஆரோக்கியமாகவும், அழகான தோற்றத்துடனும் இருக்க முடியும்.

       நம் உடலை நேசிப்போம்.....

திங்கள், 3 செப்டம்பர், 2018

முக்கிய செய்தி !

முக்கிய செய்தி !

30-3-1871 ஆம் ஆண்டு வள்ளலார். சமரச சுத்த சன்மார்க்கிகளுக்கு இட்ட சமாதி கட்டளை.!

அன்புள்ள நீங்கள் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத் தருமச்சாலைக்கு மிகவும் உரிமை உடையீர்கள் ஆகளில் உங்களுக்கு உணமையுடன் அறிவிப்பது.

நீங்களும் உங்களை அடுத்தவர்களும் சிற்றம்பலத் தந்தையார் திருவருளால் சுகமாக வாழ்வீர்களாக..

கர்ம கால முதலிய பேதங்களால் யாருக்காயினும் தேக ஆனி (மரணம் )நேரிட்டால் தகனம் செய்யாமல்.சமாதியில் (புதைக்க) வைக்க வேண்டும்.
இறந்தவர்கள் திரும்ப எழுந்து நம்முடன் இருக்கப் பார்ப்போம். என்கிற முழு நம்பிக்கையைக் கொண்டு எவ்வளவும் துன்ப்ப் படாமலும் அழுகுரல் செய்யாமலும் சிற்றம்பலக் கடவுள் சிந்தையுடன் இருக்க வேண்டும்.

புருடன் இறந்தால் மனைவி தாலி வாங்குதல் வேண்டாம்.மனைவி இறந்தால் புருடன் வேறு திருமணம் பிரயத்தனஞ் செய்ய வேண்டாம்.பிள்ளைகள் இறந்தால் சஞ்சலிக்க வேண்டாம்.கர்ம காரியங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம்.

தெரிவிக்க வேண்டியவர்களுக்குத் தெரிவித்து ஒரு தினத்தில்.நேரிட்டவர்களுக்கு நேரிட்டமட்டில் அன்ன விரயஞ் செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு உண்மையாக நம்பிச் செய்யுங்கள்.செய்து இருந்தால்.சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கமும் மேற்படி தருமச்சாலையும்.நிலைபெற விளக்கம் செய்யும் பொருட்டாகவும்.சிதம்பரஞ்கோவில் ( வடலூர் உத்தர ஞான சிதம்பரம் என்னும் சத்திய ஞானசபை ) திருச்சபைகளைப் புதுக்கி நிலைபெற விளக்கஞ் செய்யும் பொருட்டாகவும் கருணை கூர்ந்து

எனது தந்தையாராகிய ( அருட்பெருஞ்ஜோதி) எல்லாம் வல்ல திருச்சிற்றம்பலக் கடவுள் பார்வதிபுரம் .சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத் தருமச்சாலைக்கு .எழுந்த்தருளிக் காட்சி கொடுக்கும் தருணம் மிகவும் அடுத்த சமீபமாக இருக்கின்றது.

அந்த்த்  தருணத்தில் சாலைக்கு உரியவர்களாகி இருந்து இறந்தவர்களை எல்லாம் எழுப்பிக் கொடுத்து அருள்வார் இது சத்தியம்.இது சத்தியம்....

இந்தக் கடிதம் வெளிப்பட்டு அறிந்து கொள்ளாமுன் இறந்து தகனமானவர்களையும் எழுப்பி அருள்வார்.இது வெளிப்பட்டு அறிந்த பின் தகனஞ் செய்தல் கூடாது. அது சன்மார்க்கத்திற்கு தக்கதும் அல்ல....ஆகலில் மேற்கண்டபடி உண்மையான நம்பிக்கையுடன் வாழ்வீர்களாக....

எனக்கு உலக அறிவு தெரிந்த்து தொட்டு எனது தந்தையார் திருவருளை நாம் அடையும் வரையில்.என்னுடன் பழகியும் என்னை நம்பி யடுத்தும்.என்னைக்கேள்வியால் விரும்பியும் எனக்கு உரிமைப்பட்டும் இருந்து.இறந்தவர்களை எல்லாம் எழுப்பிக் கொடுத்து .சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை விருத்தி செய்விக்கத் திருவுள்ளத்துக் கருதிய .
பெருங்கருணை வள்ளல்.
 அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் சாலைக்கு உரியவர்களாகி இருந்தும்.அவ நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றவர்கள் விஷயத்திலும்.இந்த உபகாரம் செய்தே அருள்வார்...

