செவ்வாய், 17 ஜனவரி, 2017

பிறப்பின்ரகசியங்கள் !

[09/01, 10:56 a.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: உண்மையான பிறப்பின் ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசுவது அறியாமையாகும்.

பலகோடி பெண்கள் வாழும் உலகத்தில் அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர் சின்னம்மையை தேர்வு செய்து இருக்கின்றார் என்றால் அது உங்களுக்கு சாதாரண கேலிகூத்தான விஷயமா ? ஒரு ஞானக்குழந்தையை சுமப்பது யார் வேண்டுமானாலும் சுமந்துவிட முடியாது.

அதற்கு எவ்வளவு பெரிய தகுதியும் ஒழுக்கமும் வேண்டும்.என்பது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வள்ளலார் சொல்லி உள்ள பிறப்பின் ரகசியத்தை ஊன்றி படித்து உணர்ந்தால் மட்டுமே புரியும்.

என்னுடைய கருத்தை ஊரன் அடிகள்.தொண்டர்குல பெருமாள் .விழுப்புரம் கோவிந்தசாமி போன்ற சான்றோர்கள் முன்னிலையில் மேடையிலே தெரிவித்து உள்ளேன்.அவர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.

வள்ளலார் சொல்லி உள்ள கருத்துக்களுக்கு விரோதமாக என்றுமே வெளியிட மாட்டேன்.

முதலில் நான் அனுப்பி உள்ள கட்டுரையை ஊன்றி படியுங்கள் அதிலே வள்ளலார் தெளிவாக பிறப்பின் உண்மைகளை தெரிவித்து உள்ளார்.அரைகுறையாக படித்துவிட்டு உளரக்கூடாது.

எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் அறிவு தெளிவு வேண்டும்.உலக அற்ப அறிவைக் கொண்டு பார்த்தால்.விளங்காது.கொஞ்சமாவது அனுபவ அறிவும்.அருள் அறிவும் வேண்டும்.

அறிவு விளங்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும்.

நீங்கள் எவ்வளவு திட்டினாலும் நான் வருத்தப்பட மாட்டேன்.நீங்கள் அனைவரும் ஆன்ம நேய உரிமை உடையவர்கள்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
[09/01, 11:36 a.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: உண்மையான பிறப்பின் ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசுவது அறியாமையாகும்.

பலகோடி பெண்கள் வாழும் உலகத்தில் அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர் சின்னம்மையை தேர்வு செய்து இருக்கின்றார் என்றால் அது உங்களுக்கு சாதாரண கேலிகூத்தான விஷயமா ? ஒரு ஞானக்குழந்தையை சுமப்பது யார் வேண்டுமானாலும் சுமந்துவிட முடியாது.

அதற்கு எவ்வளவு பெரிய தகுதியும் ஒழுக்கமும் வேண்டும்.என்பது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வள்ளலார் சொல்லி உள்ள பிறப்பின் ரகசியத்தை ஊன்றி படித்து உணர்ந்தால் மட்டுமே புரியும்.

என்னுடைய கருத்தை ஊரன் அடிகள்.தொண்டர்குல பெருமாள் .விழுப்புரம் கோவிந்தசாமி போன்ற சான்றோர்கள் முன்னிலையில் மேடையிலே தெரிவித்து உள்ளேன்.அவர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.

வள்ளலார் சொல்லி உள்ள கருத்துக்களுக்கு விரோதமாக என்றுமே வெளியிட மாட்டேன்.

முதலில் நான் அனுப்பி உள்ள கட்டுரையை ஊன்றி படியுங்கள் அதிலே வள்ளலார் தெளிவாக பிறப்பின் உண்மைகளை தெரிவித்து உள்ளார்.அரைகுறையாக படித்துவிட்டு உளரக்கூடாது.

எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் அறிவு தெளிவு வேண்டும்.உலக அற்ப அறிவைக் கொண்டு பார்த்தால்.விளங்காது.கொஞ்சமாவது அனுபவ அறிவும்.அருள் அறிவும் வேண்டும்.

அறிவு விளங்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும்.

நீங்கள் எவ்வளவு திட்டினாலும் நான் வருத்தப்பட மாட்டேன்.நீங்கள் அனைவரும் ஆன்ம நேய உரிமை உடையவர்கள்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
[09/01, 2:33 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: அன்பே ஆன்மாவின் ஊற்று.!

