வியாழன், 14 டிசம்பர், 2017

உலகத்தின் பொது நெறி !

உலகத்தின் பொது நெறி ! சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்க நெறி உலகின் பொது நெறி ! வள்ளலார் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்க புது நெறி.தனிநெறி.பெருநெறி.சிவ நெறி இதுவரையும் உலகம் அறியாத நெறியாகும். வள்ளலார் பாடல் ! திருநெறி ஒன்றே அதுதான் சமரச சன்மார்க்கச் சிவநெறி என்று உணர்ந்து உலகீர் சேர்ந்திடுமின் நீண்டு வருநெறியில் எனை ஆட்கொண்டு அருள் அமுதம் அளித்து வல்லப சத்திகள் எல்லாம் வழங்கிய ஓர் வள்ளல் பெருநெறியில் சித்தாடத் திரு உளங் கொண்டு அருளிப் பெருங்கருணை வடிவனொடு வரு தருணம் இதுவே கரு நெறி வீழ்ந்து உழலாதீர் கலக்கம் அடையாதீர் கண்மையினால் கருத்து ஒருமித்து உண்மை உரைத்தேனே ! உலகத்தின் பொது நெறி தான் வள்ளலார் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்க புனித நெறியாகும். உலகத்திற்கான பொது நெறியை வழங்கிய ஒப்பற்ற ஆசான்.அருளாளர். இறைவனால் வருவிக்க உற்ற வள்ளலார் அவதரித்த நாள் தான் அக்டோபர் 5,10- 1823. ஆம் ஆண்டாகும் வள்ளல் அடிகளாரின் வான்புகழை அனைவரும் வருடம் முழுவதும் கொண்டாடுவோம்! மகிழ்வோம். இந்து மதமும். சைவம் வைணவ சமயமும். மதமும். இஸ்லாம் மதமும்.கிருத்துவ மதமும்.பவுத்த மதமும் தழைத்தோங்கி இருந்த காலக் கட்டத்தில், வள்ளலார் தான் வள்ளலார் வருவிக்க உற்றார். மதங்கள் சமயங்களில் உள்ள வேதங்கள், புராணங்கள்,இதிகாசங்கள் போன்ற  கட்டுக் கட்டான கதைகள் அனைத்தும் ,கற்பனைகள் என்றார்.அந்த கற்பனைக் கதைகள் முதலானவற்றில் .எவற்றிலும் லட்சியம் வைக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார். ஆரியப் புராணங்களான இராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற கதைகளில். நேரத்தையும்.காலத்தையும் வீணாக்க வேண்டாம் என்றும் வலியுறுத்தினார். கடவுள் என்பவர் ஒருவரே, அவர் அருட்பெருங் கருணையும்.அன்பும்.தயவும்.அருளும் நிறைந்த அருள் ஒளியாக இயங்கிக் கொண்டு உள்ளார்.அவர் பல உருவங்களில் அல்ல, அவர் அருட்பெருஞ் ஜோதியாக ..ஒளியின் ஊடாக அண்ட சாரசரங்கள் அனைத்திலும் உள்ளார். வள்ளலார் பாடல் ! இயற்கையிலே பாசங்கள் ஒன்றும்இலார் குணங்கள்ஏதுமிலார் தத்துவங்கள் ஏதுமிலார் மற்றோர்செயற்கைஇல்லார் பிறப்பில்லார் இறப்பில்லார் யாதும்திரிபில்லார் களங்கம்இல்லார் தீமைஒன்றும் இல்லார்வியப்புறவேண் டுதல்இல்லார் வேண்டாமை இல்லார்மெய்யேமெய் ஆகிஎங்கும் விளங்கிஇன்ப மயமாய்உயத்தரும்ஓர் சுத்தசிவா னந்தசபை தனிலேஓங்குகின்ற தனிக்கடவுள் ஒருவருண்டே கண்டீர். என்றும்...மேலும் ஒன்றும்அலார் இரண்டும்அலார் ஒன்றிரண்டும் ஆனார்உருவும்அலார் அருவும்அலார் உருஅருவும் ஆனார்அன்றும்உளார் இன்றும்உளார் என்றும்உளார் தமக்கோர்ஆதியிலார் அந்தமிலார் அரும்பெருஞ்சோ தியினார்என்றுகனல் மதிஅகத்தும் புறத்தும்விளங் கிடுவார்யாவும்இலார் யாவும்உளார் யாவும்அலார் யாவும்ஒன்றுறுதாம் ஆகிநின்றார் திருச்சிற்றம் பலத்தேஓங்குகின்ற தனிக்கடவுள் ஒருவருண்டே கண்டீர்.! என்னும் பாடல்கள் வாயிலாகத் தெளிவுப் படுத்துகின்றார். அருட்பெருஞ்ஜோதி ஒளியை கடவுளாக பாவித்து, ஜீவ காருண்யம் என்னும் உயிர் இரக்கமே கடவுள் வழிபாடாக கொண்டு , அன்பு, தயவு,கருணை  சார்ந்த வாழ்கையை வாழப் பழகுதலே உலகில் நிரந்தர அமைதியை நிலை நாட்டும் நிலை நாட்ட முடியும் என்றார்.அதுவே சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய உலகத்தை உருவாக்கும் என்று வள்ளலார் போதித்தார். சாதிகள், மதங்கள், சமயங்கள், அனைத்தும் பொய் பொய்யே என்று அறுதியிட்டு கூறினார். சிறுதெய்வ வழிபாடு கூடாது. சிலைகள் வழிபாடு வேண்டாம் என்றும் கூறி உலக மக்களுக்கு புதிய மார்க்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தார். உலகில் உள்ள கிருத்தவ மதம்.இஸ்லாமிய மதம். பவுத்த மதம்.இந்து மதம்.அனைத்து மதங்களும் பொய்யான செய்திகளை மக்களிடம் புகுத்தி வந்த நடைமுறைகளை முற்றிலும் மறுக்கச் சொன்னார்.மறுத்தார். வள்ளலார். மேலும் இறந்தவர்களை எரிக்க வேண்டாம் என்றும், இறந்தவர்களுக்கு திதி.முதலிய சடங்குகள் செய்ய வேண்டாம் என்றார். இறந்தவர்கள் நினைவாக ஏழைகளுக்கு அன்னவிரயம் செய்யுங்கள் என்றார். மற்ற ஈமக் கிரியைகள் எதுவும் செய்தல் வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார். கணவன் இறந்தால் மனைவி தாலி வாங்குதல் வேண்டாம்,என்றும் மனைவி இறந்தால் கணவன் வேறு திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்றார்.மேலும் பெண்களுக்கும் ஞானம் முதலியகலைகளை சொல்லித் தர வேண்டும்.இறுதி காலத்தில் துணையாக இருப்பார்கள் என்ற புரட்சி செய்தியை மக்களுக்கு போதித்து வந்தார் . சிறு தெய்வ வழிபாடு செய்தல் வேண்டாம் என்று சொன்னதோடு அந்த தெய்வங்களின் பேரில் உயிர் பலியிட வேண்டாம் என்றும் கூறினார். கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில் ஒரு பூசகர் தேவை இல்லை எனவும் , கடவுளை உண்மை அன்பால் நேரடியாக வழிபாடு செய்தல் வேண்டும் என்றும் , இயற்கை உண்மை. இயற்கை விளக்கமான ஒளி வழிபாடு செய்து இயற்கை இன்பத்தை அனுபவிக்கவே மனித தேகத்தை இறைவன் கொடுத்துள்ளார் என்பதை தெளிவு படுத்தியுள்ளார். பொய்யான வழிபாட்டை விட்டு உண்மையான ஜீவ காருண்யமே இறை வழிபாடு என்றும்.உயிர் இரக்கமே இறைவன் வழிபாடு என்றும். போதித்தார். உலகில் உள்ளவர்கள் பேச்சைக் கேட்டு. ஜீவகாருண்யம் இல்லாமல் செய்யப்படுகின்ற.தவம்.தியானம்.யோகம் முதலியவைகளை செய்தால் மூடம் உண்டாகும்.பின் விளைவுகள்.உடம்பிற்கு உண்டாகும் என்றார். இயற்கையின் சகல சக்திகளையும்.ஆற்றல்களையும்.முழுமையான அருளையும் தன் உடம்பிற்கு உள்ளே வரவைத்துக் கொண்டார்.மரணத்தை வென்றார்.ஊன உடம்பை ஒளி உடம்பாக மாற்றிக் கொண்டு ஐந்தொழில் வல்லபத்தையும் பெற்றார்..இறைவனிடம் நேரே வள்ளலார் அனைத்தும் பெற்றுக் கொண்டார்.எல்லோரும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்றார். கடவுள் இல்லை எனும் நாத்திகம் பேசுபவர்களை கடுமையாக கண்டித்தார்.நாத்திகம் சொல்பவர்கள் நாக்கு முன் நாக்கு என்றும்..நாக்கு ருசி கொள்வது நாரிய பிண்ணாக்கு என்றும் சாடுகின்றார் வள்ளலார். உண்மைக் கடவுளை, உண்மை அன்பால் வழிபாடு செய்தால் அக்கடவுளின் பூரண அருளை மனிதர்கள் பெறலாம் என்றும் , இயற்கை விளக்க அருளின் துணைக் கொண்டு என்றும் அழியாத பேரின்ப பெருவாழ்வில் மனிதர்கள் என்றும் வாழலாம் என்று உலகிற்கு வாழ்ந்து வழிகாட்டினர் வள்ளலார். மதம் என்னும் பேய் பிடித்து மக்களிடம் பல்வேறு மூட நம்பிக்கையை, மூடமான பண்பாட்டை , மொழியை திணிக்க முயலும் மத வாதிகளை கடுமையாக சாடுகிறார் வள்ளலார். சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய் என்றும் ,அவை மனித குலத்திற்கு உண்மையை உணர்த்தி வைக்க முடியாது. துன்பத்தையே தரும் என்பதை தெளிவாக உணர்த்துகின்றார்.எதிலும் பொது நோக்கம் வேண்டும் என்றார். இப்படி ஒரு தெளிவான அன்பும் அற நெறியும் இயற்கை சார்ந்த ஒரு மார்க்கத்தை வள்ளலார் தவிர உலகில் வேறு யாருமே இது வரை வழங்கியதில்லை என்பதும்.தோற்றி வைக்கவும் இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாட்டையும் இந்திய நாட்டையும்.மற்றும் உலகம் அனைத்தையும் ஒரு மதத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து மதவாதத்தை மக்களிடம் கட்டவிழ்த்து நாட்டை கலவர பூமியாக்கத் துடிக்கும் அத்தனை சக்திகளுக்கும் வள்ளலாரின் அறிவுரை தற்போது மிகவும் அவசியமாகிறது. இவ்வாறு அரும்பெரும் கருத்துக்களை உலகிற்கு வழங்கிய வள்ளலாரை போற்றுவது ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களின் கடமையாகும். போற்றுவது மட்டுமல்லாது அவர் கூறிய சுத்த சன்மார்க்க நெறி காட்டும் வழியில் நாம் அனைவரும் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். தமிழகத்திற்கு தமிழ் மொழியில் அவர் வழங்கிய அருட்பாக்களை நாம் உலகில் உள்ள எல்லா மொழிகளிலும் மொழிபெயர்த்து கொண்டு செல்லவேண்டும். குறிப்பாக இன வெறியை மொழி வெறியை.உமிழ்ந்து இந்தி, சமஸ்கிருத மொழியை அனைவரின் மீதும் திணிக்கும் ஆதிக்க வட இந்திய மக்களுக்கு வள்ளலார் காட்டிய நன்னெறியை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இந்திய ஒன்றியத்தில் நல்லாட்சி மலர இந்திய அரசு வள்ளலார் காட்டிய அன்பு வழியில் பயணிக்க. செல்ல செயல்படுத்த வேண்டும். அப்போது தான் கருணையில்லா இந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வரும். நல்லாட்சி மலரும். அனைத்து மாநில மக்களும் நிம்மதியாக வாழ்வாங்கு வாழ்வார்கள். சாதி.சமய.மத பேதங்கள் நீங்கி மனிதம் தழைத்து ஓங்கும் ஓங்கட்டும் ! வாழ்க வள்ளலாரின் வான்புகழ் ! உலகம் முழுவதிற்கும்  இனிமேல் வள்ளலார் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்க நெறி மட்டுமே நல்ல வழியைக் காட்டும் என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும்.உண்மையை உணர்த்தினால் மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். பிணக்கும் பேதமும் பேயுல கோர்புகல் கணக்குந் தீர்த்தெனைக் கலந்தநல் நட்பே ! அருட்பெருஞ்சோதி அகவல்.... எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க ! கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் ஓங்குக ! அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்....

திங்கள், 11 டிசம்பர், 2017

மரணம் என்றால் என்ன ?

மரணம் என்றால் என்ன ? மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு என்றால் என்ன? மரணம் என்பது:-- நம் பஞ்ச பூத உடம்பானது உயிரையும் .ஆன்மாவையும் உள்ளே வைத்து இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றன.உடம்பான உறுப்புக்கள் தன் சக்தியை இழக்கின்ற போது உயிரும். ஆன்மாவும் உடம்பை விட்டு வெளியே சென்று விடுகின்றது.அல்லது இயக்கத்தை நிறுத்திக் கொள்கிறது.அப்போது உடம்பின் இயக்கம் நின்று விடுகின்றது. அதற்கு மரணம் என்று பெயர். மரணம் அடைந்தால் மீண்டும் ஆன்மாவும் உயிரும் வேறு உடம்பு எடுத்து வாழத்தொடங்குகின்றது.இதற்கு பிறப்பு இறப்பு என்று சொல்லப் படுகின்றது. சில சித்தர்கள் யோகிகள்.தங்கள் தவ வலிமையால் நீண்ட நாட்கள்.பல நீண்ட வருடங்கள் உடம்பை விடாமல் .சமாதி நிலை அடைகின்றார்கள்.கூடுவிட்டு கூடுபாயும் வித்தையும் அறிந்து உடம்பையும் உயிரையும்.ஆன்மாவையும் தக்கவைத்து தங்களுக்குத் தேவையான வகையில் பயன்படுத்தி வாழ்ந்தார்கள்.அந்த வித்தையின் காலம் முடிந்தவுடன்.மறுபடியும் உயிரையும்.ஆன்மாவையும். தக்க வைக்க முடியாமல் உடம்பை விட்டு உயிரும் ஆன்மாவும் பிரிந்து.இறுதியில் மரணம் அடைந்து மீண்டும் பிறப்பு எடுக்கின்றார்கள்.. வள்ளலார் சொன்ன மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு என்பது வேறு ! உட்பையும் உயிரையும் ஆன்மாவையும் பிரிக்காமல்.மண்ணிற்கோ.தண்ணீருக்கோ .தீயுக்கோ.காற்றுக்கோ.ஆகாயத்திற்கோ.கிரகங்களுக்கோ.வேறு அபாயங்களுக்கோ.எதற்கும். இறையாக்காமல் ஒளி தேகமாக மாற்றும்.அருள் அறிவியலை கண்டு பிடித்தவர்தான் வள்ளலார்.அதற்கு வேதியல் மாற்றம் என்று பெயர்.இறைவனிடம் பூரண அருளைப் பெற்றால் மட்டுமே உடம்பை.ஓளி உடம்பாக மாற்ற முடியும்.கடவுள் நிலையை அறிய முடியும்.அதன் மயமாக மாற முடியும். இங்குதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கின்றது.எந்தக் கடவுளிடம் அருளைப் பெறமுடியும்.அருளை வழங்கும் கடவுள் யார் ? என்பதை தேடிக் கண்டு பிடித்தவர் வள்ளலார்.பொய்யானக் கடவுள்களை விட்டு மெய்யான கடவுளைக் கண்டுபிடித்தார்.. அவர்தான் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்னும் உண்மைக் கடவுளாகும்...கண்டேன் களித்தேன்.களிப்புற்றேன்.கலந்து கொண்டேன் என்கிறார்.... அந்தக் கடவுள் எங்கு இருந்து செய்படுகின்றார் என்பதை ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களிலும்.உரை நடைப்பகுதியிலும் தெளிவாக விளக்கி உள்ளார்... அறிவு உள்ளவர்களுக்கு ஒருபாடலே போதும் ! அருட்பெரு வெளியில் அருட்பெரு உலகத்தருட்பெருந் தலத்துமேல் நிலையில் அருட்பெரும் பீடத் தருட்பெரு வடிவில்அருட்பெருந் திருவிலே அமர்ந்தஅருட்பெரும் பதியே அருட்பெரு நிதியேஅருட்பெருஞ் சித்திஎன் அமுதே அருட்பெருங் களிப்பே அருட்பெருஞ் சுகமேஅருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.! என்ற பாடல் வாயிலாக தெரியப்படுத்துகின்றார்அந்த அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் தத்துவங்களைக் கடந்தவர் என்றும் தெரியப் படுத்துகின்றார். தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம்தத்துவா தீதமேல் நிலையில் சித்தியல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவைமேல்சிவநிலை தெரிந்திடச் சென்றேம் ஒத்தஅந் நிலைக்கண் யாமும்எம் உணர்வும்ஒருங்குறக் கரைந்துபோ யினம்என்று அத்தகை உணர்ந்தோர் வழுத்தநின் றோங்கும்அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.! என்றும் தெரியப்படுத்துகின்றார். அந்த உண்மைக் கடவுளான அருட்பெருஞ்ஜோதி யைத் தொடர்பு கொண்டால் மட்டுமே அருளைப் பெற்று மரணத்தை வெல்ல முடியும்... உடற்பிணி அனைத்தையும் உயிர்ப்பிணி அனைத்தையும் அடர்ப்பறத் தவிர்த்த அருட்சிவ மருந்தே! என்றும்... மரணப் பெரும் பிணி வாரா வகைமிகு கரணப் பெருந்திறல் காட்டிய மருந்தே ! என்பதை அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் தெளிவாக தெரியப் படுத்துகின்றார் வள்ளலார். உடம்பையும் உயிரையும் அழிக்காமல் மாற்றும் வல்லபம் அருள் என்னும் திரவியத்திற்கு மட்டுமே உண்டு.அந்த அருளைப் பெற வேண்டுமானால்...சாதி.சமய.மதம் என்னும் கொள்கைகளை தூக்கி எறிந்து விட்டு.வள்ளலார் சொல்லிய சுத்த சன்மார்க்க கொள்கைகளை. நான்கு விதமான ஒழுக்கங்களை பின்பற்ற வேண்டும். அந்த ஒழுக்கம் தான் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்பதாகும். அதிலே இந்திரிய ஒழுக்கம்..கரண ஒழுக்கம்...ஜீவ ஒழுக்கம்...ஆன்ம ஒழுக்கம் என்ற நான்கு ஒழுக்கங்களையும் முழுமையாக கடைபிடித்தால் மட்டுமே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் அருளை வாரி வழங்குவார்... அருளைப் பெற்றுத்தான் உடம்பையும்.உயிரையும் ஓளியாக மாற்றி மரணத்தை வெல்ல முடியும். அருளைப் பெற்றால் உடம்பு.உயிர் எவ்வாறு மாற்றம் அடையும் என்பதை அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் தெளிவாக படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றார்..... . தோலெலாங் குழைந்திடச் சூழ்நரம் பனைத்தும்  மேலெலாங் கட்டவை விட்டுவிட் டியங்கிட  726. என்பெலா நெக்குநெக் கியலிடை நெகிழ்ந்திட  மென்புடைத் தசையெலா மெய்யுறத் தளர்ந்திட  727. இரத்த மனைத்துமுள் ளிறுகிடச் சுக்கிலம்  உரத்திடை பந்தித் தொருதிர ளாயிட  728. மடலெலா மூளை மலர்ந்திட வமுதம்  உடலெலா மூற்றெடுத் தோடி நிரம்பிட  729. ஒண்ணுதல் வியர்த்திட வொளிமுக மலர்ந்திட  தண்ணிய வுயிர்ப்பினிற் சாந்தந் ததும்பிட  730. உண்ணகை தோற்றிட வுரோமம் பொடித்திடக்  கண்ணினீர் பெருகிக் கால்வழிந் தோடிட  731. வாய்துடித் தலறிட வளர்செவித் துணைகளிற்  கூயிசைப் பொறியெலாங் கும்மெனக் கொட்டிட  732. மெய்யெலாங் குளிர்ந்திட மென்மார் பசைந்திடக்  கையெலாங் குவிந்திடக் காலெலாஞ் சுலவிட  733. மனங்கனிந் துருகிட மதிநிறைந் தொளிர்ந்திட  இனம்பெறு சித்த மியைந்து களித்திட  734. அகங்கார மாங்காங் கதிகரிப் பமைந்திடச்  சகங்காண வுள்ளந் தழைத்து மலர்ந்திட  735. அறிவுரு வனைத்து மானந்த மாயிடப்  பொறியுறு மான்மதற் போதமும் போயிடத்  736. தத்துவ மனைத்துந் தாமொருங் கொழிந்திடச்  சத்துவ மொன்றே தனித்துநின் றோங்கிட  737. உலகெலாம் விடய முளவெலா மறைந்திட  அலகிலா வருளி னாசைமேற் பொங்கிட  738. என்னுளத் தெழுந்துயி ரெல்லா மலர்ந்திட  என்னுளத் தோங்கிய என்றனி யன்பே  739. பொன்னடி கண்டருட் புத்தமு துணவே  என்னுளத் தெழுந்த வென்னுடை யன்பே  740. தன்னையே யெனக்குத் தந்தரு ளொளியால்  என்னைவே தித்த என்றனி யன்பே  741. என்னுளே யரும்பி யென்னுளே மலர்ந்து  என்னுளே விரிந்த என்னுடை யன்பே  742. என்னுளே விளங்கி யென்னுளே பழுத்து  என்னுளே கனிந்த வென்னுடை யன்பே  743. தன்னுளே நிறைவுறு தரமெலா மளித்தே  என்னுளே நிறைந்த என்றனி யன்பே  744. துன்புள வனைத்துந் தொலைத்தென துருவை  யின்புறு வாக்கிய என்னுடை யன்பே  745. பொன்னுடம் பெனக்குப் பொருந்திடும் பொருட்டா  என்னுளங் கலந்த என்றனி யன்பே ! என்னும் வரிகளில் மிகத்தெளிவாக விளக்கம் தந்துள்ளார். உடல். உயிர் .ஆன்மா மூன்றும் அருள் ஒளியாக மாற்றம் அடைவதுதான் மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு என்பதாகும். அருள் அமுது அளித்தனை அருள் நிலை ஏற்றினை அருள் அறிவு அளித்தனை அருட்பெருஞ்ஜோதி! மரணத்தை வென்ற பாடல் ! காற்றாலே புவியாலே ககனமத னாலேகனலாலே புனலாலே கதிராதி யாலே கூற்றாலே பிணியாலே கொலைக்கருவி யாலேகோளாலே பிறஇயற்றும் கொடுஞ்செயல்க ளாலே வேற்றாலே எஞ்ஞான்றும் அழியாதே விளங்கும்மெய்அளிக்க வேண்டுமென்றேன் விரைந்தளித்தான் எனக்கே ஏற்றாலே இழிவெனநீர் நினையாதீர் உலகீர்எந்தைஅருட் பெருஞ்ஜோதி இறைவனைச்சார் வீரே.! அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை தொடர்பு கொள்ள வலியுறுத்துகிறார் வள்ளலார்.வேறு தெய்வங்கள் எதற்கும் பயன் அற்றது என்கிறார். அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரால் மட்டுமே அருளை வழங்க முடியும்.அருள் அறிவை அளிக்க முடியும்.அருள் நிலைக்கு ஏற்ற முடியும்.. எல்லாவற்றையும் படைத்தவனால் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் வழங்க முடியும் என்பதை அறந்து.புரிந்து.தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.. இந்த உண்மைகளை உணர்ந்து வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தால் மட்டுமே மரணத்தை வென்று மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு என்னும்.பிறப்பு இறப்பு அற்ற பேரின்ப பெருவாழ்வில் வாழமுடியும்.... அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

ஞாயிறு, 10 டிசம்பர், 2017

அருளாளர் என்பவர் யார் ?

அருளாளர் என்பவர் யார் ? சாகாமல் இருப்பவரே அருளாளர் . சித்தர்களில் மூன்று வகை உண்டு , சித்து பெற்றவர்களுக்கு சித்தர்கள் என்று பெயர். சித்து மூன்று வகையாக உள்ளன. அவரவர் முயற்சி தகுதிக்குத் தக்கவாறு இறைவன் சித்துக்களை வழங்குகின்றார். ஆன்மீக போதகர்களில் நிறையப்பேர் உண்டு .சித்தர்கள் எழுதிவைத்த.காட்டிய கொள்கைகளைத் தான் போதகர்கள் மக்களுக்கு போதிக்கிறார்கள்.எனவே போதகர்களை விட சித்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள். கர்ம சித்தர் , ,,யோக சித்தர்,,,,ஞான சித்தர் என்பவர்களாகும் இவர்கள் அனைவரும் இறைவனிடம் வேண்டி அருளைப் பெற்றவர்கள் . கர்ம சித்தர்கள்;---ஆலயங்களை கட்டி.தத்துவ உருவங்களை வைத்து மக்களுக்கு உருவ வழிப்பாட்டு முறைகளை தோற்றுவித்தவர்கள். எனவே அவர்களுக்கு கடின சித்தர்கள்,அதாவது கர்ம சித்தர்கள் என்று பெயர் சொல்லப்படுகின்றனர். யோக சித்தர்கள் ;-- மனத்தைக் கட்டுப் படுத்தி அகத்திலே கடவுளைக் காண யோக முறைகளை கையாண்டு யோக சித்திப் பெற்றவர்கள்.இவர்கள் உருவ வழிப்பாட்டை தாண்டி அருவ வழிப்பாட்டை பின் பற்றுபவர்கள்.யோக நிலைகளில் தான் கடவுளைக் காண முடியும் என்று யோக மார்க்கத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் . எனவே அவர்களுக்கு யோக ஞான சித்தர்கள் என்று பெயராகும் . ஞான சித்தர்கள் ;--சரியை.கிரியை.யோகம்ஞானம் நான்கில் நான்காவது பிரிவாகிய ஞானத்தில் ஞானம் என்னும் வழியை கடைபிடித்து கடவுளைக் கண்டவர்கள்.இவ்வுலகில் ஞானத்தில் ஞானம் என்னும் படியைக் கடந்து முழுமையான அருளைப் பெற்று மரணத்தை வென்றவர்களுக்கு.ஞான சித்தர் என்று பெயர். உண்மையான கடவுளைக் கண்டு அதன் மயமாக தன்னை இணைத்துக் கொள்பவர்கள் ஞான சித்தர்கள் என்பவர்கள் . இவ்வுலகில் ஞான சித்திப் பெற்று மரணத்தை வென்று கடவுள் நிலை அறிந்து அதன் மயமான ஒரே அருளாளர் வள்ளலார் ஒருவரே.... கரம சித்தி,..யோகசித்தி,..ஞான சித்தி..என்ற மூன்று வகை சித்தி அனுபவங்களையும் பெற்று முழுமையான இறை அருளைப் பெற்று மரணம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரே அருளாளர் ''வள்ளல்பெருமான் ஒருவரே'' ! கர்ம சித்தர்கள்  ,யோக சித்தர்கள் அனைவரும் அவரவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அருளைக் கொண்டு நீண்ட காலம் வாழ்ந்து இறுதியில் மரணம் அடைந்து.மீண்டும் பிறப்பு எடுப்பார்கள். கருணை இல்லாமல் பொது நோக்கம் இல்லாமல். சுய நலத்திற்காக வாழ்ந்து.அற்ப அருளைப் பெற்று .அற்ப சித்துக்களைப் பெற்றவர்கள். எனவே அவர்களுக்கு கடின கர்ம சித்தர்கள் ,யோக சித்தர்கள் என்ற பெயராகும்.,அவர்கள் அறக்கருணை இல்லாமல் மறக்கருணை உள்ளவர்கள். மீண்டும் பிறப்பு.இறப்பு உள்ளவர்களின் செயல் பாடுகள் .கொள்கைகள் அனைத்தும் செல்லுபடி ஆகாது .அவர்களின் கொள்கைகளும் செல்லுபடி ஆகாது.அவர்களின் கொள்கையை பின்பற்றி வாழ்பவர்களுக்கும் எந்த வித பயனும் நன்மைகளும் கிடைக்காது. மேலும் சித்தர்கள் இந்திரிய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கம் மட்டுமே கடைபிடித்தவர்கள்.ஜீவ ஒழுக்கம் ,ஆன்ம ஒழுக்கம் என்பதை கடைபிடிக்க தவறியவர்கள். கருணை இல்லா விட்டால் ஜீவ ஒழுக்கம் ஆன்ம ஒழுக்கம் என்பது புரியாது ,விளங்காது,தெரியாது உண்மைக் கடவுள் யார் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியாமல் மறைக்கப் பட்டு விடும். கர்ம சித்தர்கள் இந்திரிய ஒழுக்கம்.கரண ஒழுக்கத்தை மட்டுமே கடை பிடித்தவர்கள். யோக சித்தர்கள்...இந்திரிய ஒழுக்கம்.கரண ஒழுக்கம்.ஜீவ ஒழுக்கம் என்ற மூன்று ஒழுக்கத்தை மட்டும் கடைபிடித்தவர்கள். வள்ளல்பெருமான் ஒருவரே ..இந்திரிய ஒழுக்கம் ,கரண ஒழுக்கம் ,ஜீவ ஒழுக்கம், ஆன்ம ஒழுக்கம் என்ற நான்கு ஒழுக்கங்களையும் முழுமையாக கடைபிடித்தவர் வள்ளலார். வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் ! சரியைநிலை நான்கும்ஒரு கிரியைநிலை நான்கும்தனியோக நிலைநான்கும் தனித்தனிகண் டறிந்தேன் உரியசிவ ஞானநிலை நான்கும்அருள் ஒளியால்ஒன்றொன்றா அறிந்தேன்மேல் உண்மைநிலை பெற்றேன் அரியசிவ சித்தாந்த வேதாந்த முதலாம்ஆறந்த நிலைஅறிந்தேன் அப்பால்நின் றோங்கும் பெரியசிவ அனுபவத்தால் சமரசசன் மார்க்கம்பெற்றேன்இங் கிறவாமை உற்றேன்காண் தோழி.! என்னும் பாடல் வாயிலாக தெரிவிக்கின்றார். அந்த நான்கு ஒழுக்கங்களும் முழுமை பெற வேண்டுமானால் ''ஜீவ காருண்யம் ''என்ற உயிர் இரக்கம் ,ஆன்ம நேயம் என்கின்ற ஆன்ம ஒழுக்கம்.இருந்தால் தான் ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை என்ன என்பது விளங்கும்.ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை என்னும் பேறு பெற்று இருந்தால் மட்டுமே இறைவன் முழுமையான பூரண அருளை வழங்குவார் அருள் கிடைக்கும். எனவே தான் ''ஜீவ காருண்யமே கடவுள் வழிபாடு'' என்றார்.''உயிர் இரக்கமே கடவுள் வழிபாடு'' என்றார். ஜீவ காருண்யம் இல்லாமல் செய்யப்டுகின்ற பக்தி. தியானம்.தவம்.யோகம்.ஞானம் எல்லாம் வெற்று மாயா ஜாலங்கள் என்கிறார் வள்ளலார். ஜீவ காருண்யம் இல்லாமல் கடவுளின் அருளைப் பெறமுடியாது என்பதால் வள்ளலார் ஜீவ காருண்யத்தைப் பற்றி மக்களுக்குத் தெளிவாக போதித்து உள்ளார். ஜீவ காருண்யத்தைப் போதிப்பதற்கும் ,கடவுளின் அருளைப் பெறுவதற்கும் '''சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய  சங்கத்தை '' அமைத்துள்ளார் .அதில் சேர்ந்து தயவுடன் இருந்தால் சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றும்.அருளைப் பெற்றால் சுத்த சன்மார்க்கத்தை அடைந்தவர்கள் என்றும் வள்ளலார் தெளிவுப் படுத்துகின்றார். அருளைப் பெறும் தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே சுத்த சன்மார்க்கிகள் என்று பெயர் வைத்துள்ளார் . ''சாகாதவனே சன்மார்க்கி'' என்றும் சாகிறவன் சன்மார்க்க நிலை அடைந்தவன்  அல்ல என்றும் தெளிவுப் படுத்தி உள்ளார் . எனவே பிறந்து பிறந்து .இறந்து இறந்து போகின்ற சித்தர்களின் கொள்கைகளை.அவர்கள் காட்டுகின்ற வழியைப் பின்பற்றாமல்,,என்றும் பிறப்பு.இறப்பு அற்று சாகாமல் வாழும் ஞானசித்திப் பெற்று வாழு்ந்து கொண்டு அருளை வாரி வழங்கும் அதிகாரம் பெற்ற . அருளாளர் வள்ளல்பெருமான் தோற்றுவித்த ''சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தின் ''கொள்கைகளைப் பின்பற்றி கடைபிடித்து வாழ்ந்தால் மட்டுமே . மனிதன் மனிதனாக வாழ்ந்து கடவுளின் முழுமையான பூரண அருளைப் பெற்று மரணத்தை வென்று இறைநிலையை அடைய முடியும் .வேறு எந்த மார்க்கத்தாலும்.வேறு எந்த கொள்கைகளாலும் மனிதன் கடைத்தேற முடியாது.மரணம் அடைந்து அழிந்து தான் போவான் . மண்,,நீர்..அக்கினி ,,காற்று,,ஆகாயம்,,என்னும் ஐம் பூதங்களில் இருந்து தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளும் ஒரே மார்க்கம் ''சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம்'' என்ற புதிய புனித அருள் நெறி தான் சுத்த சன்மார்க்க தனி நெறியாகும்.தனி மார்க்கமாகும் .. வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடல் ;-- துன்மார்க்கம் எல்லாம் தொலைத்து விட்டேன் சுத்தசிவ சன்மார்க்க சங்கம் தலைப்பட்டேன்--என்மார்க்கம் நன்மார்க்கம் என்றே வான் நாட்டார் புகழ் கின்றார் மன்மார்க்கத் தாலே மகிழ்ந்து ! சாதி,சமயம்,மதம்,இனம்,மொழி நாடு என்ற எந்த பேதமும் இல்லாத ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமைக் கொண்ட ஒரே மார்க்கம்.வள்ளல்பெருமான் தோற்றுவித்துள்ள சுத்த சன்மார்க்கம். வள்ளல்பெருமான் தோற்றுவித்த மார்க்கத்தை உலகில் உள்ள கர்ம சித்தர்கள்.யோக சித்தர்கள் அனைவரும் சிறிய பெரிய அருளாளர்கள் அனைவரும் வள்ளலார் கொள்கையைப் போற்றிப் புகழ்ந்து கொண்டு உள்ளார்கள் . மனிதர்கள்தான் இன்னும் புரிந்து கொள்ளாமல் உள்ளார்கள். அருளாளர்களின் கூட்டத்தில் மிகவும் உயர்ந்த இடத்தில் உள்ளவர் வள்ளல்பெருமான் ஒருவர் மட்டுமே என்பதை மனித குலம் அறிந்து,தெரிந்து புரிந்து கொண்டு,உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்றும் துன்பம் ,துயரம்,அச்சம்,பயம்,மரணம் இல்லாமல் பேரின்ப சித்தி பெருவாழ்வு வாழ்வதற்கு வள்ளலார் காட்டிய சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தை விட்டால் வேறு வழியே கிடையாது. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க ! கொல்லா நெறியே குவலயம் எல்லாம் ஓங்குக ! அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல் . போன்.. 

செவ்வாய், 5 டிசம்பர், 2017

அன்புடைய நம்மவர்களுக்கு வந்தனம் !

அன்புடைய நம்மவர்களுக்கு வந்தனம் ! நான் எழுதும் கட்டுரைகள் சமய மதங்களில் அதிகமாக ஈடுபாடு உள்ளவர்களுக்கு மன வருத்தத்தையும் .சங்கடத்தையும் உண்டு பன்னுவதாக நினைக்கிறார்கள்.உலகில் உள்ள எல்லா மத்ங்களும்..மார்க்கங்களும் அதன் கடவுள் கொள்கைகளுமே பொய்யானது என்கிறார் வள்ளலார்.அவர் சொல்லியுள்ள கருத்துக்களை அப்படியே கட்டுரையில் எழுதுகிறேன். எக்காரணத்தைக் கொண்டும் என் சொந்தக் கருத்துக்களை எழுதவே மாட்டேன்.வள்ளலார் சொல்லியுள்ள உண்மையான சுத்த சன்மார்க்க கருத்துக்களை மட்டும் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் வெளிப்படுத்துகிறேன். வள்ளலாரே சொல்லுகின்றார். உலகில் உள்ள அனைவரும் இதுவரையில் இருந்த்து போல் இனியும் வீண் காலம் கழித்துக் கொண்டு இருக்காதீர்கள்.. இவ்வளவு காலம் நாம் நாமும் முன் பார்த்தும் கேட்டும் பற்று வைத்து கொண்டு இருந்த .வேதம்.ஆகம்ம்.புராணம்.இதிகாசம்.முதலிய கலைகள் எதனிலும் லஷியம் வைக்க வேண்டாம் என்கிறார்..ஏன் என்றால் ? இதுவரையில் ஒரு மத்த்தில் கூட வெளிப்படையாக தெய்வத்தை இன்னபடி என்றும்.தெய்வத்தினுடைய உண்மை இன்னதென்றும் கொஞ்சமேனும் புறங்கவியைச் சொல்லாமல் .மண்ணைப்போட்டு மறைத்து விட்டார்கள் என்கிறார்.உண்மையான கடவுள் யார் என்று தெரியாமல் யாரிடம் சென்று அருளைப் பெறுவீர்கள் என்கிறார்.. அணு அளவு கூட உண்மைத் தெரியாமல்.தெரிவிக்காமல் பிண்ட (உடம்பை) லக்ஷணத்தை அண்டத்தில் காட்டினார்கள்.எவ்வாறு எனில்...கைலாசபதி என்றும்.வைகுண்டபதி என்றும்.சத்தியலோகாதிபதி என்றும்.பரலோகம் என்றும்.பரம்பிதா என்றும்.பெயரிட்டு.இடம்.வாகனம்.ஆயுதம்.வடிவம்.ரூபம்.முதலியவையும் ஒரு மனிதனுக்கு அமைப்பது போல் அமைத்து .உண்மையாக இருப்பதாகச் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். தெய்வத்திற்கு கை.கால்.வாய்.நாக்கு.மூக்கு.தலைப்போன்ற உறுப்புக்கள் முதலியன இருக்குமா ? என்று கேட்பவர்களுக்குப் பதில் சொல்லத் தெரியாது விழிக்கின்றார்கள்.என்கிறார் வள்ளலார். இது உண்மையாக இருப்பதாகவே முன்னும் பின்னும் உள்ள ஆன்மீகப் பெரியவர்கள் என்று பெயரிட்டுக் கொண்டு இருந்தவர்களும்.உண்மை அறியாது .அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு (குருடர்கள்போல்) உளறி இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆதியிலே இதை மறைத்தவன் ஓர் வல்லவன் என்கிறார்..அவனுக்கு ஓர் அளவு உண்மை தெரிந்துள்ளது.அனைத்தையும் மறைத்து விட்டான்.அவன் மறைத்ததை இதுவரைக்கும் ஒருவரும் கண்டபாடில்லை. அவன் மறைத்து பூட்டிய அந்த பூட்டை ஒருவரும் திறக்கவில்லை.இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்டவன் பூட்டிய பூட்டை ஒருவரும் உடைக்க வரவில்லை என்கிறார்...அதன் உண்மை என்னவென்றால் நான் உடைத்து விட்டேன்.கடவுளின் உண்மையைச் சொல்ல வந்து விட்டேன் என்பதாகும்.... மேலும் சொல்கிறார்..சைவம்.வைணவம் முதலிய சமயங்களிலும்.வேதாந்தம்.சித்தாந்தம் முதலிய மதங்களிலும் லக்ஷியம் வைக்க வேண்டாம் என்கிறார்...கதிர்வேல் சொல்லவில்லை வள்ளலார் சொல்லுகின்றார்.மேலும் அவற்றில் தெய்வத்தைப் பற்றி குழு உக்குறியாக்க் குறித்து இருக்கின்றதே அன்றிப் புறங்கவியைச் (வெளிப்படையாக) சொல்லவில்லை. அவ்வாறு பயிலுமோயானால்.நமக்கு காலம் இல்லை.காலம் இல்லை என்றால் தெரிந்து கொள்வதற்குள் மரணம் வந்துவிடும்...ஆதலால் அவற்றில் எதனினும் லட்சியம் வைக்க வேண்டாம் என்கிறார்..வள்ளலார். மேலும் இப்போது அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்னை ஏறாத நிலைமேல் ஏற்றி இருக்கின்றார் .எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டதினால் வந்த லாபம் இது என்கிறார்.ஆதலால் நீங்களும் விட்டு விட்டீரகளானால் என்னைப்போல் பெரிய லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.இதுவரைக்கும் விடாமல் வைத்துக் கொண்டு இருந்தவர்கள் ஏதாவது லாபத்தை பெற்றுக் கொண்டார்களா ? என்று கேள்வி கேட்கின்றார்.அப்படி எவறும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்கிறார்... மேலும் நான் அப்படி சமய மதங்களில் வைத்து இருந்த லட்சியமே என்னை இந்த நிலையில் தூக்கி விட்டதா என்றால் .அந்த லட்சியம் தூக்கி விடவில்லை....என்கிறார். என்னை ஏறாநிலைமிசை ஏற்றி விட்டது யாதெனில் .தயவு.தயவு என்னுங் கருணை தான் தூக்கி விட்டது என்கிறார் ..அந்த தயவுக்கு ஒருமை வரவேண்டும்.அந்த ஒருமை வந்தால் தான் தயவு வரும்..ஒருமை என்பது எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் இருந்து இயக்குகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதே ஒருமை என்பதாகும்...அவைதான் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை என்பதாகும்.ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாடு உரிமை அறந்தவர்கள்.உண்மைக் கடவுளான அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள முடியும்..அவரிடம் இருந்து அருளைப் பெற்றால் தான் மரணத்தை வெல்ல முடியும்.பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வு பெற முடியும்... மேலும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் கட்டளை இட்டது யாதெனில்.நமக்கு முன் சாதனம் கருணை யானதினாலே ஆண்டவர் முதற் சாதனமாக.. அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி! என்னும் மகா மந்திரத்தை வெளிப்படையாக எடுத்து காட்டி உள்ளார். தயவு.கருணை.அருள் என்பவை ஒரு பொருளையே குறிக்கும்.ஆதலால் பெரிய தயவுடைய அறிவே பூரண இன்பமாகும் என்கிறார். அடுத்து சொல்கிறார் ..உண்மை சொல்ல வந்தன்னே என்று உண்மை சொல்லப் புகுந்தாலும் தெரிந்து கொள்வார் இல்லை என்கிறார்...கொடி கட்டிக் கொண்டபடியால் இனி எல்லோரும் உண்மையை அறிந்து கொள்வார்கள்.இத்தருணம் ஆண்டவரும் தெரிவித்தார் தெரிவிக்கின்றார். தெரிவிப்பார்.நீங்களும் உண்மையைத் தெரிந்து கொள்வீர்கள்.தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.இப்போது நான் சொல்லிவந்த பிரகாரம் ஜாக்கிறதையுடன் உண்மை அறிவாய் விசாரம் செய்து கொண்டு இருங்கள்.. இப்படி இருந்து கொண்டு இருந்தால் ஆண்டவர் வந்த உடனே எல்லா நன்மையும் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் இது சத்தியம்.சத்தியம்.சத்தியம் ஆண்டவர் கட்டளை என்று சத்தியம் வைத்து சொல்லுகின்றார்... வள்ளலார் பாடல் ! சத்தியவான் வார்த்தைஇது தான்உரைத்தேன் கண்டாய்சந்தேகம் இலைஇதனில் சந்தோடம் உறுவாய் இத்தினமே அருட்சோதி எய்துகின்ற தினமாம்இனிவரும்அத் தினங்கள்எலாம் இன்பம்உறு தினங்கள் சுத்தசிவ சன்மார்க்கம் துலங்கும்எலா உலகும்தூய்மைஉறும் நீஉரைத்த சொல்அனைத்தும் பலிக்கும் செத்தவர்கள் எழுந்துலகில் திரிந்துமகிழ்ந் திருப்பார்திருவருட்செங் கோல்எங்கும் செல்லுகின்ற தாமே.! என்ற பாடல் வரிகளிலே ! இது அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் சத்தியவான் வார்த்தை என்கிறார்... எனவே இதில் கதிர்வேல் வார்த்தை ஏதும் இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டு சாதி.சமயம்.மதங்களின் கொள்கைகளை விட்டு அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் ஆனைப்படி வள்ளலார் சொல்லி உள்ள சுத்த சன்மார்க்க கொள்கைகளை முழுமையாக கடைபிடித்தால் மட்டுமே மரணத்தை வெல்ல முடியும்.....தொடரும் அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்...

வெள்ளி, 1 டிசம்பர், 2017

ஜீவ காருண்யம் ஏன் செய்ய வேண்டும் ?

ஜீவ காருண்யம் ஏன் செய்ய வேண்டும் ? எல்லாச் சீவர்களும் கடவுள் இயற்கையுண்மை ஏகதேசங்களாதலாலும் அவரவர் இடங்களிற் கடவுள் அருள்விளக்கம் விளங்குதலாலும், சமுசாரிகளுள் தமது தாய் தந்தை புணர்ந்தோர் மக்கள் துணைவர் முதலிய குடும்ப மட்டில் பசியாற்றிக் கொள்ளத் தக்க அற்பசக்தியுள்ள சமுசாரிகள் தாய் பிதா மக்கள் துணைவர் முதலிய குடும்பத்தாரைப் பசியினாற் பரிதபிக்க விட்டு அயலார்க்குப் பசியாற்றத் தொடங்குதலும்,கூடாது. தம்மிடத்துப் பசித்து வந்த அயலாரை அந்தப் பசியால் பரிதபிக்க விட்டுத் தம் குடும்பத்தார் பசியை யாற்றத் தொடங்குதலும், கடவுளருளுக்குச் சம்மதமல்ல. என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆதலால், தமது குடும்பச் செலவைக் கூடியமட்டில் சிக்கனஞ் செய்து இருதிறத்தார் பசியும் நீக்குதல் வேண்டுமென்றும்; அற்பசத்தியினுங் குறைபட்டுத் தமது குடும்பம் மட்டிலும் பசியாற்றுவிப்பதற்குப் பிரயாசையால் மிகச் சிறிய முயற்சியுடைய சமுசாரிகள் தமது குடும்ப மட்டிலாவது பசியாற்றுவித்துப் பாதுகாக்க வேண்டும் . தம்மிடத்துப் பசித்துவந்த அயலார் விஷயத்தில் மிகவும் தயவுடையவர்களாகி அவர் பசியை மற்றொருவரைக் கொண்டாவது ஆற்றுவிப்பதற்குத் தக்க முயற்சி யெடுத்துக் கொள்ளவேண்டு மென்றும்; இயல்புள்ள பிரபல சமுசாரிகள் தங்கள் தங்கள் வருவாய்க்குத் தக்கவரையில் தாய், பிதா, புணர்ந்தோர், மக்கள், துணைவர், உறவினர், சினேகர், அதிதிகள், பெரியர், அடிமைகள், அயலார், பகைவர் முதலியவர்களுக்கும், தமது குடும்பத்திற்குச் சகாயமாகத் தேடிய பசு, எருது, எருமை, ஆடு, குதிரை, தாவர முதலிய பிராணிகளுக்கும், பசியை ஆற்றுவித்துத் திருப்தியின்பத்தை உண்டுபண்ண வேண்டுமென்றும்; விவாகம் புத்திரப்பேறு தெய்வம் படைத்தல் முதலிய பலவகைச் செய்கைகளில் வேறு வேறு சடங்குகளும் வேறு வேறு வினோதங்களும் வேறு வேறு பெருமைப்பாடுகளும் குறித்துப் பொருட் செலவு செய்தலை அமைத்து, விவாக முதலிய அந்தந்தச் செய்கைகளிலும் பசித்த சீவர்களுக்குப் பசியை ஆற்றுவித்து இன்பத்தை யுண்டுபண்ணுகின்ற சிறப்பினையே செய்யவேண்டுமென்றும், தெரிந்து பசியாற்றுவிக்க வேண்டும். அப்படிச் செய்யில் பசித்தவர் பசி நீங்கி அடைந்த இன்பத்திலும் அனேக மடங்கு அதிகமான இன்பத்தைத் தாம் அடைவார்களென்றும் சத்தியமாக அறியவேண்டும். நாம் அடையவேண்டிய இன்பத்தை.ஜீவ காருண்யத்தால் மட்டுமே அடையவேண்டும்.அடையமுடியும்.இதுவே கடவுள் சம்மதம் என்பதை வள்ளலார் தெளிவாக விளக்கம் தந்து உள்ளார்.. ஜீவ காருண்யம் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டீர்களா..... அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்

வியாழன், 30 நவம்பர், 2017

சாதியை விடாமல் ஜோதியைக் காண முடியாது !

சாதியை விடாமல் ஜோதியைக் காண முடியாது ! சாதியை விடாமல் ஜோதியைக் காண முடியாது ! அன்புள்ள ஆன்ம நேய உடன் பிறப்புக்களுக்கு வந்தனம் நாம் எவ்வளவு தான்  ஜீவகாருண்யம் செய்தாலும்.தியானம்.தவம்.யோகம். குண்டலினிபயிற்ச்சி.மூச்சு பயிற்சி. வழிபாடு போன்ற எந்த பயிற்சி செய்தாலும்  அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைக் காண முடியாது.அருளைப் பெற முடியாது. நம் ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டு இருக்கும் அழுத்தமான முதல் திரை பச்சைத்திரை .அது கருப்பும் பச்சையும் கலந்து உள்ளன.மிகவும் அடர்த்தியான கருப்புத்திரை என்பதாகும் .அவைதான் சாதி ...சமய மதங்களால் கொண்டு வந்த கொள்கைகள்.கடவுள் வழிப்பாட்டு முறைகள்.கற்பனைக் கடவுள்கள் என்பதாகும் அவைகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட. சாதி.சமயம்.மதம் என்னும் அறியாமை.அஞ்ஞானம் என்ற திரைகள் ஆன்மாவை தெரிய வொட்டாமல் மறைத்துக் கொண்டு உள்ளன. முதலில் உள்ளது சாதி.இரண்டாவது சமயம்.மூன்றாவது மதம் இவைகள் மூன்றும் சேர்ந்த்துதான் முதல் திரை என்பதாகும்..அந்த முதல் திரை நீங்கினால் மற்ற திரைகள் விரைவில் நீங்கி விடும் என்கிறார் வள்ளலார். முதல் திரைகளை நீக்க அதி தீவிர முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்...அது நீங்கினால் மற்ற திரைகள் அதி விரைவில் நீங்கி விடும் என்கிறார் வள்ளலார். திரைகளை நீக்க அதிகமான சுத்த உஷ்ணம் வேண்டும் என்கிறார்...அந்த உஷ்ணம் எப்படி உண்டாகும் என்றால்..உண்மையான கடவுளாகிய அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை நோக்கி.தோத்திரம் செய்தும்.தெய்வத்தை இடைவிடாது நினைத்தும்.நமது குறையை உன்னியும்.இவ் வண்ணமாக இருக்கின்ற போதும்.படுக்கின்ற போதும்.இடைவிடாதும்.இவ் விசாரத்தோடும்.ஆண்டவர் நமக்கு உண்மை தெரிவிக்க வேண்டும் என்கின்ற நன் முயற்சியுடன் இருந்தால் தெரிய வேண்டியதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்கிறார்.வள்ளலார்... எனவே தான் சாதி.சமய .மதங்களை சாடுகின்றார்...ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டுள்ள திரை நீங்க வேண்டுமானால்.சாதி.சமய மதக் கொள்கையில் இருந்து விலக வேண்டும்.விலகாமல் எந்த ஆனம லாபமும் கிடைக்காது.. கீழே உள்ள பாடல்களை ஊன்றி கவனியுங்கள்.... சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்ந்தேன்சாத்திரக் குப்பையும் தணந்தேன்நீதியும் நிலையும் சத்தியப் பொருளும்நித்திய வாழ்க்கையும் சுகமும்ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் இல்லாஅருட்பெருஞ் சோதிஎன்  அனைத்தும் நீஅறிந் ததுநான்உரைப்பதென் அடிக்கடி உனக்கே.! சாதிகுலம் சமயமெலாம் தவிர்த்தெனைமேல் ஏற்றித்தனித்ததிரு அமுதளித்த தனித்தலைமைப் பொருளேஆதிநடுக் கடைகாட்டா தண்டபகி ரண்டம்ஆருயிர்கள் அகம்புறம்மற் றனைத்தும்நிறை ஒளியேஓதிஉணர்ந் தவர்எல்லாம் எனைக்கேட்க எனைத்தான்ஓதாமல் உணர்ந்துணர்வாம் உருவுறச்செய் உறவேசோதிமய மாய்விளங்கித் தனிப்பொதுவில் நடிக்கும்தூயநடத் தரசேஎன் சொல்லும்அணிந் தருளே.! சாதியைநீள் சமயத்தை மதத்தைஎலாம்விடுவித்தென் தன்னை ஞானநீதியிலே சுத்தசிவ சன்மார்க்கநிலைதனிலே நிறுத்தி னானைப்பாதியைஒன் றானவனைப் பரம்பரனைப்பராபரனைப் பதிஅ னாதிஆதியைச்சிற் றம்பலத்தென் அருட்பெருஞ்சோதியைப்பெற்றேன் அச்சோ அச்சோ.! சாதியிலே மதங்களிலே சமயநெறி களிலேசாத்திரச்சந் தடிகளிலே கோத்திரச்சண் டையிலேஆதியிலே அபிமானித் தலைகின்ற உலகீர்அலைந்தலைந்து வீணேநீர் அழிதல்அழ கலவேநீதியிலே சன்மார்க்க நிலைதனிலே நிறுத்தநிருத்தமிடும் தனித்தலைவர் ஒருத்தர்அவர் தாமேவீதியிலே அருட்சோதி விளையாடல் புரியமேவுகின்ற தருணம்இது கூவுகின்றேன் உமையே.! சாதிமதந் தவிர்த்தவரே அணையவா ரீர்தனித்தலைமைப் பெரும்பதியீர் அணையவா ரீர்ஆதியந்தம் இல்லவரே அணையவா ரீர்ஆரணங்கள் போற்றநின்றீர் அணையவா ரீர்ஓதியுணர் வரியவரே அணையவா ரீர்உள்ளபடி உரைத்தவரே அணையவா ரீர்ஈதிசைந்த தருணமிங்கே அணையவா ரீர்என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர். அணையவா ரீர்! சாதி சமயச் சழக்கெலாம் அற்றதுசன்மார்க்க ஞான சபைநிலை பெற்றதுமேதியிற் சாகாத வித்தையைக் கற்றதுமெய்யருட் சோதிஎன் உள்ளத்தில் உற்றது அற்புதம் ! சாதி சமயச் சழக்கைவிட் டேன்அருட்சோதியைக் கண்டேன டி - அக்கச்சிசோதியைக் கண்டேன டி.! சாதிசம யங்களிலே வீதிபல வகுத்தசாத்திரக்குப் பைகள்எல்லாம் பாத்திரம்அன் றெனவேஆதியில்என் உளத்திருந்தே அறிவித்த படியேஅன்பால்இன் றுண்மைநிலை அறிவிக்க அறிந்தேன்ஓதிஉணர்ந் தோர்புகழும் சமரசசன் மார்க்கம்உற்றேன்சிற் சபைகாணப் பெற்றேன்மெய்ப் பொருளாம்சோதிநடத் தரசைஎன்றன் உயிர்க்குயிராம் பதியைச்சுத்தசிவ நிறைவைஉள்ளே பெற்றுமகிழ்ந் தேனே.! சாதியு மதமுஞ் சமயமும் பொய்யெனஆதியி லுணர்த்திய வருட்பெருஞ் ஜோதி ! சாதியு மதமுஞ் சமயமுங் காணாஆதிய நாதியா மருட்பெருஞ் ஜோதி! இப்படி பல ஆயிரம் பாடல்களை பதிவு செய்து வள்ளலார்.... நாம் எவ்வளவு தான் சுத்த சன்மார்க்கம் பேசினாலும் சமய மதங்களால் விதிக்கப்பட்ட சாதி என்னும் கொடிய நோய் நம்மை விட்டு அகலவில்லை.அந்த கொடுமையான நோயை அகற்றினால் தான் நாம் உண்மையான அருட்பெரும்ஜோதியை காண முடியும்... ஆன்மாவைக் கண்களால் கண்டால் தான் இறைவன் அருளைப் பெற முடியும். அருளைப் பெற்றால் தான் மரணத்தை வெல்ல முடியும்...மரணத்தை வென்றால் தான் பேரின்ப லாபத்தைப் பெறமுடியும். எனவே முதல் திரையாகிய கருமையில் பச்சைவண்ணமாகிய திரைதான் சாதி என்னும் அழுத்தமான திரையாகும் .அதை முதலில் நீக்கி விட்டால் மற்ற திரைகள் அதி விரைவில் நீங்கிவிடும். அருள் வேண்டுமானால் சாதி என்னும் பற்றை முதலில் பற்று அற விட வேண்டும்... விட்டு பாருங்கள் அதன் லாபத்தை உண்மையாக காண்பீர்கள்.. எனக்கு நாற்பது ஆண்டுகளாக சாதி.சமயம்.மதம் என்ற பற்று அறவே கிடையாது என்பதை மகிழ்ச்சி யுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.... நீங்களும் விட்டு விட்டீர்களானால் என்னைப் போன்ற பெரிய லாபத்தை பெறுவீர்கள்.பெற்றுக் கொள்வீர்கள்..இது சத்தியம்... அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல். 9865939896....

திங்கள், 27 நவம்பர், 2017

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே ! எங்களை காத்து அருள வேண்டும் ! அருட்பெருஞ்ஜோதி; ஆண்டவரின் பிள்ளைகளாகிய. ஆன்ம நேய உறவுகள் அனைவருக்கும் வந்தனம்;             அறிவுருவான.அருள் உருவான அருட்பெருஞ்ஜோதி கடவுளின் அறிவையும்.அருளையும் பெறவேண்டுமானால் ; நமது இந்திரிய அறிவு,கரண அறிவு,ஜீவஅறிவ,ஆன்மஅறிவு,அருளறிவு இவைகளைக்கடந்து சென்று தான் மேலான கடவுள் அறிவையும்.அருளையும் பெறமுடியும்; அப்படி என்றால் "அறிவை அறிவால் அறியும் பொது அறிவைப் பெறுவதற்கு. எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவாகிய ஒரே கடவுளான அருட்பெருஞ்ஜோதிக் கடவுளைப்" பற்றி முழுமையாக அறிந்து தெளிந்தால்தான் நாம் கடவுள் அறிவை தடையின்றிப் பெறுவதற்கு ஏதுவாகும்;            அதற்கு கடவுளைப்பற்றிய விஷயத்தில் தெளிவு வேண்டும் ; கடவுளின் "நாம,ரூப,சொரூபத்தை "அறிந்து தெரிந்து தெளிந்து ஐயமற்றிருக்கவேண்டும்; புறத்தில் சமய.மதங்களால் உருவாக்கப்பட்ட கற்பனைக் கடவுள்களின் தத்துவ தன்மை உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும் மார்க்கத்தைப் பற்றியிருக்க கூடாது.அறவே பற்று அற்று பொது நோக்கத்துடன் சத்விசாரணை செய்ய வேண்டும்.            கடவுள் உண்மையை வெளிப்பட தெரிவிக்காத மார்க்கத்தில் இருந்து நமது காலத்தை விரயம் செய்து ,பிறப்பு இறப்பை நீட்டித்து வீண்போகக்கூடாது;    ஒரு மார்க்கத்தை நடத்துபவரின் தரத்தையும், அந்த மார்க்கத்தின் கொள்கைப்படி அவர்  கடவுள் பூரண ஞானத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு கடவுள் நிலையை அடைந்தவரா ? அடைந்து காட்டியவரா ?என்பதையும் அறிந்து அவர்காட்டுகின்ற மார்க்கத்தில் இணைந்து  ,அவர் வகுத்த நெறியை முழுமையாக கடைபிடித்து ,அந்த நெறிப்படி வாழ்ந்து நாமும் அவரைப்போன்றே அருளைப் பெறுவதற்கு முயன்றிடுதல் வேண்டும்;  அந்த வகையில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடவுளுடைய திருவுளச் சம்மதத்துடன் வருவிக்கவுற்ற திருஅருட்பிரகாச வள்ளல்பெருமான்,       கடவுளின் ஏகதேச உருவம் கொண்ட ஆன்மாக்களாகிய நாம்.நமது வாழ்வு அழிந்துவிடாமல் மரணத்தை தவிர்த்துக்கொண்டு ஆண்டவருடைய பரிபூரண அருளைப் பெற்றுக்கொண்டு இவ்வுலகிலேயே நிலையான "அனக"அருள் வாழ்க்கை வாழ்ந்திடவேண்டும் என்ற பெருங்கருணையினால்,         எல்லாம் வல்ல ஆண்டவரின் பூரண அருளைப் பெற்றுக்கொண்டு ,  அவ்வருளே வடிவாய் இருந்து ,       மரணத்தை தவிர்த்துக்கொண்டு முத்தேகச் சித்தியுடன் ஒளியுடம்பு பெற்றுக்கொண்டு,  இவ்வுலகை ஐந்துதொழில் செய்யும் வல்லபத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு,வாழும் தகுதி ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் உண்டு. வள்ளல்பெருமான் தாம் பெற்ற "அருட்பெருஞ்ஜோதியின் இயற்கை உண்மை.இயற்கை விளக்கம்.இயற்கை இன்பம்.என்ற முத்தேகசித்திப் பெற்ற உடம்பைக்"கொண்டு இவ்வுலக உயிர்திரள்கள் எல்லாம் மருவிக்கலந்து நிறைந்து இன்று ஒவ்வொரு ஜீவர்களுக்குள்ளும் இருந்துகொண்டு இவ்வுலகில் "சுத்தசன்மார்க்கத்தால்" அருளாட்சி செய்கின்றார் வள்ளல்பெருமான்.  தாம்பெற்றுக்கொண்ட அந்த பெரும்பேற்றை இவ்வுலகில் மனித தேகம் பெற்றுள்ள அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்ற பெருங்கருணையுடன்,             இவ்வுலகத்திலுள்ள பிரிந்துகிடக்கும்.அழிந்து கிடக்கும். சமய மத மார்க்கங்களை எல்லாவற்றையும் ஒருநிலைப் படுத்தி "சுத்த சன்மார்க்கம் "என்ற ஒருகுடைக்குள் கொண்டுவந்து இவ்வுலகவருக்கு அருளவிளக்கம் செய்து ,அவர்கள் அனைவரும் கடவுள் பூரண அருளைப் பெற்று இன்புற்று வாழ்ந்திட வேண்டும் என்ற பெரு நோக்கத்தில் இன்று இவ்வுலகில் சுத்தசன்மார்க்கத்தை அருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமான் நடத்திக் கொண்டு இருக்கின்றார். நாமும் இதுவரை வழி.முறை.துறை.துணிவு எதுவும் தெரியாமல் வீணில் காலத்தை விரையாமாக்கிக் கொண்டும்.உண்மை அறியாமல். மாண்டு மடிந்து மீண்டும் பிறந்து கொண்டே உள்ளோம். இனிமேல் அப்படி இல்லாமல் இறப்பிற்கு இடம் .வாய்ப்பு.மரணம். கொடுக்காமல். இப்பிறவியிலேயே மரணத்தை வெல்ல வேண்டும்..அப்படி முயற்சி செய்து.முடியா விட்டாலும் இனி வரும் பிறவியிலாவது கடவுளின் பூரண அருளைப் பெற்று நிலையான அழிவற்ற அருள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு சுத்தசன்மார்க்கத்தில் இணைந்து அருளைப் பெற்று வாழ்வதற்கு அதிதீவிர முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். வள்ளலார் பாடல்! பாதி இரவில் எழுந்தருளிப் பாவி யேனை எழுப்பிஅருட்சோதி அளித்தென் உள்ளகத்தே சூழ்ந்து கலந்து துலங்குகின்றாய்நீதி நடஞ்செய் பேரின்ப நிதிநான் பெற்ற நெடும்பேற்றை ஓதி முடியா தென்போல்இவ் வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே.! என்னும் பாடலிலே நான் பெற்ற நெடும் பேற்றை வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது.அந்த ஒப்பற்ற பெரிய வாழ்க்கையை எனக்கு கொடுத்தாய். என்றும் அழியாத தேகம் எனக்கு கொடுத்தாய்.எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை.என் போல் இவ்வுலகில் உள்ள ஆன்மாக்கள் அனைத்தும் அந்த பேரின்ப பெருவாழ்வு பெற வேண்டும் என்று நமக்காக அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரிடம் விண்ணப்பம் வைக்கிறார்.அவருடைய பெருங்கருணையை எப்படி போற்றுவது.சொல்வதற்கு வார்த்தைகளே இல்லை...அவருடைய விண்ணப்பத்தை அறிந்து கொண்ட அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார்... நீடுலகில் உற்றவர்கள் நன்குற உரைக்கின்றநின்வார்த்தை யாவும்நமதுநீள்வார்த்தை யாகும்இது உண்மைமகனே சற்றும்நெஞ்சம்அஞ் சேல் உனக்கேஆடுறும் அருட்பெருஞ் சோதிஈந் தனம்என்றும்அழியாத நிலையின்நின்றேஅன்பினால் எங்கெங்கும் எண்ணிய படிக்குநீஆடிவாழ்க என்றகுருவே நாடுநடு நாட்டத்தில் உற்றஅனு பவஞானம்நான்இளங் காலைஅடையநல்கிய பெருங்கருணை அப்பனே அம்மையேநண்பனே துணைவனே என்ஊடுபிரி யாதுற்ற இன்பனே அன்பனேஒருவனே அருவனே உள்ஊறும்அமு தாகிஓர் ஆறின்முடி மீதிலேஓங்குநட ராஜபதியே.! என்னும் பாடல் வாயிலாக தெரிவிக்கின்றார். அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரிடம் அனுமதிப் பெற்று சுத்த சன்மார்க்கத்தை நடத்திக் கொண்டு உள்ளார்...இதைவிட உண்மை நமக்கு வேறு என்ன வேண்டும். நாம் அனைவரும் சுத்தசன்மார்க்க சுகப்பெருநிலையைப் பெறுவோம்; ...........நன்றி; ............வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க; எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க ! கொல்லா நெறியே குவலயம் எல்லாம் ஓங்குக ! அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்