ஆனால் அவர்கள் சன்மார்க்க சங்கத்திற்கு மாத்திரம் அருகராகார்கள்.
ஆகலில் நம்பிக்கையுடன் இருங்கள்..பெரிய களிப்பை அடைவீர்கள்.இது சத்தியம்.இது சத்தியம்.

இப்படிக்கு
சிதம்பரம் இராமலிங்கம்..

என்று கையொப்பம் இட்டு வள்ளலார் வெளியிடுகின்றார்..

இந்த விண்ணப்பத்தை ஒவ்வொருவரும் ஊன்றி படித்து தெரிந்து கொண்டு .இனிமேல் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

இது திருவருள் ஆணை என்பதை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து  கொள்ள வேண்டும்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

எல்லோருக்கும் எல்லாம் தெரியும் ? ஒன்று மட்டும் தெரியாது !உலகில் உள்ள ஆண் பெண் இருபாலருக்கும்.
உலகில் உள்ள எல்லா விபரங்களும்.உணர்ச்சிகளும் தெளிவாக  தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

கடவுள் கொள்கையில்.படித்தவர்கள்.படிக்காதவர்வகள் அனைவருமே தவறான வழிகளையே பின் பற்றுகிறார்கள்.

இன்று கிருஷ்ணர் ஜெயந்தி என்று கிருஷ்ணர் சிலையை வைத்து அலங்காரம் செய்து ஆடல் பாடல்கள் போன்ற  கொண்டாட்டத்துடன்.மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள்..

இதனால் மனம் மகிழ்ச்சி அடையும்.ஆன்மா மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை என்பது மக்களுக்கு புரிய வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிற்று..

தன்னை உணரந்து கொள்ளவும்.தன்னை இயக்கும் உள் ஒளியாகிய ஆனமாவைத் தெரிந்து கொள்ளவும் அறியாத மூடர்களாய் அறியாமையில் வாழ்ந்து கொண்டு உள்ளார்கள்.

அந்த அளவிற்கு மக்களை மாற்றி உள்ளது தான் சமய மத மூட நம்பிக்கை கொள்கைகளாகும்.

இதைத்தான் வள்ளலார் கடுமையாக சாடுகின்றார்...

வள்ளலார் பாடல் !

கலையுரைத்த கற்பனையே நிலைஎனக்கொண் டாடும்கண்மூடி வழக்கம்எலாம் மண்மூடிப் போக

மலைவறுசன் மார்க்கம்ஒன்றே நிலைபெறமெய் உலகம்வாழ்ந்தோங்கக் கருதியருள் வழங்கினைஎன் தனக்கே

உலைவறும்இப் பொழுதேநல் தருணம்என நீயேஉணர்த்தினைவந் தணைந்தருள்வாய் உண்மைஉரைத் தவனே

சிலைநிகர்வன் மனங்கரைத்துத் திருவமுதம் அளித்தோய்சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே.!

என்னும் பாடல் வாயிலாக தெரியப்படுத்தி உள்ளார்.

தன்னை அறியாமல்.தன் தலைவனை அறியாமல் வாழ்வதால் தான் மரணம் என்னும் பெரும் பிணியால் மாண்டு போகின்றார்கள்.

இதைத்தான் வள்ளலார்..தன்னை அறிந்தால் தலைவனை அறியலாம் என்கிறார்.

தன்னை அறிந்து தலைவனை அறிந்தால் மட்டுமே மரணத்தை வெல்ல முடியும்.

தலைவன் என்பது நம்மைப் படைத்த இறைவன் .அவர்தான் நம்மை காப்பாற்றும் சக்தி படைத்தவர்.அவரைத் தொடர்பு கொள்ளாமல் வாழ்வதால் எந்த பயனும் இல்லை. என்பதை ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தெரிந்து கொண்டு இறைவனிடம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்..

வள்ளலார் பாடல் !

அச்சையும் உடம்பையும் அறிவகை அறியீர்அம்மையும் அப்பனும் ஆர்எனத் தெரியீர்

பச்சையும் செம்மையும் கருமையும் கூடிப்பலித்தநும் வாழ்க்கையில் பண்பொன்றும் இல்லீர்

பிச்சையிட் டுண்ணவும் பின்படு கின்றீர்பின்படு தீமையின் முன்படு கின்றீர்

இச்சையில் கண்மூடி எச்சகம் கண்டீர்எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே.

அம்மை அப்பன் யார் என்று தெரியாமல் .அற்பத்தனமான இச்சைகளிலே பற்று வைத்து.எச்சுகம் கண்டீர்... பைத்தியக்கார்ர்கள் போல் திரிகின்றீர்கள் ..

இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஏழை எளிய மக்களைத் திரும்பிபார்த்து அவர்களுக்கு பிச்சைப் போட மனம் இல்லாமல்.
கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும்.படத்திற்கும் படையல் வைத்து உண்ணுகின்றீர்கள்...

இது அறிவு பெற்ற மனிதர்களின் செயலா என கேட்கின்றார்..

உண்மையான இறைவனைத் தொடர்பு கொண்டால் மட்டுமே அருள் கிடைக்கும்.அருள் கிடைத்தால் மட்டுமே மரணத்தை வெல்ல முடியும்....

இறைவன் யார் ?

இப்பொழுது இறைவன் யார் ? என்பதுதான் கேள்வி...

உண்மையான இறைவன் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர்தான் ..

அவர்தான் நம் சிரநடுவில் உள் ஒளியாக ஆன்மாவாக இயங்கிக் கொண்டு உள்ளவர் .அவரைத்தான் நாம் ஒவ்வொரு வரும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்...

வள்ளலார் பாடல் !

எப்பொருட்கும் எவ்வுயிர்க்கும் உள்ளகத்தும் புறத்தும்இயல்உண்மை அறிவின்ப வடிவாகி நடிக்கும்

மெய்ப்பொருளாம் சிவம்ஒன்றே என்றறிந்தேன் உனக்கும்விளம்புகின்றேன் மடவாய்நீ கிளம்புகின்றாய்மீட்டும்

இப்பொருள்அப் பொருள்என்றே இசைப்பதென்னே பொதுவில்இறைவர்செயும் நிரதிசய இன்பநடந் தனைநீ

பைப்பறவே காணுதியேல் அத்தருணத் தெல்லாம்பட்டநடுப் பகல்போல வெட்டவெளி யாமே.!

என்ற பாடலில் தெளிவாக விளக்கி உள்ளார்..இதுபோல் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களில் விளக்கம் தந்துள்ளார்.

படித்து பயன் பெறுவோம்.. அருளைப் பெறுவோம் மரணத்தை வெல்வோம்...

விரிக்கில் பெருகும்...

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

திங்கள், 20 ஆகஸ்ட், 2018

சீவ காருண்யத்தின் வல்லபம் !

சீவகாருண்யத்தின் வல்லபம் !

ஒவ்வொருவரும் பொருமையாக கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும்..

நீங்கள் வணங்கும் வழிபடும் தெய்வங்கள் யாவையும்.அனைத்தும். எக்காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் உங்களைக் காப்பாற்றாது..
காப்பாற்றவும் முடியாது..அவைகள் எல்லாம் ஜடப்பொருள்.மனிதர்களால் படைக்கப் பட்ட கற்பனைக் கடவுள்கள்.எனவே அவைகளினால் எந்த பயனும் இல்லை...

இப்போது கர்நாடகத்திலும்.கேரளாவிலும்.மற்ற இடங்களிலும் பலத்த மழையினால் பல உயிர்கள் அழிந்து விட்டன.அழிந்து கொண்டும் உள்ளன. விட்டன

எந்த கடவுளாவது காப்பாற்றியதா ? சிந்திக்க வேண்டும் !

உங்களை நீங்கள் தான் காபாபாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.அதற்குண்டான சக்தி ஆற்றல் செய்கை எல்லாம் நம்மிடமே உள்ளது..கடவுள் நம்மிடமே கொடுத்துள்ளார்.

கீழே உள்ள.. வள்ளலார் வழங்கிய ஜீவகாருண்யத்தின் வல்லபத்தைப் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

உண்மை வழி !

சீவகாருணிய மில்லாது செய்யப்படுகிற செய்கைக ளெல்லாம் பிரயோஜன மில்லாத மாயாசாலச் செய்கைகளே யாகுமென்று அறியவேண்டும்.!

எல்லாச் சீவர்களும் கடவுள் இயற்கையுண்மை ஏகதேசங்களாதலாலும் அவரவர் இடங்களிற் கடவுள் அருள்விளக்கம் விளங்குதலாலும், சமுசாரிகளுள் தமது தாய் தந்தை புணர்ந்தோர் மக்கள் துணைவர் முதலிய குடும்ப மட்டில் பசியாற்றிக் கொள்ளத் தக்க அற்பசக்தியுள்ள சமுசாரிகள் தாய் பிதா மக்கள் துணைவர் முதலிய குடும்பத்தாரைப் பசியினாற் பரிதபிக்க விட்டு அயலார்க்குப் பசியாற்றத் தொடங்குதலும், தம்மிடத்துப் பசித்து வந்த அயலாரை அந்தப் பசியால் பரிதபிக்க விட்டுத் தம் குடும்பத்தார் பசியை யாற்றத் தொடங்குதலும், கடவுளருளுக்குச் சம்மதமல்ல.

ஆதலால், தமது குடும்பச் செலவைக் கூடியமட்டில் சிக்கனஞ் செய்து இருதிறத்தார் பசியும் நீக்குதல் வேண்டுமென்றும்; அற்பசத்தியினுங் குறைபட்டுத் தமது குடும்பம் மட்டிலும் பசியாற்றுவிப்பதற்குப் பிரயாசையால் மிகச் சிறிய முயற்சியுடைய சமுசாரிகள் தமது குடும்ப மட்டிலாவது பசியாற்றுவித்துக் கொண்டு, தம்மிடத்துப் பசித்துவந்த அயலார் விஷயத்தில் மிகவும் தயவுடையவர்களாகி அவர் பசியை மற்றொருவரைக் கொண்டாவது ஆற்றுவிப்பதற்குத் தக்க முயற்சி யெடுத்துக் கொள்ளவேண்டு மென்றும்;

இயல்புள்ள பிரபல சமுசாரிகள் தங்கள் தங்கள் வருவாய்க்குத் தக்கவரையில் தாய், பிதா, புணர்ந்தோர், மக்கள், துணைவர், உறவினர், சினேகர், அதிதிகள், பெரியர், அடிமைகள், அயலார், பகைவர் முதலியவர்களுக்கும், தமது குடும்பத்திற்குச் சகாயமாகத் தேடிய பசு, எருது, எருமை, ஆடு, குதிரை, தாவர முதலிய பிராணிகளுக்கும், பசியை ஆற்றுவித்துத் திருப்தியின்பத்தை உண்டுபண்ண வேண்டுமென்றும்;

விவாகம் புத்திரப்பேறு தெய்வம் படைத்தல் முதலிய பலவகைச் செய்கைகளில் வேறு வேறு சடங்குகளும் வேறு வேறு வினோதங்களும் வேறு வேறு பெருமைப்பாடுகளும் குறித்துப் பொருட் செலவு செய்தலை அமைத்து, விவாக முதலிய அந்தந்தச் செய்கைகளிலும் பசித்த சீவர்களுக்குப் பசியை ஆற்றுவித்து இன்பத்தை யுண்டுபண்ணுகின்ற சிறப்பினையே செய்யவேண்டுமென்றும், அப்படிச் செய்யில் பசித்தவர் பசி நீங்கி அடைந்த இன்பத்திலும் அனேக மடங்கு அதிகமான இன்பத்தைத் தாம் அடைவார்களென்றும் சத்தியமாக அறியவேண்டும்.

சமுசாரிகள் விவாக முதலிய விசேஷ காரியங்களில் பந்தலை அலங்கரித்தும், அவ்விடத்தில் வேறு வேறு சடங்குகளைச் செய்வித்தும், ஆடல் பாடல் வரிசை ஊர்வலம் முதலிய வினோதங்களையும் அப்பவர்க்கம் சித்திரான்னம் முதலிய பெருமைப்பாடுகளையும் நடத்தியும், எக்களிப்பில் அழுந்தியிருக்குந் தருணத்தில் பசித்த ஏழைகள் முகத்தைப் பார்க்கவும் சம்மதிக்கவில்லை. இப்படிப்பட்ட சந்தோஷ காலத்தில் தமக்காயினும் தமது மக்கள் துணைவர் முதலியோர்க்காயினும் ஒவ்வோர் ஆபத்து நேரிடுகின்றது.

அப்போது அவ்வளவு சந்தோஷத்தையும் இழந்து துக்கப்படுகிறார்கள். இப்படித் துக்கப்படும்போது அலங்காரஞ் செய்த பந்தலும், சங்கல்ப விகல்பமான சடங்குகளும் ஆடல் பாடல் வாத்தியம் வரிசை ஊர்வலம் முதலிய வினோதங்களும் அப்பவர்க்கம் சித்திரான்னம் முதலிய பெருமைப்பாடுகளும் அந்த ஆபத்தைத் தடைசெய்யக் கண்டதில்லை.

அந்தச் சுபகாரியத்தில் உள்ளபடியே பசித்த சீவர்களுக்கு ஆகாரங் கொடுத்துப் பசியை நீக்கி அவர்கள் அகத்திலும் முகத்திலும் கடவுள் விளக்கத்தையும் கடவுளின்பத்தையும் வெளிப்படச் செய்திருந்தார்களானால், அந்த விளக்கமும் இன்பமும் அத்தருணத்தில் நேரிட்ட ஆபத்தை நீக்கி விளக்கத்தையும் இன்பத்தையும் சத்தியமாக உண்டுபண்ணுமல்லவா?

ஆகலில் விவாக முதலிய விசேஷச் செய்கைகளிலும் தங்கள் தங்கள் தரத்திற்கு ஒத்தபடி பசித்தவர்களது பசியை ஆற்றுவித்துத் திருப்தியின்பத்தை உண்டுபண்ணுவது முக்கியமென் றறியவேண்டும்.

துன்பம் நீங்கும் வழி !

சூலை குன்மம் குஷ்டம் முதலிய தீராத வியாதிகளால் வருந்துகின்ற சமுசாரிகள் தங்கள் தரத்திற்கு ஒத்தபடி பசித்தவர்களுக்குப் பசி யாற்றுவிப்பதே விரதமாக அனுசரித்தார்களானால், அந்தச் சீவகாருணிய அனுசரிப்பே நல்ல மருந்தாக அந்த வியாதிகளை நிவர்த்தி செய்து, விசேஷ சௌக்கியத்தை உண்டு
பண்ணுமென்பது உண்மை.

 பல நாள் சந்ததி யில்லாமல் பலபல விரதங்களைச் செய்து வருந்துகின்ற சமுசாரிகள் தங்கள் தரத்திற்குத் தக்கபடி பசித்த ஏழைகளது பசியை ஆற்றுவிப்பதே விரதமாக அனுசரிப்பார்களானால், அந்தச் சீவகாருண்ய அனுசரிப்பு நல்ல அறிவுள்ள சந்ததியை உண்டுபண்ணு மென்பது உண்மை.

அற்ப வயதென்று குறிப்பினால் அறிந்துகொண்டு இறந்து போவதற்கு அஞ்சி விசாரப்படுகின்ற சமுசாரிகள் தங்கள் தரத்திற்குத் தக்கபடி பசித்த ஏழைகளுக்குப் பசியை ஆற்றுவிப்பதே விரதமாக அனுசரிப்பார்களானால், அந்த சீவகாருணிய அனுசரிப்பு தீர்க்காயுளை உண்டுபண்ணுமென்பது உண்மை.

கல்வி அறிவு செல்வம் போகம் முதலியவைகளைக் குறித்து வருந்துகின்ற சமுசாரிகள் தங்கள் தரத்திற்குத் தக்கபடி பசித்த ஏழைகளுக்குப் பசியாற்றுவிப்பதே விரதமாக அனுசரிப்பார்களானால், அந்தச் சீவகாருணிய அனுசரிப்பு கல்வி அறிவு செல்வம் போகம் முதலானவைகளை உண்டு பண்ணுமென்பது உண்மை.

இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது !

பசித்தவர்களுக்குப் பசியாற்றுவிப்பதே விரதமாகக் கொண்ட சீவகாருணிய முள்ள சமுசாரிகளுக்குக் கோடையில் வெயிலும் வருத்தாது,

மண்ணும் சூடு செய்யாது -

பெருமழை, பெருங்காற்று, பெரும்பனி, பேரிடி, பெருநெருப்பு முதலிய உற்பாதங்களும் துன்பம் செய்விக்கமாட்டா -

விடூசிகை* விஷக்காற்று விஷசுரம் முதலிய அசாத்திய பிணிகளுமுண்டாகா -

அந்தச் சீவகாருணியமுள்ள சமுசாரிகள் ஆற்று வெள்ளத்தாலும் கள்ளர்களாலும் விரோதிகளாலும் கலக்கப்படார்கள் - அரசர்களாலும் தெய்வங்களாலும் அவமதிக்கப்படார்கள் -

சீவகாருணிய முள்ள சமுசாரிகளது விளைநிலத்தில் பிரயாசை யில்லாமலே விளைவு மேன்மேலும் உண்டாகும் -

வியாபரத்தில் தடையில்லாமல் லாபங்களும், உத்தியோகத்திற் கெடுதியில்லாத மேன்மையும் உண்டாகும் -

சுற்றங்களாலும் அடிமைகளாலும் சூழப்படுவார்கள் - துஷ்டமிருகங்களாலும் துஷ்ட ஜந்துக்களாலும் துஷ்டப் பிசாசுகளாலும் துஷ்ட தெய்வங்களாலும் பயஞ்செய்யப்படார்கள் -

சீவகாருணியமுள்ள சமுசாரிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்களும் அஜாக்கிரதையினாலும் ஊழ்வகையினாலும் சத்தியமாக வராது.

பசித்தவர்களுக்குப் பசியாற்றுவித்து இன்பத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற சீவகாருண்ய ஒழுக்கமாகிய மேலான விரதமானது தேவர்கள், மனிதர்கள், பிரமசாரிகள், சமுசாரிகள், தவசிகள், சந்நியாசிகள், ஆண்சாதியர், பெண்சாதியர், வார்த்திபர், வாலிபர், உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர் முதலிய யாவராலும் அவசியம் செய்யத்தக்க தென்பது கடவுளாணை யென்றறிய வேண்டும்.

மேலே கண்ட ஜீவகாருண்யத்தின் வல்லபம்  பற்றி. வள்ளலார் தெளிவாக விளக்கி உள்ளார்...

படித்து தெரிந்து பயன் பெருங்கள்...

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

சனி, 18 ஆகஸ்ட், 2018

மனிதன் மாற வேண்டும் !

மனிதன் மாற வேண்டும் !

பொய்யான சாதி சமய மதங்களில் இருந்து மனிதன் மாற வேண்டும்.
மாறாதவரை
கடவுள் உண்மை தெரியாது.

வள்ளலார் பாடல் !

சாதிமதம் சமயம்எனும் சங்கடம்விட் டறியேன்

சாத்திரச்சே றாடுகின்ற சஞ்சலம்விட் டறியேன்

ஆதிஅந்த நிலையறியேன் அலைஅறியாக் கடல்போல்ஆனந்தப் பெரும்போகத் தமர்ந்திடவும் அறியேன்

நீதிநெறி நடந்தறியேன் சோதிமணிப் பொதுவில்நிருத்தமிடும் ஒருத்தர்திருக் கருத்தைஅறி வேனோ

ஏதிலர்சார் உலகினிடை எங்ஙனம்நான் புகுவேன்யார்க்குரைப்பேன் என்னசெய்வேன் ஏதும்அறிந் திலனே.!

என்னும் பாடல் வரிகளில் எளிய தமிழில் பதிவு செய்கிறார்

மேலும் சாதி சமய மத்த்தை விட்டேன் அருட்ஜோதியைக் கண்டேன் என்கிறார்.

சாதி சமயச் சழக்கைவிட் டேன்அருட்சோதியைக் கண்டேன டி - அக்கச்சிசோதியைக் கண்டேன டி.!

உயர்ந்த அறிவு பெற்ற மனிதர்களாகிய
நாம் சாதி சமய மதக் குப்பையிலே உருண்டு கிடக்கிறோம்..வெளியே வரமுடியாத அளவிற்கு...நம் ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டு உள்ளது..

அதைத்தான் அறியாமை என்னும் மாயா திரைகள் என்கிறார்....

ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டு இருக்கும் திரைகள் நீங்க வேண்டுமானால்.சாதி சமய மதங்களில் இருந்து விலகி பொது நோக்கம் வரவைத்துக் கொள்ள வேண்டும்...

இவைதான் வள்ளலார் வகுத்து தந்த சுத்த சன்மார்க்க கொள்கையாகும்...

வள்ளலார் வழியைப் பின் பற்றுவோம்.வளமோடு வாழ்வோம் !

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே குவலயம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.