அன்பை பெறுவதற்கு .உயிர்களின் மேல் தயவும் கருணையும் வேண்டும்.அவை இல்லை என்றால் மூடமாகத்தான் வாழமுடியம்.

வள்ளலார் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து வேண்டுகிறார்.

அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிய வேண்டும்

ஆருயிர்கு எல்லாம் அன்பு செயல் வேண்டும்.

எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கணும் நான் சென்றே என் தந்தை நினது அருட் புகழை இயம்பியிடல் வேண்டும்

செப்பாத மேனிலை மேற் சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் திகழ்ந்து ஓங்க அருட் ஜோதி செலுத்தியிடல் வேண்டும்.

தப்பேது நான் செயினும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் .தலைவா நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே.!

என்று உயிர்களுக்கு எல்லாம் அன்ப செய்ய அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து வேண்டுகின்றார்.

அன்பு கிடைத்தால் அடையும் நன்மையும் லாபத்தையும.அறிந்து கொள்ளும் அறிவையும்
் பதிவு செய்கிறார்.

அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே.அன்பெனும் குடில் புகும் அரசே.

அன்பெனும் வலைக்குட் படும் பரம் பொருளே அனபெனும் கரத்து அமர் அமுதே.

அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே.அன்பெனும் உயிர் ஒளி அறிவே.

அன்பெனும் அணுவுள் அமைந்த பேர் ஒளியே அன்பு உருவாம் பரசிவமே.!

என்கிறார் அன்பினால் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும். அறிவும் ஆற்றலும் அருள் திரமும் .அன்பு உருவான இறைவனையும் அன்பால் அறிந்து கொள்ளலாம் என்கிறார் வள்ளலார்.

அன்பின் வழி தெரியாமல் .ஏதோ ஒன்றை படித்து விட்டு வாதம் செய்வதால் பயன் ஒன்றும் கிடைக்காது. வாழ்நாள் விரயம் ஆவதுதான் லாபம்.

நல்லதை செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும்.

வஞ்சகர் அஞ்சினர் வாய் மூடிச் சென்றனர்.
வந்து திரும்பவும் வாயிலில் நின்றனர்.
தஞ்சம் எமக்கு அருள் சாமி நீ என்றனர்.சன்மார்க்கத்தவர்களே வென்றனர்.

புறங் கூறினர் எல்லாம் புல்லெனப் போயினர்
பொற்படிக் கீழ்ப் புறம் மீளவும் மேயினர்

மறங் கூறினோம் என் செய்வோம் என்று கூவினர்.வாழிய வென்ற சொல் வாயின ராயினர்.

என்றும் வள்ளலார் சொல்லியுள்ள சுத்த சன்மார்க்கத்தில் இடம் உண்டு.எஙகு சென்றாலும் இறுதியில் இங்குதான் வரவேண்டும்.வந்தே ஆக வேண்டும்.

எவ்வளவு தாழ்ந்ந தரத்தில் உள்ளவர்களாய் இருந்தாலும் அவர்களை நம்மவர்களாய் பாவிப்பதுதான் .ஆக்கிக் கொளவதுதான் வள்ளலார் காட்டிய அன்பு நெறியாகும்.தயவு நெறியாகும்.கருணை நெறியாகும்.அருள் நெறியாகும்.எல்லார்க்கும் பொது நெறியாகும்.

அன்புடன் ஆன்மநேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

சிவபுண்ணியபேறு !

[10/01, 12:35 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: சிவ புண்ணியப் பேறு !

என்ற தலைப்பில் வள்ளலார் பதிவு செய்து உள்ள பாடலை ஊன்றி படித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

வள்ளலார் செய்துள்ள தவம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

1. மாலிலே மயங்கி மண்ணிலே அநித்த 
வாழ்விலே வரவிலே மலஞ்சார் 
தோலிலே ஆசை வைத்துவீண் பொழுது 
தொலைக்கின்றார் தொலைக்கநான் உனது 
காலிலே ஆசை வைத்தனன் நீயும் 
கனவினும் நனவினும் எனைநின் 
பாலிலே வைத்தாய் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
2. மதத்திலே சமய வழக்கிலே மாயை 
மருட்டிலே இருட்டிலே மறவாக் 
கதத்திலே மனத்தை வைத்துவீண் பொழுது 
கழிக்கின்றார் கழிக்கநான் உன்பூம் 
பதத்திலே மனத்தை வைத்தனன் நீயும் 
பரிந்தெனை அழிவிலா நல்ல 
பதத்திலே வைத்தாய் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
3. குலத்திலே சமயக் குழியிலே நரகக் 
குழியிலே குமைந்துவீண் பொழுது 
நிலத்திலே போக்கி மயங்கிஏ மாந்து 
நிற்கின்றார் நிற்கநான் உவந்து 
வலத்திலே நினது வசத்திலே நின்றேன் 
மகிழ்ந்துநீ என்உளம் எனும்அம் 
பலத்திலே நின்றாய் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
4. கூடவும் பின்னே பிரியவும் சார்ந்த 
கொழுநரும் மகளிரும் நாண 
நீடஎன் உளத்தே கலந்துகொண் டென்றும்
நீங்கிடா திருந்துநீ என்னோ 
டாடவும் எல்லாம் வல்லசித் தியைப்பெற் 
றறிவுரு வாகிநான் உனையே 
பாடவும் பெற்றேன் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
5. உயத்திடம் அறியா திறந்தவர் தமைஇவ் 
வுலகிலே உயிர்பெற்று மீட்டும் 
நயத்தொடு வருவித் திடும்ஒரு ஞான 
நாட்டமும் கற்பகோ டியினும் 
வயத்தொடு சாகா வரமும்என் தனக்கே 
வழங்கிடப் பெற்றனன் மரண 
பயத்தைவிட் டொழித்தேன் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
6. நாடல்செய் கின்றேன் அருட்பெருஞ் சோதி 
நாதனை என்உளே கண்டு 
கூடல்செய் கின்றேன் எண்ணிய எல்லாம்
கூடிடக் குலவிஇன் புருவாய் 
ஆடல்செய் கின்றேன் சித்தெலாம் வல்லான் 
அம்பலம் தன்னையேஷ குறித்துப் 
பாடல்செய் கின்றேன் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
[10/01, 12:35 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: 7. துதிபெறும் அயனோ டரிஅரன் முதலோர் 
சூழ்ந்துசூழ்ந் திளைத்தொரு தங்கள் 
விதியைநொந் தின்னும் விழித்திருக் கின்றார் 
விழித்திருந் திடவும்நோ வாமே 
மதியிலேன் அருளால் சுத்தசன் மார்க்க 
மன்றிலே வயங்கிய தலைமைப் 
பதிபதம் பெற்றேன் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
8. புரிசைவான் உலகில் பூவுல கெல்லாம் 
புண்ணிய உலகமாய்ப் பொலிந்தே 
கரிசெலாம் தவிர்ந்து களிப்பெலாம் அடைந்து 
கருத்தொடு வாழவும் கருத்தில் 
துரிசெலாம் தவிர்க்கும் சுத்தசன் மார்க்கம் 
துலங்கவும் திருவருட் சோதிப் 
பரிசெலாம் பெற்றேன் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
9. வேதமே விளங்க மெய்ம்மையே வயங்க 
வெம்மையே நீங்கிட விமல 
வாதமே வழங்க வானமே முழங்க 
வையமே உய்யஓர் பரம 
நாதமே தொனிக்க ஞானமே வடிவாய் 
நன்மணி மன்றிலே நடிக்கும் 
பாதமே பிடித்தேன் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே. 
10. கட்டமும் கழன்றேன் கவலைவிட் டொழித்தேன் 
கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவிச் 
சட்டமும் கிழித்தேன் தூக்கமும் துறந்தேன்
சாவையும் நோவையும் தவிர்ந்தேன் 
சிட்டமும் அடைந்தேன் சிற்சபை உடையான் 
செல்வமெய்ப் பிள்ளைஎன் றொருபேர்ப் 
பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கிது போதும் 
பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே
[10/01, 12:46 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: மேலே கண்ட அனைத்து பாடல்களிலும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே என்றே முடிவு பெறும்.

இங்கே தவம் என்பது இடைவிடா  முயற்ச்சி.இறைவனிடம் அசைக்க முடியாத பற்று வைத்தல் என்பதாகும்.

அதனால் கிடைத்த லாபத்தையும் வரிசையாக தெரியப்படுத்தி உள்ளார்.

ஒவ்வொரு பாடலாக பொருமையாக படியுங்கள் உண்மை எது என்பது விளங்கும்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.
[10/01, 1:29 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: அனைவரும் பொருமை காக்க வேண்டுமாய் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வேண்டும் என்றே வாதம் செய்பவர்களை அவர்கள் மனமே அவர்களைத் தாக்கும்.

ஆன்மநேய உடன் பிறப்புகளே வள்ளலார் எல்லாவற்றையம் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்.அவருக்குத் தெரியும் யார் உண்மையானவர்.யார் பொய்யும் புணை சுருட்டும் செய்கிறார்கள் என்று.

நாம் மக்களுக்கு உண்மையை வெளிப்படுத்தி உண்மை  ஒழுக்கத்திற்கு கொண்டு வருவோம்.அதில் பின் வாங்கக் கூடாது. அவை நமக்கு அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் இட்டப் பணி.அவற்றை செய்து கொண்டே இருப்போம்.

பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின் றீரே
பகராத வன்மொழி பகருகின் றீரே
நண்ணாத தீயினம் நண்ணுகின் றீரே
நடவாத நடத்தைகள் நடக்கவந் தீரே
கண்ணாகக் காக்கின்ற கருத்தனை நினைந்தே
கண்ணார நீர்விட்டுக் கருதறி யீரே
எண்ணாத தெண்ணவும் நேரும்ஓர் காலம்
எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

பேருபதேசம் !

பேருபதேசம் !

வள்ளலார் பேருபதேசம் என்ற உரைநடைப் பகுதியில்.இறுதியாக வெளியிட்டது !

இப்போது ஆண்டவர் என்னை ஏறாத நிலை மேலே ஏற்றியிருக்கின்றார். இப்போது எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டதினால் வந்த லாபம் இது. ஆதலால் நீங்களும் விட்டு விட்டீர்களானால், என்னைப்போல் பெரிய லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். இதுவரைக்கும் விடாமல் வைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் ஏதாவது லாபத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்களா? பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. நான் அப்படி அந்தச் சமயத்தில் வைத்திருந்த லக்ஷியமே என்னை இந்த நிலையில் தூக்கி விட்டதென்றாலோ, அந்த லக்ஷியம் தூக்கிவிடவில்லை. என்னை இந்த இடத்துக்குத் தூக்கிவிட்டது யாதெனில்: அக்காலத்திலேயே எனக்குத் தெரிவிக்க வேண்டியதைத் தெரிவித்தாரென்று வாசகப் பெரு விண்ணப்பத்தினும், "எத்தேவரையும் நின் சாயையாய்ப் பார்த்ததேயன்றித் தலைவ! வேறெண்ணியதுண்டோ* என, "தேடியதுண்டு நினதுருவுண்மை" என்னும் தொடக்கமுடைய பதிகத்திலும் விண்ணப்பித்திருக்கின்றேன். மேலும் அவர் தெரிவித்த உண்மைப் பெருநெறி ஒழுக்கம் யாதெனில். "கருணையும் சிவமே பொருளெனக் காணும் காட்சியும் பெறுக"** என்றது தான். என்னை யேறாநிலை மிசை யேற்றி விட்டது

யாதெனில் தயவு. தயவு என்னுங் கருணைதான் என்னைத் தூக்கி விட்டது. என்று தெளிவாக பதிவு செய்து உள்ளார்.

இங்கே தயவு என்பது எதைக் குறிக்கிறது என்றால். உயிர்களுக்கு உபகாரம் செய்வது.அன்பு காட்டுவது.

தயவு.அன்பு இரண்டும் இணைந்தது.தயவு பெறுகப் பெறுக அன்பு பெறுகும்.அதற்கு மேல் கருணை என்ற பொது உரிமை தோன்றும்.

தயுவு.அன்பு.கருணை.அருள் என்பவை ஒரு பொருனையே குறிக்கும்.ஆனால்.ஒவ்வொன்றும்.ஒவ்வொரு தன்மையும்.ஆற்றலும் உடையது.

ஜீவ காருண்யம் என்னும் தயவு உண்டானால்.அன்பு உண்டாகும்.அன்பு உண்டானால்.கருணை என்னும் பொது உரிமை உண்டாகும்.கருணைப்பெறுக பெறுக.ஆன்ம நெகிழ்ச்சி..ஆன்ம உருக்கம் உண்டாகும்.அந்த நெகிழ்ச்சியாலும்.உருக்கத்தாலும்.ஆன்மாவில் இருந்து அருள் சுரக்கும்.அந்த அருள் ஏழு வண்ணமாகவும்.ஏழு சுவையாகவும்.சுரக்கும்.ஒவ்வொரு வகை அருள் அமுதமும்.ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும்.

இருதியாக கிடைக்கும் அருள் அமுதம் மவுனா அமுதம்.அந்த அமுதம் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் தனிப்பெரும் கருணையால்  கொடுக்கப்படும் அமுதமாகும்.

அந்த அமுதத்தை அனுபவிப்பவர்களுக்கு.ஊன உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாற்றம் அடையும்.அவர்களே அருட்பெருஞ்ஜோதியுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

அதுவே பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வு என்பதாகும்.அதுவே மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வு என்பதாகும்.மீண்டும் பிறப்பு.இறப்பு இல்லாத பெருவாழ்வாகும்.

இவை சுருக்கம் விரிக்கில் பெருகும்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

வள்ளலார் சொல்லி சத்விசாரம்.!

[12/01, 3:12 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: வள்ளலார் சொல்லி சத்விசாரம்.!

தியானம் தவம் என்பது எவை என்பதை பேருபதேசத்தில் விளக்கி உள்ளார்.!

அவ்விசாரம் பரம் அபரம் என்று இரண்டு வகையா யிருக்கின்றது இவற்றிற் பரம் பரலோக விசாரம், அபரம் இகலோக விசாரம். இவ்விரண்டில் இகலோக விசாரம் விசார மல்ல. சாதாரணமாக ஒருவன் விசாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றானேயென்றால், அவ்விசாரம் விசாரமாகாது, உண்மை விசாரமுமல்ல. ஏனெனில்: விசார மென்கின்றதற்குப் பொருள்: வி-சாரம் என்பதில் வி சாதாரண உலக விசாரத்தை மறுக்க வந்தது; அது மேலும் பரலோக விசாரத்தையே குறிக்கும் பொருட்டு வந்தது. ஜலத்திலிருக்கின்ற பாசியை நீக்குவதுபோல், நமது ஆன்மாவைத் தெரியவொட்டாமல் மூடியிருக்கின்ற பச்சைத் திரையாகிய ராகாதிகளை "விசார அதியுஷ்ணத்தாலல்லது, மற்ற உஷ்ணங்களால் நீக்க முடியாது." அந்த உஷ்ணம் யோகியினுடைய அனுபவத்தில் தெரியும். அதை மனுஷ்ய தரத்தில் உண்டுபண்ணுவதற்குத் தெரியாது. அந்த விசாரத்தைவிட "ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றதிலும் தெய்வத்தை நினைக்கின்றதிலும்"' அதிக உஷ்ணம் உண்டாகும். யோகிகள் வனம் மலை மழை முதலியவற்றிற்குப் போய், நூறு ஆயிரம் முதலிய வருஷ காலம் தவஞ்செய்து, இவ் உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணிக் கொள்ளுகிறார்கள். இப்படித் தவம் செய்து உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணிக் கொள்ளுகிறதைப் பார்க்கிலும், ""தெய்வத்தை ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றதிலும் நினைக்கின்றதிலும் - இதைவிடக் - கோடிப்பங்கு, பத்து கோடிப் பங்கு அதிகமாக உஷ்ணம் உண்டு பண்ணிக் கொள்ளலாம்."' எவ்வாறெனில்: ஒரு ஜாம நேரம்,(3'மூன்று மணி) மனத்தில் இக விசாரமின்றிப் பர விசாரிப்புடன் ஆன்ம நெகிழ்ச்சியோடு ""தெய்வத்தைச் சிந்தித்துக் கொண்டாவது அல்லது ஸ்தோத்திரம் செய்து கொண்டாவதிருந்தால், நாம் பெற வேண்டியதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்."" ஆதலால், இவ்வுலகத்தில் வி-சாரமென்கின்ற உண்மை தெரியாது, விசாரமென்று வழங்கி, அதைத் துக்கமென்றே சொல்லுவார்கள். நாம் அப்படி அர்த்தம் பண்ணக்கூடாது. அவர்கள் பண்ணுகின்றது -
[12/01, 3:18 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: பஞ்சகிருத்திய விபவங்களும் இதர சித்தி முதலியவையும் ஆன்மானுபவத்தையும் செய்யவும் பெறவும் கூடாது. பின்னும் நன்முயற்சி செய்தே மேலேற வேண்டும்.

மேலும், இத்தருணம் இங்கு உண்டாகும் கூச்சல் முதலியவையும் அடுத்தவர்களுக்குப் பக்குவம் வருவிக்கவும் பாவிகளை விலக்கவும் உண்டாயின. ஆதலால் நாம் எல்லவரும் இத்தருணம் இப்போதே விசேஷ நன்முயற்சியுடனே இருந்தால், ஆண்டவர் வருகிறபோது, நம் கீழ்ப் பாகத்திலுள்ள அசுத்த மாயாதிரையோடு கூடி மேற்பாகத்திலிருக்கிற சுத்த மாயையினுடைய பச்சைத் திரையும் நீங்கிப் போய்விடும். கருமையிற் பச்சை வண்ணமுடையது அசுத்தமாயாதிரை. பொன்மையிற் பச்சை வண்ணமுடையது சுத்தமாயா திரை. கருமையிற் பச்சை வண்ணமுடைய அசுத்தமாயாதிரை நீங்கினபிறகு, மற்ற எட்டுத் திரைகளும் அதிக விரைவில் நீங்கிப் போய்விடும். இத்திரைகளின் விவரத்தைத் திருவருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் கண்டுணர்க. மேலும், இது நீங்கினவுடனே ஒருவன் பஞ்சகிருத்திய முதலானவையுஞ் செய்வான். ஆதலால், ஒவ்வொருவரும் முயற்சியுடனே இருந்தால், அதற்குத் தக்க லாபத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
[12/01, 3:44 p.m.] aanmaneyan.kathirvelu@gma: எனவே சத்விசாரம் என்பது.இறைவனை நினைந்து நினைந்து.உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து தோத்திரம் செய்வதாலும்.ஒரு ஜாம நேரம இறைவரை் இடைவிடாது நினைப்பதுவே.சத்விசாரமாகும்.இந்த விசாரம் மட்டுமே ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்ள வைக்கும்.

மற்ற புற வழிபாடு.தியானம் தவம மற்ற்  அனைத்தும கரணங்களோடு்ம் மனதோடு நின்று விடும். ஆன்மாவை தொடர்பு கொள்ள முடியாது.

ஆன்மா என்னும் உள் ஒளியைத் தொடர்பு கொள்வதுதான்.சுத்த சன்மார்க்கம்.

உள் ஒளி ஓங்கிட உயிர் ஒளி விளங்கிட வெள்ளொளி காட்டிய மெய் அருட் கனல் என்கிறார் வள்ளலார்.

ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

தமிழ் நாட்டை யார் ஆளுகிறார்கள் ?

தமிழ் நாட்டை யார் ஆளுகிறார்கள் ?

தமிழ் நாட்டை மத்திய அரசு ஆள்கிறதா.மாநில அரசு ஆள்கிறதா ? என்பதே தெரியாமல் மக்கள் தவிக்கிறார்கள்.

தமிழ் நாட்டை ஆளும் மந்திரிகள் அனைவரும். அதிகாரிகள்.அனைவரும் கொள்ளை அடித்து குவித்து வைத்திருக்கும் கள்ளப் பணம் அனைத்திற்கும்் .உண்டான ரகசிய விபரங்கள் மத்திய அரசிடம் சிக்கி விட்டன.அதனால் மத்திய அரசை மீறி எந்த செயகளும் செய்ய முடியாமல்.தமிழக மந்திரிகள் மவுனிகளாக.மூடர்களாக இருக்கிறார்கள்.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய ஜல்லிக்கட்டு விழாவை நடத்த முடியாமல் மக்கள் போராடிக் கொண்டு உள்ளார்கள்.தமிழக அரசு வேடிக்கைப் பார்த்துக் கொண்டு உள்ளது.மிகவும் கேவலமாக உள்ளது.

தமிழக அரசு தமிழர்களின் உரிமையைக் காப்பாற்ற முடியாமல் தலை குனிந்து செத்துக் கிடக்கிறது.

மாநில ஆட்சி எதற்கு ?  மத்திய அரசிடமே தமிழர்களை அடகு வைத்து விட்டு போக வேண்டியது தானே.

மக்களால் தேர்ந்து எடுத்துள்ள தமிழக அரசு .துணிவு இருந்தால்.மத்திய அரசின் காலில் விழுந்து கிடக்காமல்.அவர்களின் அனுமதியைப் பெறாமல்.தமிழக ஆட்சியாளர்கள் தமிழக மக்களின் நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்று ஜல்லிக்கட்டு விழா நடத்த அனுமதி வழங்க வேண்டும்.இல்லையேல் ஆட்சியை களைத்துவிட்டு வெளியேறுவது தான் ஆட்சியாளர்களின் அறிவார்ந்த செயலாகும்.

பின் மக்களே பார்த்துக் கொள்வார்கள்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

தமிழ் நாட்டு உறவுகளே வந்தனம்.

தமிழ் நாட்டு உறவுகளே வந்தனம்.

ஜல்லிக்கட்டு விழா நடத்த எவரிடத்திலும் அனுமதி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

பாது காப்பு வேண்டி காவல் துறையிடம் அனுமதி கேட்டால் தானே பிரச்சனை.

உங்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் தேவை இல்லை. நீங்கள் உணவு உண்பதற்கு பாதுகாப்பு தேவையா ? அதுபோல் அவரவர்கள் அவரவர் ஊர்களில் ஐல்லிக்கட்டு விழா நடத்தி மகிழ்ச்சியுடன் காணும் பொங்கலை எப்போது போல்
 கொண்டாடுங்கள்.

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக அரசையும் ஆட்சியாளர்களையும்.காவல் துறையும் கேட்டா.தைப்பொங்கல் விழாவாக நான்கு நாட்கள் பொங்கல் விழா கொண்டாடினோம் .

எனவே எவருடைய பாதுகாப்பம் அனுமதியும் தேவை இல்லை.

நம்முடைய  தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்பாட்டு  முறைககளை சீர் அழிக்க வேண்டும் என்ற உள் நோக்கத்துடன் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் செயல் படுகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள எல்லா பண்டிகைகளையும் விழாக்களையும் முதலில். தடை செய்யட்டும்.அதன் பின்பு யோசிப்போம்.

 யாணை சவாரி செய்கிறார்கள்.குதிரை சவாரி செய்கிறார்கள்.குதிரை பந்தையும் நடத்துகிறார்கள்.ஓட்டகத்தின் மேல் சுமையை வைத்து துன்பப் படுத்துகிறார்கள்.ஒட்டக சவாரி செய்கிறார்கள்.

அரசாங்கம் குதிரைப் படை என்ற வகையில் குதிரைகளைத் துன்பப் படுத்துகிறார்கள்.

இவை எல்லாம் உயிர் வதை இல்லையா? தமிழர்களின் ஜல்லிக்கட்டு விழா மட்டும் தான் உயிர் வதையா ? மத்திய அரசும் மாநில அரசும்.நீதி மன்றங்களும் சிந்திக்க வேண்டும்.அறிவு தெளிவு வேண்டும்

எனவே தமிழர்கள் தங்கள் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டாம்.நம்முடைய உரிமையை எக்காரணம் கொண்டும  விட்டுக் கொடுக்க கூடாது.

துணிந்து ஜல்லிக்கட்டு விழாவை கொண்டாடி மகிழ வேண்டும். இது நமது உரிமை.நமது கலாச்சாரம். இதில் நாம் பின் வாங்கக் கூடாது.
நமக்கு இயற்கை எப்போதும் துணை இருக்கும்.

அன்புடன்
அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.

மலேசிய அன்பர் முருகதாஸ் அய்யா அவர்கள்.கீழே கண்ட பாடலுக்கு விளக்கம் கேட்டு உள்ளார்.

மலேசிய அன்பர் முருகதாஸ் அய்யா அவர்கள்.கீழே கண்ட பாடலுக்கு விளக்கம் கேட்டு உள்ளார்.


விழித்து விழித்து இமைத்தாலும் சுடர் உதயம் தோன்றாது !

வள்ளலார் பதிவு செய்துள்ள பாடலைப் பாருங்கள்.

விழித்து விழித்து  இமைத்தாலும் சுடர் உதயம் இலையேல்
விழிகள ்விழித் திளைப்பதலால் விளைவு வொன்றும் இலையே
மொழித்திறஞ்செய் தடிக்கடிநான் முடுகி முயன் றாலும்
முன்னவநின் பெருங்கருணை முன்னிடல ்இன் றெனிலோ
செழித்துறுநற் பயன்எதுவோ திருவுளந்தான் இரங்கில்
சிறுதுரும்போர் ஐந்தொழிலும் செய்திடல்சத் தியமே
பழித்துரைப்பார் உரைக்கஎலாம் பசுபதிநின் செயலே
பரிந்தெனையும் பாடுவித்துப் பரிசுமகிழ்ந் தருளே.

என்று ஒரு பாடலை பதிவு செய்து உள்ளார்.

நாம் அனைவரும் நம்மை இயக்கும் சுடர் என்னும் ஆன்ம ஒளியை அறிந்து கொள்வதற்கும்.அருளைப் பெருவதற்கும்.தினமும் கண்களை மூடிக்கொண்டும்.திறந்து கொண்டும் தவமோ.தியானமோ.யோகமோ.பக்தியோ தினமும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம்.

 உண்மையான ரகசியம் என்ன என்று  தெரியாமல்.எந்ந முறையில்.எந்த வழியில் தியானம்.தவம்.யோகம்.பக்தி செய்தாலும் .சுடர் உதயம் தோன்றாமல்.கண்கள் இளைத்து சலித்துப் போகின்றன.என்கிறார் வள்ளலார்.

கருணை ஒன்றினால் மட்டுமே சுடர் உதயத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்ற உண்மையை எனக்கு தெரிவித்தயாய் நானும் தெரிந்து கொண்டேன். மற்ற ஆன்ம நேய உடன் பிறப்புகளுக்கும்.உரிமையுடன் சொல்லுகின்றேன்.

எங்கே கருணை இயற்க்கையில் உள்ளன .அங்கே விளங்கிய அருட்பெரும் சிவமே .அருட்பெரும் ஜோதியே என்கிறார்.

எனவே தான் கருணை இல்லாமல் செய்கின்ற தியானம்.தவம்.யோகம்.பக்தி யாவும் வெற்று மாயா ஜால செய்கைகளே .என்பதை மிகவும் அழுத்தமாக சொல்லுகின்றார்.

நம்முடைய உடம்பக்குள்.இந்திரியம்.கரணம்.ஜீவன்.ஆன்மா என்னும்  நான்கு பகுதிகள் உள்ளன.இதில் ஆன்மா தான் உயிரை.கரணங்களை.இந்திரியங்களை இயக்கும் உள் ஒளி என்னும ஆன்ம  சுடராகும்.

நாம் இந்திரியங்கள்.கரணங்கள் வழியாக செய்யும்.அன்பு.தயவு.கருணை.மட்டும் தான் ஆன்மாவை தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

மற்றைய அனைத்தும் இந்திரியங்கள் கரணங்கள் வரைதான் செல்லும். என்ற உண்மையை அறிவு பூரணமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

எனவே தான் சிறு தயவைக் கொண்டு பெரிய தயவைப் பெறுதல் போல்.சிறிய கருணையைக் கொண்டு பெரிய கருணையைப் பெற முடியும் என்பதாகும்.

மேலும் சிறிய வெளிச்சத்தைக் கொண்டு பெரிய வெளிச்சத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்கிறார்.

வெறுமென தியானம்.தவம்.யோகம்.பக்தி.போன்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றி  செய்வதால் .இந்திரியங்களும்.கரணங்களும் இளைத்து போகுமேத் தவிர.சுடர் உதயம் தோன்றாது. ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டு இருக்கும்.திரைகள் விலகாது.அருள் சுரக்காது.

கருணைக்குப் பெயர்தான் ஜீவகாருண்யம் என்பதாகும்.உயிர் இரக்கம் என்பதாகும்.

ஜீவகாருண்யமும் வேண்டும்.சத்து.சித்து ஆனந்தம் பெறுவதற்கு ்  அக விசாரமும் என்னும் ஆன்ம விசாரம் வேண்டும்.

அக விசாரத்தைத் தான் தியானம்.தவம்.யோகம் என்பதாகும்.அதன் உண்மையை உணர்ந்து செய்தால் எல்லா நன்மையும் கிடைக்கும்.

அகவிசாரம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி "பேருபதேசம்" என்ற பகுதியில் தெளிவாக விளக்கி விளக்கம் தந்து உள்ளார் படித்து தெரித்து கெள்ளவும்.

இன்னும் விரிக்கில் பெறுகும்.

அன்புடன் ஆன்ம நேயன் ஈரோடு கதிர்வேல்.