புதன், 29 ஜூன், 2011

Dear Platonic Hello everyone. We all need to know the truth.


தமிழ் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலம் மொழிக்கான மொழிபெயர்ப்பு — Alpha

Dear Platonic Hello everyone. We all need to know the truth.Not living the life we ​​live, how convenient, career, fame.'s Degree from office. In the end we'll get away, hide and get away from everything,Without death, is living that life, until it could not find one. That the death was natural, but whether they are natural or synthetic, are found living. One.
He has appeared in Tamil Nadu enpavarakum Vallalar. I want to tell you about his comments about him.It is not just. Do disclose the truth. It do not come from reality. We believed them until it had gone crazy.
Now the time has come to know the truth. It need not cost any panaca. Arivutan capital. Whatever doubt you will answer me.
Learn to live with death, which has won all of our option.
With love - anmaneyan - katirvelu.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு