சனி, 25 ஜூன், 2011

Uyartiru, former President Abdul Kalam


தமிழ் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலம் மொழிக்கான மொழிபெயர்ப்பு — Alpha

THURSDAY, MAY 5, 2011Uyartiru, former President Abdul Kalam and the community they are, sir!
Former President Highness Abdul Kalam sir their homage to the writing application ;------- our former President Abdul Kalam and the most respected Takkar a nobody with no doubts, no. He's meat hides is known. Why is he uyirkkolai ceyavataiyum meat eating and other live people potik not. tirukkuralai well-educated, your on the field by the refusal, kill the two powers 20 DIY எழுதிவைத்துள்ளார், valluvarum vallalarum, uyirkkolai ceyavataltan the world in ignorance and loss is, that cast light showed jivakarunyame worshiping God, and jivakarunyame Moksha house key and clear the hardest. this is our front I think they belong to President Abdul Kalam. Our Indian Country superpower, but rather that a better state changes, and healthy life. Indian country arulalarkal high valiyuruttiyatu kill meat unnamaiyumakum. Our மகாத்மாகாந்தியும் same follow, kattiyinri rattaminri nonviolence as of Satyagraha mulama free vankittantar the world knows the truth. Vayillata mouth, speak, lives, kill cheerleader Until the world uruppatiyakatu. the saints of the Truth vakkakum. God created beings to destroy the authority to humans, God does not hold. uyirkkolai to, meat eating is God infringing function. that the people should understand. The former president respected elder Abdul Kalam and their people, a lecture, a icciriyavan the application, because People you, they respect the students. If you ask people. you have more than a value such that there are people. you tell me the truth. do not lie. This is one of the people will be informed with respect to keeping on you. Regards - anmaneyan katirvelu
Email: aanmaneyan.kathirvelu @ gmail.com

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு