புதன், 18 மே, 2011

திருக்குறள்Sathish Dasarathan18 மே 13:53
திருக்குறள்
1.3.2. புலான்மறுத்தல்
1.3.2 Abstinence from Flesh

251. தன்ஊன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊன்உண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.
What graciousness can one command 251
who feeds his flesh by flesh gourmand.

252. பொருள்ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள்ஆட்சி
ஆங்குஇல்லை ஊன்தின் பவர்க்கு.
The thriftless have no property 252
And flesh-eaters have no pity.

253. படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன்
உடல்சுவை உண்டார் மனம்.
Who wields a steel is steel-hearted 253
Who tastes body is hard-hearted.

254. அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
பொருள் அல்லது அவ்வூன் தினல்.
If merciless it is to kill, 254
To kill and eat is disgraceful.

255. உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன்உண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு.
Off with flesh; a life you save 255
The eater hell's mouth shall not waive!

256. தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகுஎனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல்.
None would kill and sell the flesh 256
For eating it if they don't wish.

257. உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்அது உணர்வார்ப் பெறின்.
From eating flesh men must abstain 257
If they but feel the being's pain.

258. செயி஡஢ன் தலைப்பி஡஢ந்த காட்சியார் உண்ணார்
உயி஡஢ன் தலைப்பி஡஢ந்த ஊன்.
Whose mind from illusion is freed 258
Refuse on lifeless flesh to feed.

259. அவிசொ஡஢ந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத்து உண்ணாமை நன்று.
Not to-kill-and-eat, truly 259
Excels thousand pourings of ghee!

260. கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும்.
All lives shall lift their palms to him 260
Who eats not flesh nor kills with whim.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு