செவ்வாய், 28 ஜூன், 2011

helf


தமிழ் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலம் மொழிக்கான மொழிபெயர்ப்பு — Alpha

Kathir Kathirvelu 26 Jun 19:58
Aputaiyir Hello, we move others, save to be. They support free for the poor must be there. We do not support their bodies and save his life should be. So they'll be happy.The joy of the waves, who helped do them in spirit, the soul oliyila the record.

So help those who are happy, very happy to help recipients

. When you are happy to see both. The Lord is pleased. They are happy when yataiyum.Both by the grace of God is to give the blessing. The grace to save us.

So please bless grace.
Katirvelu with love.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு