செவ்வாய், 17 அக்டோபர், 2017

தீபாவளித் திருநாள் !

தீபாவளித் திருநாள் !

ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக தீபாவளி பண்டிகையை தோற்று வைத்து விட்டார்கள்.அதையும் மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டு ஆனந்தமாக கொண்டாடி மகிழ்கிறார்கள்.

ஏழை எளியவர் முதல் பணக்கார்ர்கள் வரை அவரவர் சக்திக்கும் வசதிக்கும் தகுந்தாற்போல்.புத்தாடைகள் .பலகாரங்கள்.பட்டாசுகள்.வாங்கி கொண்டாடி மகிழ்கிறார்கள்.எல்லாமே மகிழ்ச்சிதான்.

ஆனால் மக்கள் உணவு முறையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்...

உயர்ந்த அறிவு உள்ள மனிதர்கள்.பண்டிகை என்ற பெயரால் தாழ்ந்த அறிவுள்ள வாய்பேசாத அப்பாவி மிருக உயிர்களை கொன்று அதன் மாமிசத்தை உணவாக உட்கொள்வது எந்த விதத்தில் நியாயம் .சிந்திக்க வேண்டும்.

ஒரு உயிரைக் கொன்று அதன் மாமிசத்தை உண்பதால்.பாவங்கள் தான் வந்து சேறுமே ஒழிய புண்ணியங்கள் வந்து சேராது.

மற்ற உயிர்களைக் காப்பாற்ற வேண்டிதான்  மனிதனுக்கு உயர்ந்த அறிவை இறைவன் கொடுத்துள்ளார்.இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உயிர்களை காப்பாற்ற முடியாவிட்டாலும் தயவு செய்து அழிக்காதீர்கள்.

இந்த தீபாவளித் திருநாளில்.உயிர்களை கொல்ல மாட்டோம்.அதன் புலாலை உண்ண மாட்டோம் என்ற சபதம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.அதுவே இறைவனுக்கு செய்யும் வழிபாடாகும்.அதுவே உங்களுக்கு வரும் துன்பம்.துயரம் .அச்சம்.பயம் நீங்கி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்கு வழிகாட்டும் என்பதை மிகவும் தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மேலும் ஆதரவு அற்ற ஏழை எளியவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவி செய்து அவர்களையும் மகிழ்ச்சி அடைய செய்யுங்கள்.அவர்களால் உங்களுக்கு புண்ணியம் வந்து சேரும். அதுவே உங்களை வாழ்வாங்கு வாழ வைக்கும்..

வள்ளலார் பாடல் !

துண்ணெனக் கொடியோர் பிறவுயிர் கொல்லத் தொடங்கிய போதெலாம் பயந்தேன்கண்ணினால் ஐயோ பிறஉயிர் பதைக்கக் கண்டகா லத்திலும் பதைத்தேன்மண்ணினில் வலையும் தூண்டிலும் கண்ணி வகைகளும் கண்டபோ தெல்லாம்எண்ணிஎன் உள்ளம் நடுங்கிய நடுக்கம் எந்தைநின் திருவுளம் அறியும்.!

நலிதரு சிறிய தெய்வமென் றையோ நாட்டிலே பலபெயர் நாட்டிப்பலிதர ஆடு பன்றிகுக் குடங்கள் பலிக்கடா முதலிய உயிரைப்பொலிவுறக் கொண்டே போகவும் கண்டே புந்திநொந் துளநடுக் குற்றேன்கலியுறு சிறிய தெய்வவெங் கோயில் கண்டகா லத்திலும் பயந்தேன்.!

எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் திருநடம் புரிகின்றார் என்ற பாடல்.!

,உயிரெலாம் ஒருநீ திருநடம் புரியும்ஒருதிருப் பொதுஎன அறிந்தேன்செயிரெலாம் தவிர்ந்தேன் திருவெலாம் அடைந்தேன்சித்தெலாம் வல்லதொன் றறிந்தேன்மயிரெலாம் புளகித் துளமெலாம் கனிந்துமலர்ந்தனன் சுத்தசன் மார்க்கப்பயிரெலாம் தழைக்கப் பதியெலாம் களிக்கப்பாடுகின் றேன்பொதுப் பாட்டே.!


உயிரெலாம் பொதுவி
னுளம்பட நோக்குகசெயிரெலாம் விடுகெனச் செப்பிய சிவமே!

 உயிருள்யா மெம்மு ளுயிரிவை யுணர்ந்தேஉயிர்நலம் பரவுகென் றுரைத்தமெய்ச் சிவமே!

 உயிர்வகை பலவா யுடல்வகை பலவாய்இயலுற விளக்கிடு மென்றனிச் சித்தே !

என்னும் பாடல் வரிகளைக் கண்டு தெரிந்து தெளிந்து உயிர்கள் மேல் அன்பு.தயவு.கருணை காட்டி மகிழ்வோம்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே குவலயம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்
9865939896.

ஞாயிறு, 15 அக்டோபர், 2017

பொய்யான மதங்கள்.சமயங்கள் !

பொய்யான மதங்கள்.சமயங்கள் !

உலகில் தோன்றிய தோற்றுவித்த அனைத்து சாதிகளும். மதங்களும் சமயங்களும்.அவற்றை சார்ந்த மார்க்கங்கள்.அனைத்துமே பொய் பொய்யே அவற்றில் புகுதாதீர்கள்.நம்பாதீர்கள்.பின் தொடராதீர்கள்.என்கிறார் வள்ளலார்.

அவைகள் யாவும் மனித இனத்தை அழிவு பாதையில் இட்டுச் சென்று கொண்டு உள்ளது.அவற்றில் உள்ள கடவுள் கொள்கைகள் அனைத்துமே உண்மைக்கு புறம்பானது பொய்யானது.தத்துவங்களையும்.செயற்கைப் பொருள்களையும் கடவுள்களாக கற்பித்து காட்டி உள்ளார்கள்.

கற்பித்த சமய.மத வாதிகள் அனைவரும் உண்மைக் கடவுளைக் காணவில்லை.காணும் அறிவும்.அருளும் பெறவில்லை.அதனால்தான் வள்ளலார்.

சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய் என
ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெருஞ்ஜோதி!....என்றும்.

சமயம் கடந்த தனிப்பொருள் வெளியாய் அமையும் திருச்சபை அருட்பெருஞ்ஜோதி!....என்றும்.

சாதி சமய மதங்களைக் கடந்த்து தான் உண்மையான கடவுளாகும்.அந்த உண்மைக் கடவுளைக் கண்டவர் தான் திரு அருட்பிரகாசவள்ளலார். ஏன் அவரால் மட்டுமே அருட்பெருஞ்ஜோதி யைக் காண முடிந்த்து என ஒரு கேள்வி எழலாம்.

மனிதன் உடம்பை பஞ்ச பூதங்களுக்கு இரையாக்காமல் அதாவது மரணம் அடையாமல்.ஊன உடம்பை ஒளிதேகமாக மாற்றினால் மட்டுமே உண்மைக் கடவுளான அருட்பெருஞ்ஜோதி யைக் காண முடியும் என்ற உண்மையை அறிந்து.வாழ்ந்தார் வாழ்ந்து உலக மக்களுக்கு நேர்மையான ஒழுக்கமான வழியைக் காட்டினார்.

 மரணத்தை வென்று வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு எவை தேவை ?
அருள் தேவை ! அருள் பெருவதற்கு எவை வேண்டும்.அன்பு வேண்டும் ! அன்பு பெருவதற்கு எவை வேண்டும். உயிர் இரக்கம் என்னும் தயவு வேண்டும்.தயவு பெருவதற்கு எவை வேண்டும்.ஜீவகாருண்யம் வேண்டும்...

ஜீவ காருண்யம் என்றால் என்ன ?. ஜீவ காருண்யம் என்பது ஒழுக்கம் என்பதாகும்.அவற்றில் புற ஒழுக்கம்.அக ஒழுக்கம் என இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன.இரண்டு ஒழுக்கமும் அவசியம்..ஜீவ காருண்யத்தில் இந்திரிய ஒழுக்கம்.கரண ஒழுக்கம்.ஜீவ ஒழுக்கம்.ஆன்ம ஒழுக்கம்.என்னும் நான்கு ஒழுக்கங்கள் உள்ளன.நான்கு ஒழுக்கத்தில் இரண்டு ஒழுக்கம் மிகவும்  முக்கியமானது.இந்திரிய ஒழுக்கம்.கரண ஒழுக்கம்.என்ற இரண்டு ஒழுக்கத்தைக் முழுமையாக கடைபிடித்தால்.ஜீவ ஒழுக்கம்.ஆன்ம ஒழுக்கத்தை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் போனஸாக வழங்கி விடுவார்.அதன் பின்புதான் ஆன்மாவில் இருந்து அருள் சுரக்கும்.பூரண அருள் பெற்றால் மட்டமே மரணத்தை வொல்ல முடியும்.மரணத்தை வென்றால் மட்டுமே இயற்கை உண்மைக் கடவுளைக் கண்டு.இயற்கை விளக்கம் என்னும் அருளைப்பெற்று.இயற்கை இன்பத்தை பெற முடியும்.இவற்றைப் பெற்றவர்தான் வள்ளலார்....அதனால் அவர் கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமானார்.ஆகவே உண்மையை உலக மக்களுக்கு மறைக்காமல் சொல்லுகிறார்.

உலகில் உள்ள சாதி சமய மத அருளாளர்கள். மேலே கண்ட இயற்கை உண்மை.இயற்கை விளக்கம்.இயற்கை இன்பத்தை பெறாமல்.ஏகதேச செயற்கை உண்மை .செயற்கை விளக்கம்.செயற்கை இன்பத்தைப் பெற்றவர்கள்.அதனால் தான் செயற்கையான சாதி.சமய.மதங்களை தோற்றுவித்து மனித குலத்தை பிரித்து வைத்து விட்டார்கள்.அதனால் மனித குலம் ஒற்றுமை இல்லாமல்.வேற்றுமையால்.உண்மை அறியாமல் போட்டி போட்டு சண்டையிட்டு அழிந்து கொண்டு உள்ளார்கள்.

இதற்கு எல்லாம் யார் காரணம்.?

சாதி சமய மத அருளாளர்கள் தான் காரண காரியமாக இருந்துள்ளார்கள்.அவர்களின் தகுதி என்னவென்று வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல்.....


மேலே கண்ட பாடலில் சாதி.சமய.மத வாதிகளின் ஏகதேச ஒழுக்கத்தால்.விரத்த்தால்.தவத்தால் .மத்த்தலைமை.பத்த்தலைமை வாய்த்தனர்.அவர்களின் செயல்  பதவியைப்பற்றியும். தெளிவாக விளக்கி உள்ளார். அவர்களுக்கும் மரணம் என்பது நிச்சயம்..மீண்டும் பிறப்பு எடுத்து மேலே செல்ல வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர்.ஆதலால் அவர்கள் காட்டிய தெய்வங்களும்.கொள்கைகளும் உண்மைக்கு புறம்பானவைகளாகும்.

எனவே சாதி.சமய.மதங்களால் தோற்றுவித்த தெய்வங்களும்.ஒழுக்கங்களும்.பொய்யானது .அவற்றை பின் பற்ற வேண்டாம் என்கிறார் வள்ளலார்.அவைகள் யாவும் ஒதுக்கித் தள்ளும் குப்பைகள் போன்றதாகும்என்கிறார்.மக்களை பிரித்த அவைகளை அழித்து விடுங்கள் என்கிறார் வள்ளலார்.


எனவே வள்ளலார் காட்டிய உண்மையான கடவுள் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்னவர் ஒருவரே ! என்ற உண்மையை அறிவால் அறிந்து.அவர் காட்டிய உண்மை நெறியை பின் பற்றினால் மட்டுமே மனிதர்கள் மனிதனாக வாழ்ந்து ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமையை அறிய முடியும்.

எனவே சாதி சமய மதங்களை விட்டு உண்மை நெறியான சுத்த சன்மார்க்க தனி நெறியைப் பின் பற்றினால் மட்டுமே அருளைப் பெற்று மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வில் வாழ முடியும்.நம் வாழ்க்கை ஒளி உடம்பை பெற்று ஒளிமயமாய் வாழ முடியும்.

உன் உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாற்றம் அடைய ஒரே வழி அருள் பெறல் வேண்டும்.

சாதி சமய மதங்களை பற்று அற விட்டால்தான் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் அருள் வாரி வாரி வழங்குவார்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !
கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
9865939896.  

வெள்ளி, 13 அக்டோபர், 2017

உண்மைஎது?பொய்எது?


வியாழன், 12 அக்டோபர், 2017

Aanmaneyan.kathirvelu@gmail.com

திங்கள், 9 அக்டோபர், 2017

கடவுளுக்கும் நமக்கும் என்ன மறைப்பு ?

கடவுளுக்கும் நமக்கும் என்ன மறைப்பு ?

கடவுள் இயற்கை உண்மையான அருள் ஒளியாக உள்ளார்.கடவுளுக்கு உடம்பு கிடையாது .மறைப்பு கிடையாது  இயற்கை விளக்கமாக உள்ளார்.எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பும்.தயவும் கருணையும் வழங்கிக் கொண்டே உள்ளார்.

அடுத்து என்றும் அழியாத மாறாத மறையாத  இயற்கையான இன்பத்தை தந்து கொண்டே உள்ளார்.

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் தன்மைப் பற்றி வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !

இயற்கையிலே பாசங்கள் ஒன்றும்இலார் குணங்கள்ஏதுமிலார் தத்துவங்கள் ஏதுமிலார் மற்றோர்செயற்கைஇல்லார் பிறப்பில்லார் இறப்பில்லார் யாதும்திரிபில்லார் களங்கம்இல்லார் தீமைஒன்றும் இல்லார்வியப்புறவேண் டுதல்இல்லார் வேண்டாமை இல்லார்மெய்யேமெய் ஆகிஎங்கும் விளங்கிஇன்ப மயமாய்உயத்தரும்ஓர் சுத்தசிவா னந்தசபை தனிலேஓங்குகின்ற தனிக்கடவுள் ஒருவருண்டே கண்டீர்.!

மேலே உள்ள பாடலில் கண்டபடி அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் உள்ளார்.

மனித தேகம் எடுத்த நாமும் அதே நிலைக்கு மாற வேண்டும். அப்படி மாற்றம் அடைவதற்கு பெயர் தான் "" கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாதல்""என்று வள்ளலார் பெயர் வைத்து உள்ளார்.

அதே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஜோதிதான் இயற்கை உண்மையாக நம் சிரநடு சிம்மாதனத்தில் ஞான சிங்காதன பீடத்தில் அமர்ந்து உயிரையும்.உடம்பையும் இயக்குவதற்கு ஒளி வழங்கிக் கொண்டு உள்ளார்.ஜீவனை இயக்கிக் கொண்டு இருப்பதால் அதற்கு ஜீவ ஆத்மா என்று பெயர்.

இறைவனை காண்பதற்கும் இறைஅருளைப் பெறுவதற்கும் தடையாக இருப்பது உடம்பும் உயிரும் தான் என்பதை வள்ளலார் தெளிவாக விளக்கி உள்ளார்.அதற்குப் பெயர்தான் ஆணவம்.மாயை.கன்ம்ம் என்பதாகும்.ஆன்மாவைப் பற்றிக் கொண்டு உள்ள ஆணவம் என்னும் மறைப்பு. உயிர்  என்னும் பிடிப்பு .உடம்பு என்னும் சுவர் இவைகள் மூன்றும்  ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டு உள்ளன். இவற்றை அகற்ற வேண்டும். அகற்றினால் தான் கடவுள் நிலைக்கு நம்மை மாற்றிக் கொள்ள முடியும். இந்த கதவுகளை திறக்க மாற்ற எது தேவை என்றால் அருள் தேவை.அருள் பெறுவதற்கு. என்ன செய்ய வேண்டும் ? உயிர்கள் மேல் இரக்கம் தயவு என்னும் ஜீவ காருண்ய மயமாக மாற வேண்டும்.அடுத்து

கடவுள் ஒருவரே அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்ற உண்மை அறிந்து அவரிடம் இடைவிடாத அன்பு என்னும் காதல் கொள்ள வேண்டும்.அன்பும் காதலும் களங்கம் இல்லாமல் இணையவேண்டும்.அந்த பேரானந்த இனைப்பினால் சேர்க்கையால் அருள் சுரக்கும் அந்த அருள் உயிரையும் உடம்பையும் ஒளிமயமாக மாற்றும்.ஒளிமயமாக மாறினால் மட்டுமே நம் தந்தை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் யார் என்பதை அருட் கண்களால் காண முடியும்.அந்த உண்மையைக் கண்ட வள்ளலார் கண்டேன் களித்தேன் களிப்புற்றேன் கலந்து கொண்டேன் என்கிறார்.

மேலும் திருக்கதவை திறப்பதற்கு அவர் பதிவு செய்துள்ள பாடல் !

திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகளெலாம் தவிர்த்தேதிருவருளாம் பெருஞ்சோதித் திருஉருக்காட் டாயோ

உருக்கிஅமு தூற்றெடுத்தே உடம்புயிரோ டுளமும்ஒளிமயமே ஆக்குறமெய் உணர்ச்சிஅரு ளாயோ

கருக்கருதாத் தனிவடிவோய் நின்னைஎன்னுட் கலந்தேகங்குல்பகல் இன்றிஎன்றும் களித்திடச்செய் யாயோ

செருக்கருதா தவர்க்கருளும் சித்திபுரத் தரசேசித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே.!

மேலே கண்ட பாடலில் இரவு பகல் அறியாமல் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை உணர்ச்சி பொங்க கட்டி பிடித்து . இணைந்து அருளைப் பெற்றுள்ளார். இதுதான் சத்விசாரம் என்பதாகும்.

கணவன் மனைவி உறவு கொண்டால் உணர்ச்சி மோகத்தில் சுக்கிலம் வெளியே வருகிறது  அப்போது கிடைக்கும் இன்பம் அபாரமானது.அவை கொஞ்ச நேரம் சுவைக்கலாம்.பிறகு மறைந்து விடும்.இதற்கு சிற்றின்பம் என்று பெயர்.

அவ்வாறே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் இடம் இணைந்து உணர்ச்சி பொங்க அனுபவித்து கிடைக்கும் இன்பம் அருட் சுகம் .அருள் இன்பம்.ஆன்ம சுகம் ஆன்ம இன்பம் என்று பெயர்...இதற்கு பேரின்பம் என்றும் பெயர்.அந்த இன்பம் அந்த சுகம் என்றும் அழியாது.அந்த ஆன்ம இன்ப லாபத்தைப் பெற்றால் தான் மரணத்தை வெல்ல முடியும்.பேரின்ப லாபம் என்னும் சுத்த பிரணவ ஞான தேகத்தைப் பெற்று.கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாகி வாழ்வதுதான் மனித தேகத்தை பெற்ற ஜீவர்களின் வாழ்க்கையாகும்.

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் உள்ள இடைவெளியை நீக்கி அருள் இன்பம். அருட் சுகம். பெறும் வழியைக் காட்டுவதுதான் .வள்ளலார் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்கம். சுத்த சன்மார்க்கம் கற்றுத்தரும் கல்வி தான்  சாகாக்கல்வி என்பதாகும்.

வள்ளலார் கற்றுத் தந்த சாகாக்கல்வியைக் கற்று அருட்சுகம் பெற்று அருள் இன்பம் அடைந்து கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாவோம்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !
கொல்லா நெறியே குவலயம் எல்லாம் ஓங்குக.!

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
9865939896.

செவ்வாய், 3 அக்டோபர், 2017

சுத்த சன்மார்க்கம் என்றால் என்ன

சுத்த சன்மார்க்கம் என்றால் என்ன ?

வள்ளலார் சுத்த சன்மார்க்கம் என்ற
 ஒரு புதிய பொது நெறியை உலகிற்கு வழங்கி உள்ளார்.

சுத்த சன்மார்க்கம் என்பது !

சாகாக் கல்வி கற்று தருவது.
கடவுள் ஒருவரே அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி என்ற உண்மை அறிதல்.
மலம் ஐந்தையும் விலக்குவது.
உடம்பை விட்டு உயிர் பிரியாமல்.உடம்பையும்.உயிரையும்.ஆன்மாவின் தன்மைக்கு அருள் ஒளியாக மாற்றம் செய்வது.
இந்த நான்கு வகையான மாற்றங்களை செயல் படுத்துவதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம் என்பதாகும்.

வள்ளலார் பாடல்!

சாகாத கல்வியே கல்விஒன் றேசிவம்தான்என அறிந்தஅறிவேதகும்அறிவு மலம்ஐந்தும் வென்றவல் லபமேதனித்தபூ ரணவல்லபம்வேகாத காலாதி கண்டுகொண் டெப்பொருளும்விளையவிளை வித்ததொழிலேமெய்த்தொழில தாகும்இந் நான்கையும் ஒருங்கேவியந்தடைந் துலகம்எல்லாம்மாகாத லுறஎலாம் வல்லசித் தாகிநிறைவானவர மேஇன்பமாம்மன்னும்இது நீபெற்ற சுத்தசன் மார்க்கத்தின்மரபென் றுரைத்தகுருவேதேகாதி மூன்றும்நான் தருமுன்அருள் செய்தெனைத்தேற்றிஅருள் செய்தசிவமேசிற்சபையின் நடுநின்ற ஒன்றான கடவுளேதெய்வநட ராஜபதியே.!

என்ற பாடல் வாயிலாக தெரியப்படுத்துகின்றார்.

சாதி சமய மதங்களில் பற்று வைத்துக் அழிந்து கொண்டு உள்ளவர்களை அதில் இருந்து மீட்டு காப்பாற்றி கரை சேர்க்க வேண்டும் என்பது தான் சுத்த சன்மார்க்க கொள்கையாகும்.

வள்ளலார் காலத்திலே அவருடன் நெருங்கி பழகி இருந்தவர்கள் எல்லாம் நன்கு படித்தவர்கள் உலக கல்வி அறிவு உள்ளவர்கள். வள்ளலார் சொல்லிய சுத்த சன்மார்க்க கொள்கையை .வள்ளலார் சொல்லிய காட்டிய உண்மைக் கடவுள் அருட்பெருஞ்ஜோதி யை தெரிந்து கொள்வார்கள் இல்லை.எல்லாருமே சமய மத வெரியர்களாகவே இருந்து உள்ளார்கள்.அந்த கூட்டத்தில் வள்ளலாரின் முதல் மாணாக்கராக இருந்தவர் வேலாயுத முதலியார் என்பவர் அவரே சாதியை விட்டு விலகாமல் முதலியார் என்ற சாதிப்பெயரை தன் பெயருடன் சேர்த்தே கையொப்பம் இட்டு எழுதி வந்துள்ளார் .மற்றும் உடன் இருந்தவர்களும் சாதி சமய மத்த்தை விட்டு விலகாமல் அதே நிலையில் தான் இருந்து உள்ளார்கள்.

வள்ளலார் மிகவும் மன வேதனையுடன் சொல்லுகின்றார்.

இவ்வளவு காலம் என்னுடன் தொடர்ந்து இருந்தவர்களும்.நெருங்கிய பழக்கம் உள்ளவர்களும் நான் சொல்லும் சுத்த சன்மார்க்கம் என்னவென்று புரிந்து கொள்ளவில்லை.நான் சொல்லும் உண்மைக் கடவுள் அருட்பெருஞ்ஜோதி தான் என்பதையும் தெரிந்து புரிந்து கொள்ளவில்லை.என்று மிகவும் வேதனைப் படுகின்றார்.அந்த அளவிற்கு அறிவு தெளிவு விளக்கம் இல்லாமல் வள்ளலார் பின்னாடியே சுற்றிக் கொண்டு இருந்துள்ளனர்.

வள்ளலார் சொல்லுகின்றார். வேலாயுதமுதலியாரும் கைவிட்டுவிட்டார் என்று பதிவு செய்கின்றார்.

வள்ளலார் எழுதிய பாடல்களை  திருஅருட்பா என்று பெயர் இட்டு புத்தகமாக  வெளியிட்டவர்களே .வள்ளலார் சொல்லுயுள்ள எழுதிவைத்துள்ள பாடல்கள்.உரைநடைகள் ஜீவகாருண்ய  ஒழுக்க நெறிகள் சுத்த சன்மார்க்க உண்மை வழிபாட்டு முறைகள்.வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகளை.தெளிவாக எடுத்து சொல்லியும் .ஒருவர் கூட பின்பற்ற வில்லை.

அவைத் தொடர்ந்து இன்றுவரையில் எவரும் பின்பற்றவில்லை.கடைபிடிக்கவில்லை.

ஒவ்வொருவரும் தங்களின் சுய நலத்திற்காக வள்ளலாரை பிடித்து கொண்டு சன்மார்க்கம் என்ற பெயரில் .பட்டம்.பதவி.புகழ் .பணம்.பெயர் வரவேண்டும். என்ற போதையில் அலைந்து திரிந்து அழிந்து கொண்டு உள்ளார்கள்.

சாதி சமயம் மதம் போன்ற வற்றில் பற்று இல்லாத இளைய சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற பெருங் கருணையோடு. இப்பொழுது  அதி தீவிர முயற்சியில் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் பணி தொடங்கி உள்ளது.

போலி சன்மார்க்கிகளின் வேஷம் களைக்கப்பட போகின்றது. சுத்த சன்மார்க்கம் உலகம் எங்கும் பூத்துக் குலுங்கும் காலம் வந்து விட்டது.இனி சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு எவ்விதப்பட்ட தடைகளும் கிடையாது. இனி வருங்காலம் சுத்த சன்மார்க்க காலம் .

இளைஞர்களே விழித்து எழுங்கள்.வள்ளலார் சொல்லியுள்ள சுத்த சன்மார்க்க  கொள்கைகளை உலகம் எங்கும் கொண்டு செல்வோம் வாரீர் வாரீர் வாரீர் என் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் அழைக்கிறார்...

புதிய உலகை படைப்போம்.மக்களை மரணத்தில் இருந்து மீட்டு எடுத்து மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வில் வாழ்வதற்கு வழிக்காட்டுவோம்.

வள்ளலார் சொல்லியுள்ள மரணத்தை வெல்லும் புதிய சாகாக் கல்வியை உலக மக்கள் கற்று தேர்ச்சி பெற சாகாக்கலவி பாடசாலையை தொடங்கி நாம் தேர்ச்சி அடைந்து இறை அருளைப் பெற்று மரணத்தை வென்று மற்றவர்களுக்கும. வழிகாட்டுவோம். வீண்காலம் கழிக்காமல் உடனே சுத்த சன்மார்க்க நன் நெறியை பின்பற்றி மரணத்தை வென்று வாழ்வாங்கு வாழ்வோம்.

மற்றறிவோம் எனச்சிறிது தாழ்த்திருப்பீர் ஆனால்மரணமெனும் பெரும்பாவி வந்திடுமே அந்தோசற்றும்அதை நும்மாலே தடுக்கமுடி யாதேசமரசசன் மார்க்கசங்கத் தவர்கள்அல்லால் அதனைஎற்றிநின்று தடுக்கவல்லார் எவ்வுலகில் எவரும்இல்லைகண்டீர் சத்தியமீ தென்மொழிகொண் டுலகீர்பற்றியபற் றனைத்தினையும் பற்றறவிட் டருளம்பலப்பற்றே பற்றுமினோ எற்றும்இற வீரே.!

மேலே கண்ட பாடலில் கண்டபடி சுத்த சன்மார்க்க நெறியைப் பின்பற்றி ஜீவ காருண்யத்தை முழுமையாக கடைபிடித்து வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு வாழ்வோம்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க !

கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக !

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்
9865939896.என்ன

வெள்ளி, 29 செப்டம்பர், 2017

மாநாட்டிற்கு வாழ்த்துக்கள் !

மாநாட்டிற்கு வாழ்த்துக்கள் !

வள்ளலார் யார் ?

வள்ளலார் என்ற மனித உருவம் தாங்கி இவ்வுலகிற்கு வந்தவர் தான் அருட்பெருஞ்ஜோதி என்னும் அருள் ஒளியாகும்.

இந்த உண்மையை மனித குலம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மக்களை மிருகங்களாக மாற்றியது எவை என்றால்  இதுவரை  இருந்த ஆன்மீக வரலாறுகள்.

மக்கள் எப்போதும் நல்லவர்கள் ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவிகள்.

அவர்களை ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் பஞ்சமா பாதகங்களான கள்.காம்ம்..களவு.கொலை பொய் போன்ற தீய செயல்களைச் செய்யத் தூண்டியது தான் பொய்யான.உண்மை அறியாத ஆன்மீகம்...

சாதி.சமயம்.மதம் என்ற பெயரில்  பொய்யான கற்பனைக் கதைகளையும்.அதில் உள்ள பொய்யான கதாப்பாத்திரங்களைத் தெய்வமாக வைத்து .உண்மையான தெய்வங்கள்  என்று நம்ப வைத்து மக்களுக்கு தவறான வழிபாடு முறைகளை காட்டி அறியாதவர்களாக மாற்றி  விட்டார்கள்.

உலகத்தைப் படைத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் சும்மா இருப்பாரா ?   உயர்ந்த அறிவு படைத்த மனிதர்கள் உண்மை அறியாமல் பொய்யைப் பிடித்துக் கொண்டு பொய்யான வழிபாடுகளை பின்பற்றி அழிந்து கொண்டு உள்ளார்கள்.

மனித இனத்தை காப்பாற்றவே வள்ளலார் என்ற உருவம் தாங்கி அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்து உள்ளார்.அவர் வந்து 195 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.

வள்ளலார் வருவிக்க உற்ற தினமான அக்டோபர் 5/6 ஆம் நாளை கொண்டாடும் விதமாக. அகில உலக சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கமானது் ISO் அண்ணாதுரை அவர்களின் தீவிர முயற்ச்சியால்.சன்மார்க்க அன்பர்களின் துணையோடு சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் முதல் மாநாடு நடைபெற உள்ளது.

மாநாடு சிறப்புடன் நடைபெற  எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் அருள் புரிய வேண்டி விண்ணப்பம் செய்து வேண்டுகிறேன்.

மாநாட்டிற்கு என் அறிவு சார்ந்த வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

பேருற்ற உலகிலுறு சமயமத நெறிஎலாம்பேய்ப்பிடிப் புற்றபிச்சுப்பிள்ளைவிளை யாட்டென உணர்ந்திடா துயிர்கள்பலபேதமுற் றங்கும்இங்கும்

போருற் றிறந்துவீண் போயினார் இன்னும்வீண்போகாத படிவிரைந்தேபுனிதமுறு சுத்தசன் மார்க்கநெறி காட்டிமெய்ப்பொருளினை உணர்த்திஎல்லாம்

ஏருற்ற சுகநிலை அடைந்திடப் புரிதிநீஎன்பிள்ளை ஆதலாலே இவ்வேலை புரிகஎன் றிட்டனம் மனத்தில்வேறெண்ணற்க என்றகுருவே

நீருற்ற ஒள்ளிய நெருப்பே நெருப்பினுள்நிறைந்திருள் அகற்றும்ஒளியேநிரள்க்குணா னந்தபர நாதாந்த வரைஓங்குநீதிநட ராஜபதியே.!....

நடராஜபதிமாலை.ஆறாம் திருமுறை...திருஅருட்பா ..

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
திருஅருட்பா ஆராய்ச்சி மையம்.
9865939796.